Висотна підготовка аерофотознімків при стереотопографічному зніманні

Висотна підготовка аерофотознімків 
                при стереотопографічному зніманні 
     7.1.46. Висотна   підготовка   аерофотознімків   полягає    у 
визначенні  висот  планових  опорних точок (планові розпізнавальні 
знаки) або чітких контурів (висотні розпізнавальні знаки)  і  може 
виконуватися як повна (суцільна),  так і розріджена підготовка,  в 
залежності від висоти перерізу рельєфу, характеру місцевості тощо.
     7.1.47. Повну   висотну   підготовку  проводять  у  населених 
пунктах  усіх  категорій.   На   незабудованих   територіях   може 
виконуватися як повна, так і розріджена висотна підготовка.
     7.1.48. При повній висотній підготовці висотні розпізнавальні 
знаки розташовуються в кутах кожної стереопари в зонах поперечного 
і потрійного поздовжнього перекриття.
     7.1.49. При    розрідженій    висотній   підготовці   висотні 
розпізнавальні знаки розміщуються попарно,  по обидві сторони  від 
осі маршруту в зонах поперечного перекриття аерознімків подібно до 
розміщення планових за стандартною схемою.  У цих випадках висотні 
розпізнавальні   знаки   одночасно   є   планово-висотними.   Крім 
планово-висотних розпізнавальних знаків, на кожні дві секції (одна 
секція – 6-8 базисів на маршруті) в  зоні  поперечного  перекриття 
маршрутів  на  віддалі 3-4 базисів дається додатково один висотний 
розпізнавальний знак.
     7.1.50. Висотні розпізнавальні знаки вибирають  на  контурах, 
які  надійно  розпізнаються.  Помилка  в  розпізнаванні  точки  на 
місцевості і ототожненні її на аерознімку не повинна призводити до 
помилки  у  висоті  точки  більше  1/10  висоти основного перерізу 
рельєфу.  Забороняється  вибирати  для  висотних   розпізнавальних 
знаків контури, що розміщені на крутих схилах.
     7.1.51. При висотній підготовці  визначають  позначки  урізів 
води  в  річках та інших водоймах,  а також позначки характерних і 
чітких контурних точок у проміжках між розпізнавальними знаками.
     Урізи води   повинні   бути   приведені  до:  рівня  на  дату 
аерофотознімання або рівня фактичних даних на дату вимірів, або до 
меженного  рівня.  Поряд  з позначкою урізу води проставляють дату 
його визначення.
     7.1.52. Висотні    розпізнавальні    знаки    позначають   на 
аерофотознімках наколом,  обведеним на  лицьовій  стороні  кружком 
діаметром 10 мм; підписують номер точки і її позначку.
     На зворотній  стороні  аерознімка  точку   обводять   кружком 
діаметром 3 мм,  нумерують і дають короткий опис розпізнаної точки 
і її положення відносно найближчих мікроформ рельєфу.  При потребі 
дають абрис або профіль місцевості.
     7.1.53. Висоти розпізнавальних  знаків  визначають  технічним 
нівелюванням  (при  зніманні з висотою перерізу рельєфу 0,25; 0,5; 
1 м) і тригонометричним нівелюванням  (при  зніманні  горбистих  і 
гірських районів з висотою перерізу рельєфу 2 м і більше).
     7.1.54. Під    час     проведення     висотної     підготовки 
аерофотознімків визначають висоти контрольних точок.
     Контрольними точками  можуть  бути  пункти   тріангуляції   і 
полігонометрії,  точки знімальної мережі, грунтові репери, а також 
характерні  точки  місцевості,  що  визначаються   при   виконанні 
висотної підготовки, і точки контрольних ходів.
     7.1.55. При   повній   висотній   підготовці    контролюється 
розпізнавання не менше 25% всіх висотних розпізнавальних знаків, а 
при розрідженій висотній підготовці – 100%  всіх  незамаркірованих 
висотних розпізнавальних знаків.
     7.1.56. Після закінчення польових робіт з висотної підготовки 
в камеральне виробництво передають:
     – аерофотознімки  з  оформленими  висотними  розпізнавальними 
знаками;
     – аерофотознімки з контрольним розпізнаванням  і  порівняльна 
відомість;
     – оформлена репродукція накидного монтажу;
     – журнали вимірювань;
     – каталог висот і матеріали обчислень.
     Матеріали систематизують по трапеціях дрібнішого масштабу. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code