Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
102014 16

ПОЛОЖЕННЯ про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів)

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 4 227

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
29.08.2012 N 1512
 
ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), 
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку в м. Києві, здійснюється регіональною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору 
інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві (далі -
регіональна комісія).
Регіональна комісія утворюється виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Положення про 
регіональну комісію та її персональний склад затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).
2. До складу регіональної комісії входять представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), можуть залучатися представники районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ.
До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти.
Регіональна комісія керується у своїй роботі Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть 
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
04.07.2012 N 656 (далі - Порядок), та цим Положенням.
3. Засідання регіональної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
4. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) проводиться у визначені регіональною комісією строки і закінчується не 
пізніше ніж до 1 квітня року, що передує року, протягом якого передбачається здійснити фінансування інвестиційної програми (проекту) за 
рахунок державного фонду регіонального розвитку.
5. Не пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсного відбору регіональна комісія розміщує оголошення про проведення оцінки та 
забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) на офіційному веб-сайті Київської міської влади 
www.kievcity.gov.ua або інформує учасників конкурсу письмово.
В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), умови його 
проведення, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні роз'яснення.
6. Для участі у конкурсному відборі заявники подають до регіональної комісії:
заяву та перелік документів, які визначені пунктом 11 Порядку. Звіт про стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для 
реалізації інвестиційної програми (проекту) надається за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, за 
формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
7. Регіональна комісія здійснює оцінку і конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), пропозиції щодо яких надаються заявниками -
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті 
Києві державними адміністраціями, - за критеріями, визначеними пунктом 4 Порядку.8. Рішення регіональної комісії приймається більшістю голосів членів регіональної комісії, які брали участь у голосуванні, та оформляється 
протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами регіональної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос голови регіональної комісії.
9. Не пізніше ніж у місячний строк після подання заявником інвестиційної програми (проекту) регіональна комісія інформує заявника про 
результати оцінки та конкурсного відбору.
10. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
здійснює:
організаційно-технічне забезпечення роботи регіональної комісії;
підготовку пакетів документів на розгляд регіональної комісії.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

092014 25

Про затвердження Порядку підготовки дозволів на проектування та реконструкцію

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 2 700

Наказ № 59 від 30 січня 2010 року
Про затвердження Порядку підготовки дозволів на проектування та реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів, перепланування квартир та інших вбудовано-прибудованих приміщень, опорядження фасадів, встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку та переведення жилого будинку (жилого приміщення) до нежитлового фонду у м. Києві.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Головного управління містобудування, 
архітектури та дизайну міського середовища
від 30 січня 2010 року № 59

Порядок підготовки дозволів на проектування та реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів, перепланування квартир та нежилих приміщень, інших вбудовано-прибудованих приміщень, опорядження фасадів, встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку та переведення жилого будинку (житлового приміщення) до нежитлового фонду у місті Києві
І. Загальні положення
1.1. Даний порядок розроблено відповідно до законів України "Про столицю України — місто — герой Київ”, "Про звернення громадян”, "рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005” від 27.11.2009 № 734/2803.
1.2. До документів, на які поширюється даний Порядок, відноситься:
1.2.1. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на проектування та реконструкцію окремих частин будівлі, споруди (у разі зміни функцій житлового приміщення на нежитлові, виробничі та навпаки, зміни техніко-економічних показників), в тому числі на реконструкцію горищ з влаштуванням мансард, технічного поверху, реконструкцію цокольного, першого поверху, підвалу, влаштування окремого власного входу з вулиці до нежитлового приміщення.
1.2.2. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на ремонт, реставрацію з пристосуванням пам’яток культурної спадщини національного місцевого значення.
1.2.3. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на капітальний ремонт окремих частин будинків, споруд (фасадів, покрівель, горищ, балконів, лоджій, цокольних і перших поверхів, підвалів).
1.2.4. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на опорядження фасадів.
1.2.5. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на переведення жилого будинку, жилого приміщення у нежилі з одночасним влаштуванням окремого власного входу з вулиці до нежилих приміщень.
1.2.6. Дозвіл Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на перепланування квартир та нежилих приміщень (додаток № 1 до Порядку).
1.2.7. Дозвіл Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку (додаток № 2 до Порядку).
II. Перелік документів, що подаються замовником до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, необхідних для отримання відповідних дозволів.
2.1. Замовник звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою до відділу документального забезпечення з одночасним наданням наступних документів, завірених належним чином:
2.2. Для отримання дозволу на проектування та реконструкцію окремих частин будівлі, споруди (у разі зміни функцій житлового приміщення на нежитлові, виробничі або навпаки, зміни техніко-економічних показників), в тому числі на реконструкцію горищ з влаштуванням мансард, технічного поверху, реконструкцію цокольного, першого поверху, підвалу, влаштування окремого власного входу з вулиці до нежитлового приміщення:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані у комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” (далі — БТІ) та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності, та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності;
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на проведення таких робіт;
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з 
ЄДРПОУ, нотаріально засвідчені, та інше);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  копія технічного паспорту БТІ на нерухоме майно;
—  перед проекти і пропозиції;
—  ситуаційний план (схема розташування об’єкта в системі міста);
—  фотофіксація об’єкта;
—  висновок комунальної організації "Центр містобудування та архітектури”, який містить розрахунок потреби району в закладах громадського обслуговування (стосується нежитлових приміщень);
—  топографо-геодезична зйомка М: 2000, у разі необхідності, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурних заповідників, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території), оригінал;
2.2.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та ділянок, що межують з такою територією, з реквізитами документів, що стосуються земельних відносин;
—  викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами та спорудами та їх охоронними зонами;
—  висновок Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно дотримання умов охорони навколишнього середовища (у разі необхідності);
—  висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки або об’єкта до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів та можливості проведення зазначених робіт;
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.2.2. Проектна документація на реконструкцію розробляється на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про проектування та реконструкцію, вихідних даних, наданих відповідно до вимог Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587.
2.2.3. Проектна документація на реконструкцію об’єктів погоджується Головним управлінням містобудування архітектури та дизайну міського середовища, іншими службами та ресурсопостачальними організаціями відповідно до вимог Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, підлягає комплексній державній експертизі, крім об’єктів, визначених Переліком об’єктів, для затвердження яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.04.2009 № 145.
2.3. Для отримання дозволу на реставрацію, ремонт з пристосуванням пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення:
— правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально засвідчена); 
— згода балансоутримувача будинку (оригінал);
— згода співвласників будинку на проведення таких робіт, засвідчена у порядку передбаченому чинним законодавством України (оригінал);
— відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ, нотаріально посвідчені); паспортні дані (для фізичних осіб); копія технічного паспорту, виготовленого БТІ; передпроектні пропозиції; фотофіксація об’єкта;
— висновок Міністерства культури і туризму України, висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки (території) або об’єкта нерухомого майна до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон хорони пам’яток, історичного ареалу;
— топографо-геодезична зйомка М: 2000, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурними заповідниками, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території).
2.3.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища у разі необхідності може витребувати:
— висновок Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно дотримання умов охорони навколишнього середовища;
—  викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та земельних ділянок, що з нею межують, реквізитами документів, що регулюють відповідні земельні відносини;
—  викопіювання з топоірафо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами та спорудами та їх охоронними зонами;
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.3.2. Проектна документація на реставрацію, ремонт, пристосування розробляється на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) про проектування та реставрацію, вихідних даних, наданих відповідно до вимог Правил забудов міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587.
2.3.3. Проектна документація на реставрацію, ремонт з пристосуванням об’єктів погоджується Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Міністерством культури і туризму України, спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими службами та ресурсопостачальними організаціями відповідно до вимог Правил забудов міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, підлягає комплексній державній експертизі, крім об’єктів, визначених Переліком об’єктів для затвердження проектів будівництва яких, комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.042009 № 145.
2.4. Для отримання дозволу на капітальний ремонт окремих частин будинків (фасадів, покрівель, горищ, балконів, лоджій цокольних і перших поверхів, підвалів):
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально засвідчені);
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на проведення таких робіт;
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  копія технічного паспорту на нерухоме майно, виготовленого БТІ;
—  коротка характеристика щодо намірів замовника; топографо-геодезична зйомка М 1: 2000, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурними заповідниками, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території) для цокольних поверхів підвалів;
2.4.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
—  висновок спеціально уповноваженого органу культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки (території) або об’єкта до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів;
—  викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та ділянок, що межують з такою територією, з реквізитами документів, що регулюють земельні відносини;
—  викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами, спорудами та їх охоронними зонами для цокольних поверхів підвалів;
—  висновки профільних галузевих управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.4.2. Проектна документація на капітальний ремонт окремих частин будівлі розробляється на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погоджується спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідної районної у місті Києві державної адміністрації відповідно до повноважень, в термін, що не перевищує одного місяця з дня надання замовником всіх необхідних документів.
2.5. Для отримання дозволу на опорядження фасаду:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної Інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально засвідчена);
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на проведення таких робіт, засвідчена у порядку передбаченому чинним законодавством України (оригінал);
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  копія технічного паспорту виготовленого БТІ;
—  фотофіксація об’єкта;
—  коротка характеристика щодо намірів замовника;
—  передпроектні пропозиції;
—  топографо-геодезична зйомка М 1:2000, на якій позначається ситуаційна схема розміщення земельної ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурних заповідників, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території).
2.5.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
—  висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки (території) або об’єкта до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів та можливості проведення зазначених робіт;
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта, а також інші відповідні матеріали (документи), що є необхідними для підготовки відповідного розпорядження.
2.5.2. Утримання, ремонт, реконструкція, реставрація фасадів будинків та споруд на території міста Києва, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 № 220/1094.
2.6. Для отримання дозволу на переведення жилого будинку, жилого приміщення у нежилі з одночасною реконструкцією першого поверху та влаштуванням окремого власного входу з вулиці до нежилих приміщень:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально посвідчені);
—  копія технічного паспорту;
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на переведення жилого приміщення до нежилого фонду;
—  фотофіксація об’єкта;
—  передпроектні пропозиції щодо влаштування окремого входу;
—  довідка форми — 3 (з місця реєстрації власника та за адресою приміщення, що переводиться до нежитлового фонду);
—  довідка балансоутримувача про відсутність заборгованості по квартирній платі та комунальним послугам;
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  висновок комунальної організації "Центр містобудування та архітектури”, який містить розрахунок потреби відповідного району в закладах громадського обслуговування;
—  топографо-геодезична зйомка М 1: 2000, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурними заповідниками, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території);
— викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами, спорудами та їх охоронними зонами.
2.6.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта.
2.6.2. У разі переведення жилого будинку (приміщення) непридатного для проживання до нежилого (ст. 7 Житлового кодексу України), власник жилого будинку (приміщення) подає додатково Акт міжвідомчої комісії про обстеження жилого будинку (жилого приміщення).
2.6.3. Обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків, жилих приміщень непридатними для проживання здійснюється відповідно до Положення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 № 189.
2.6.4. Переведення жилого будинку (приміщення) до нежитлового фонду проводиться у випадках передбачених чинним законодавством України.
2.6.5. Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках комунальної власності у нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі, може здійснюватись за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Не допускається переведення жилого приміщення жилого будинку у нежиле для потреб промислового характеру.
2.6.6. Переведення жилих приміщень державної, комунальної, приватної форми власності у нежилі, допускається у разі, якщо такі приміщення розташовані у цокольних, підвальних, напівпідвальних, перших та других поверхах жилих будинків, які мають окремий вихід, або мають можливість влаштування окремого входу та за згодою власників жилого будинку.
2.7. Для отримання дозволу на перепланування квартир та нежилих приміщень:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально посвідчені);
—  довідка балансоутримувача будинку про відсутність заборгованості по квартирній платі замовника (власника, користувача);
— згода всіх співвласників (власників), а також повнолітніх мешканців квартири (нежилого приміщення), які на правових підставах, передбачених чинним законодавством України, володіють, користуються, розпоряджаються відповідним нерухомим майном (житлового чи нежитлового фонду), засвідчена у встановленому порядку (нотаріально засвідчена);
—  довідка форми — 3;
—  копія технічного паспорту виготовленого БТІ;
—  згода балансоутримувача будинку;
—  фотофіксація фасаду (для влаштування балкону консольного типу);
—  згода сусідів, які проживають на поверсі вище та нижче на один поверх, а для першого та останніх поверхів, згода сусідів, що проживають зліва та справа;
(Примітка: "сусіди” — особи, за якими па праві приватної (спільної, часткової) власності закріплено відповідне нерухоме майно, а також особи, що на правових підставах користуються (оренда тощо) відповідним нерухомим майном житлового фонду (нежитлового фонду);
—  передпроектні пропозиції;
—  висновок (аналіз) комунальної організації "Центр містобудування та архітектури” щодо можливості реалізації передпроектних пропозицій перепланування квартир(и) (нежитлових приміщень) та можливого впливу конструктивних (архітектурних) рішень по переплануванню на об’єкт містобудування (споруду, будівлю).
2.7.1. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської "міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.7.2. Проектна документація на перепланування квартир(и) (нежилих приміщень) розробляється на підставі дозволу Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища (додаток № 1 до Порядку) і погоджується спеціально уповноваженим місцевим органом містобудування, архітектури відповідної районної у місті Києві державною адміністрацією, в установленому порядку.
(Примітка: склад та форма погодження (документа) районної у місті Києві державної адміністрації, проектної документації на перепланування квартир(и) (нежитлового приміщення) визначається відповідними районними у місті Києві державними адміністраціями, згідно з чинним законодавством України.
2.7.3. Прийняття в експлуатацію квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирних житлових будинках (нежитлових будинках) після їх перепланування здійснюється комісіями, які створюються відповідними районними у місті Києві державними адміністраціями.
2.8. Для отримання дозволу на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності;
—  технічний паспорт на відповідне обладнання з висновком Київської міської санітарно-епідеміологічної станції щодо можливості його встановлення;
—  фотофіксація об’єкта;
—  згода балансоутримувача будівлі (оригінал);
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб, свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та ділянок, що межують з такою територією, з реквізитами документів, що регулюють земельні відносини.
2.8.1. Для підготовки відповідного дозволу Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта, та інше.
2.8.2. Встановлення зазначеного обладнання здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають відповідну ліцензію.
III. Порядок розгляду документів в структурних підрозділах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища.
3.1. Відділ документального забезпечення протягом 
3 робочих днів здійснює попередній розгляд документів та готує пропозиції керівництву щодо складу виконавців згідно із Положенням про Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цього Порядку.
3.2. Відповідні матеріали направляються для розгляду та підготовки проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), або дозволу Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до відділу підготовки розпорядчих документів в режимі єдиного вікна управління дозвільної документації та організаційно-правових питань.
3.3. Відділ підготовки розпорядчих документів в режимі єдиного вікна управління дозвільної документації та організаційно-правових питань протягом 14 робочих днів узагальнює матеріали та готує проект відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або дозвіл Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У разі відсутності необхідних матеріалів для підготовки відповідних дозволів (проектів розпоряджень) ~ ґрунтовну відповідь та роз’яснення щодо подальшого опрацювання питання.
3.4. Підготовлений проект розпорядження, або дозвіл до подання на підпис заступнику начальника Головного управління протягом 10 робочих днів погоджується із структурними підрозділами:
— Управлінням розвитку міста;
— Управлінням інженерного обладнання і підготовки території;
— Відділом з юридичних питань.
3.5. Подання проекту розпорядження підписується начальником відділу з юридичних питань та заступником начальника Головного управління. Дозвіл на перепланування квартир та нежилих приміщень, а також на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку підписується заступником начальника Головного управління.
3.6. Після підписання подання проекту розпорядження заступником начальника Головного управління, він реєструється та відповідно до Регламенту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.01.2002 № 1970, направляється до управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови.
3.7. Після підписання відповідного дозволу заступником начальника Головного управління, він реєструється та видається замовнику.
3.8. Після підписання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або дозволу Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, відповідні матеріали зберігаються у відділі підготовки розпорядчих документів в режимі єдиного вікна управління дозвільної документації та організаційно-правових питань.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.