Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
092014 25

Про реорганізацію дирекції історико-архітектурного заповідника-меморіалу "Лук'янівське кладовище"

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 2 544

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                       N 1731 від 30.10.96
        Про реорганізацію дирекції історико-архітектурного
          заповідника-меморіалу  "Лук'янівське кладовище"
     У зв'язку з необхідністю посилення пам'ятко-охоронної  роботи
і  приведення  відповідних  структур,  підпорядкованих  управлінню
охорони пам'яток історії,  культури та  історичного  середовища  у
відповідність    до    завдань    збереження    та    використання
історико-культурної спадщини:
     1. Реорганізувати      дирекцію       історико-архітектурного
заповідника-меморіалу "Лук'янівське кладовище" шляхом перетворення
у Науково-методичний центр державного обліку,  контролю і  охорони
пам'яток історії та культури м. Києва.
     2. Затвердити   Положення   про   Науково-методичний    центр
державного обліку, контролю і охорони пам'яток історії та культури
м. Києва згідно з додатком.
     3. Дозволити управлінню охорони пам'яток історії, культури та
історичного середовища затвердити  структуру  та  штатний  розклад
Науково-методичного  центру державного обліку,  контролю і охорони
пам'яток історії та культури м.  Києва,  зазначеного у  п.1,    за
рахунок      відповідного     скорочення     штатів     Державного
історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".
     4. Покласти на управління охорони пам'яток історії,  культури
та     історичного     середовища      керівництво      діяльністю
Науково-методичного  центру державного обліку,  контролю і охорони
пам'яток історії та культури м. Києва.
     5. Головному управлінню житлового господарства та майна міста
Київської міської державної адміністрації в установленому  порядку
вирішити  питання  закріплення майна за Науково-методичним центром
державного обліку, контролю і охорони пам'яток історії та культури
м. Києва.
     6. Взяти    до    уваги,    що    фінансування     діяльності
Науково-методичного  центру державного обліку,  контролю і охорони
пам'яток історії та культури м.  Києва буде здійснюватись у  межах
коштів,  передбачених  бюджетом м.  Києва на утримання підвідомчих
установ  управління  охорони   пам'яток   історії,   культури   та
історичного середовища.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

Визначення величини плати за скидання стічних вод у міську каналізацію м. Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 5 141

Визначення величини плати за скидання стічних вод у міську каналізацію м. Києва

7.1. Величина плати за скид стічних вод у міську каналізацію (ПС) розраховується Водоканалом згідно з державною Інструкцією за формулою:

7.6. Обсяги стічних вод, що скидають Абоненти в міську каналізацію, визначаються Водоканалом згідно з Правилами користування та встановлюються Договором між Абонентом та Водоканалом.

7.7. Додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водо-відведення Абонентів або через зливоприймачі та колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Абонентів, у мережі водовідведення Водоканалу, визначається відповідно до Правил користування та Договору між Водоканалом та Абонентом.

7.8. При допущенні Абонентом порушень абзацу 5 пункту 2.2 розділу 2 та абзацу 2 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил розрахунок обсягу стічних вод виконується за пропускною здатністю труби вводу водопроводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

7.9. У випадку пред’явлення Водоканалу органами Мінприроди претензії щодо збитків, заподіяних державі за забруднення водного об’єкта, яке сталося внаслідок порушень Абонентами вимог Правил, Водоканал пред’являє цим Абонентам претензії та позови в порядку регресу щодо відшкодування збитків.

7.10. При виявленні факту порушення вимог Правил Абоненти сплачують у п’ятикратному розмірі тарифу за послуги водовідведення у випадках, визначених у абзацах 3-8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил.

7.11. Кошти, одержані за приймання наднормативно забруднених стічних вод у договірному порядку, скиду понад-договірних об’ємів стічних вод до міської каналізації, за порушення пунктів 4.2-4.5 розділу 4, абзаців 2-8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил повністю залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються на відновлення та підвищення ефективності роботи мереж і споруд каналізації, а також на відшкодування додаткових витрат Водоканалу, пов’язаних з цими скидами.

7.12. Плата за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин здійснюється Абонентом відповідно до рахунків, які виставляє Водоканал, і розподіляється таким чином:

20 відсотків перераховуються Водоканалом на рахунок Київського міського фонду охорони навколишнього середовища;

80 відсотків залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації мереж і споруд каналізації, а також на розвиток каналізаційного господарства м. Києва.

7.13. При неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за розміщення відходів) розподіляється серед Абонентів, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Абонента виконується за формулою:

8. Заходи впливу за порушення Правил

8.1. Абонент не має права скидати стічні води без одержання Умов на скид. За скидання стічних вод без Умов на скид або після закінчення строку їх дії Абонент сплачує в п’ятикратному розмірі тарифу на послугу з водовідведення за весь період їх відсутності.

8.2. При невиконанні вимог Правил або умов Договору Водоканал має право (після письмового попередження за 7 діб) скасувати Умови на скид в період їх дії, направивши Абоненту відповідне письмове повідомлення.

8.3. За встановлений факт порушення вимог пунктів 4.24.5 розділу 4 (крім абзацу 2 пункту 4.2 за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин) цих Правил застосовується коефіцієнт кратності Кк - 5.

8.4. При виявленні перевищення встановлених ДК забруднюючих речовин або інших порушень цих Правил Водоканал має право в установленому порядку пред’являти Абонентам відповідні рахунки.

8.5. При виявленні порушень цих Правил і для вжиття відповідних заходів Водоканал має право передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно Абонентів, якими ці порушення були допущені.

8.6. При порушенні цих Правил та Правил користування Водоканал:

за період самовільного (при відсутності чинного Договору) користування міською каналізацією виконує розрахунок обсягу стічних вод згідно з пунктом 7.8 розділу 7 цих Правил з моменту початку такого користування, але за період не більше трьох років і до усунення порушення;

має право розглядати весь обсяг стічних вод (за розрахунковий період) як такий, що перевищує договірний, і плата за його скидання встановлюється в п’ятикратному розмірі тарифу за водовідведення у разі:

а) відсутності у Абонента Умов на скид чи закінчення строку їх дії;

б) відмови або затримання з боку Абонента укладання з Водоканалом Договору на послуги водопостачання та водо-відведення (при відсутності технічної можливості відключення від міської мережі та після письмового попередження Абонента);

в) затримки з оформленням перепустки представнику Контролюючих служб на територію Абонента або неможливості відібрати пробу стічних вод у визначеному КК Абонента протягом 30 і більше хвилин з моменту прибуття для виконання службових обов’язків;

г) відмови Абонента виділити представника для відбору проби;

д) відмови Абонента від виконання п. 8.9 цих Правил; має право відключати (при наявності технічної можливості) каналізаційну мережу Абонента від міської каналізації (після письмового попередження за 5 діб) у разі:

виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК забруднюючих речовин;

невиконання Абонентом вимог Водоканалу щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд попереднього очищення або будівництва усереднювачів;

незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, пристроїв та споруд, що перебувають на балансі Абонента;

невиконання Абонентом вимог цих Правил та умов Договору;

самовільного приєднання до мережі водовідведення; недотримання Абонентом визначеного режиму водовід-ведення;

відмови Абонента укласти Договір з Водоканалом; відмови Абонента прийняти рахунок чи платіжний документ;

несплати виставленого підвищеного тарифу протягом календарного місяця з моменту отримання рахунку; несвоєчасної сплати послуг водовідведення; відмови Абонента допустити представника Водоканалу до огляду мереж і споруд водопостачання, водовідведення та проведення замірів кількісних та якісних показників стічних вод, що скидаються у міську каналізацію;

коли наслідком порушення Правил може стати вихід з ладу міської каналізації або порушення технологічного режиму роботи МКОС (після письмового попередження - негайно).

Норми абзацу 9 пункту 8.6 розділу 8 не поширюються на дитячі заклади закритого типу (будинки дитини та інтернати) та лікувально-профілактичні заклади, в структурі яких є пологові, хірургічні, дитячі та інфекційні відділення державної або комунальної форми власності, за умови недопущення ними скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання, та допуску представника Водоканалу до огляду мереж і споруд водопостачання, водовідведення та проведення замірів кількісних і якісних показників стічних вод, що скидаються у міську каналізацію.

8.7. У випадку систематичного порушення цих Правил та невиконання Абонентами природоохоронних заходів Водоканал має право після письмового попередження Абонента за 5 діб, обмежити йому відпуск води та обсяг скиду у міську каналізацію, відключити його від мереж водопроводу і каналізації та розірвати з ним Договір.

8.8. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих чи пошкоджених мереж і споруд каналізації (внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів) кошторисну вартість цих робіт, загальні капітальні вкладення (Кзаг) розподіляють між Абонентами, які скидають води з агресивними (абразивними) властивостями за формулою:

8.9. Розрахунок участі Абонентів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Абонент відмовляється від участі у цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи впливу відповідно до абзаців 3, 8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил. 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.