ПОРЯДОК визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

   З а т в е р д ж е н и й 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 1993 р. N 284 
ПОРЯДОК визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 
  ( У тексті Порядку слова \”Рада народних депутатів\”  у всіх 
    відмінках   замінено   словом   \”рада\”  у   відповідному 
    відмінку,  а  слова \”міст обласного  підпорядкування\” та 
    \”міст районного  підпорядкування\”  –  відповідно словами 
    \”міст обласного  значення\”  та \”міст районного значення\” 
    згідно з Постановою КМ N 21 ( 21-2004-п ) від 14.01.2004 ) 
 
     1.   Власникам  землі  та  землекористувачам  відшкодовуються 
збитки,  заподіяні  вилученням  (викупом)  та тимчасовим зайняттям 
земельних  ділянок,  встановленням  обмежень щодо їх використання, 
погіршенням   якості   ґрунтового   покриву   та   інших  корисних 
властивостей  земельних  ділянок  або приведенням їх у непридатний 
для   використання  стан  та  неодержанням  доходів  у  зв\’язку  з 
тимчасовим невикористанням земельних ділянок. ( Пункт 1 в редакції 
Постанови КМ N 21 ( 21-2004-п ) від 14.01.2004 ) 
     2.  Розміри  збитків  визначаються   комісіями,    створеними 
Київською  та  Севастопольською  міськими,  районними   державними 
адміністраціями, виконавчими комітетами  міських  (міст  обласного 
значення) рад. 
     До   складу   комісій   включаються  представники  Київської, 
Севастопольської   міських,   районних   державних  адміністрацій, 
виконавчих   комітетів   міських  (міст  обласного  значення)  рад 
(голови  комісій), власники землі або землекористувачі (орендарі), 
яким   заподіяні   збитки,   представники   підприємств,  установ, 
організацій   та   громадяни,   які   будуть   їх  відшкодовувати, 
представники  державних  органів  земельних  ресурсів і фінансових 
органів,   органів  у  справах  містобудування  і  архітектури  та 
виконавчих  комітетів сільських, селищних, міських (міст районного 
значення)    рад,   на   території   яких   знаходяться   земельні 
ділянки.  (  Абзац  другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 21 ( 21-2004-п ) від 14.01.2004 ) 
     У  разі,  коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або 
приведенням  їх  у  непридатність  для  використання  за  цільовим 
призначенням,  до  складу  комісій  включаються також представники 
територіальних            органів           Держсільгоспінспекції, 
санітарно-епідеміологічних  і  природоохоронних  органів.  { Абзац 
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 21 
(  21-2004-п  )   від   14.01.2004,   N  619  (  619-2010-п  ) від 
21.07.2010, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     Результати роботи комісій оформляються  відповідними  актами, 
що затверджуються органами, які створили ці комісії. 
     3. Відшкодуванню підлягають: 
     вартість  житлових  будинків,  виробничих та інших будівель і 
споруд,  включаючи незавершене будівництво; ( Абзац другий пункту 
3 в редакції Постанови КМ N 21 ( 21-2004-п ) від 14.01.2004 ) 
     вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;
     вартість лісових і деревно-чагарникових насаджень;
     вартість  водних  джерел  (колодязів,   ставків,    водоймищ, 
свердловин  тощо),    зрошувальних    і    осушувальних    систем, 
протиерозійних і протиселевих споруд;
     понесені  витрати  на  поліпшення  якості  земель  за  період 
використання   земельних   ділянок   з   урахуванням   економічних 
показників,   на   незавершене   сільськогосподарське  виробництво 
(оранка,   внесення   добрив,   посів,   інші   види   робіт),  на 
розвідувальні  та  проектні  роботи;  (  Абзац  шостий пункту 3 із 
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 21 ( 21-2004-п ) від 
14.01.2004 )
     інші  збитки  власників  землі  і  землекористувачів,  у тому 
числі  орендарів,  включаючи  і  неодержані  доходи,  якщо    вони 
обгрунтовані *).
 —————————————————————————————
     *) Неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник 
   землі, землекористувач, у  тому  числі  орендар,  із  земельної 
   ділянки і який він не одержав внаслідок її  вилучення  (викупу) 
   або тимчасового зайняття,  обмеження  прав,  погіршення  якості 
   землі або приведення її у  непридатність  для  використання  за 
   цільовим  призначенням   у   результаті   негативного   впливу, 
   спричиненого діяльністю підприємств,  установ,  організацій  та 
   громадян. 
     4. Розміри збитків визначаються в повному  обсязі  відповідно 
до  реальної  вартості  майна  на  момент   заподіяння    збитків, 
проведених витрат  на  поліпшення  якості  земель  (з  урахуванням 
ринкової або відновної вартості). 
     5.    Збитки    відшкодовуються    власникам    землі       і 
землекористувачам,  у  тому  числі   орендарям,    підприємствами, 
установами, організаціями та  громадянами,  що  їх  заподіяли,  за 
рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження 
актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок –  після 
прийняття   відповідною   радою   рішення  про  вилучення  (викуп) 
земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право 
на   земельну  ділянку  підприємства,  установи,  організації  або 
громадянина. 
     При вилученні (викупі) земельних  ділянок  до  земель  запасу 
збитки відшкодовують власникам землі і землекористувачам,  у  тому 
числі  орендарям, ради, які прийняли рішення про вилучення (викуп) 
земель. 
     6.   При   тимчасовому   зайнятті   земельних   ділянок   для 
розвідувальних  робіт,  а  також для обов\’язкових планових робіт з 
будівництва,  технічного обслуговування і ремонту лінійної частини 
магістральних  трубопроводів,  що  проходять  в  одному технічному 
коридорі,  збитки  визначаються за угодою між власниками землі або 
землекористувачами та підприємствами, установами й організаціями – 
замовниками  таких робіт з обумовленням розмірів збитків і порядку 
їх  відшкодування  в  договорі.  При  недосягненні  згоди  розміри 
збитків   визначаються   комісіями,   створюваними   Київською  та 
Севастопольською  міськими,  районними державними адміністраціями, 
виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.
{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1082 
( 1082-2011-п ) від 26.10.2011 } 
     7.  Не  підлягають  згідно  із  Законом  України  \”Про  землі 
енергетики   та   правовий   режим  спеціальних  зон  енергетичних 
об\’єктів\” ( 2480-17 ) відшкодуванню збитки,  завдані власникам  та 
користувачам  земельних ділянок,  розташованих у межах спеціальних 
зон об\’єктів енергетики внаслідок недотримання ними обмежень  щодо 
використання  таких  земельних  ділянок,  встановлених  зазначеним 
Законом ( 2480-17 ).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code