Порядок контролю за скиданням стічних вод у систему каналізації м. Києва

Порядок контролю за скиданням стічних вод у систему каналізації м. Києва
6.1. Місця відбору проб.
6.1.1. Кожен об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до міської каналізації лише окремими випусками з обов’язковим спорудженням на кожному випуску КК Абонента. Відбір проб здійснюється з КК Абонента.
6.1.2. КК Абонента повинні:
визначатись (а у випадку відсутності – споруджуватись), обладнуватись та утримуватись Абонентами відповідно до Правил користування;
перебувати за межами території Абонентів, а їх конкретне місцезнаходження повинно бути узгоджене з Водоканалом;
бути відмічені у Паспорті водного господарства;
бути доступними для огляду, вільними від завалів ґрунтом, будівельним сміттям та іншими предметами;
6.1.3. Взимку люки колодязів необхідно очищати від снігу та льоду.
6.2. Порядок відбору проб.
6.2.1. З метою контролю якості стічних вод Абонентів Водоканал здійснює відбір разових проб.
Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування додаткової плати згідно з цими Правилами.
6.2.2. За призначенням проби поділяються на робочі, проби для Абонента та контрольні, які відбираються одночасно.
6.2.3. За результатами аналізу робочої проби визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф), та робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, перевищень ДК забруднюючих речовин.
6.2.4. Після відбору робоча проба передається в хімічну лабораторію Водоканалу для аналізу. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску Абонента, Абонент може одержати за телефоном в хімічній лабораторії Водоканалу на другий день після відбору проби. Ці запити фіксуються у Водоканалі в спеціальному журналі.
6.2.5. Проба для Абонента відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Абонентом. Абонент може не проводити аналізу проби, погоджуючись з результатами аналізу робочої проби.
6.2.6. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Водоканалу і Абонента за ініціативою Абонента аналіз контрольної (арбітражної) проби може проводитись в лабораторії Водоканалу або проба може бути передана для проведення аналізу незалежній лабораторії, акредитованій у цій галузі.
Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності представників ДЕІ в м. Києві, Абонента та Водоканалу. Відкриття контрольної проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним актом згідно з додатком 3 до цих Правил, який є достатньою правовою підставою для нарахування Абоненту додаткової плати.
6.2.7. Контрольна (арбітражна) проба маркується та окле-юється (оклеювання проводиться паперовою стрічкою із застосуванням клею ПВА) Абонентом та опечатується Водоканалом і зберігається в холодильній шафі Водоканалу три доби з моменту відбору проби.
Маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію: назва та код підприємства, номер контрольного колодязя, посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника Абонента.
6.2.8. Аналіз контрольної (арбітражної) проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, за якими виникли розбіжності між результатами аналізів робочої проби та проби для Абонента.
6.2.9. Аналізи проб здійснюються лабораторіями, акредитованими на право проведення вимірювань показників якості стічних вод. Відповідальність за достовірність результатів аналізу проб несе лабораторія, яка проводила аналіз.
6.2.10. Результати аналізів робочих та контрольних проб зберігаються у Водоканалі протягом трьох років.
6.2.11. Найменший загальний об’єм разової проби становить – 3,0 л (в посуд для робочої проби – 1,0 л, в посуд для проби для Абонента – 1,0 л і в посуд для контрольної проби – 1,0 л).
6.2.12. При наявності ЛОС Абоненти повинні здійснювати облік фактичного обсягу стічних вод та якісний контроль стічних вод до і після ЛОС. На вивіз та утилізацію осадів ЛОС, власником яких є Абонент, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальної за водовід-ведення особи не менше 3 років. Об’єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.
6.2.13. Результати замірів об’ємів та аналізів стічних вод повинні фіксуватися в журналах первинного обліку за формами №№ ПОД-11 та ПОД-12, які зберігаються у Абонента.
6.2.14. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Абоненти повинні інформувати Водоканал негайно, зателефонувавши до диспетчерської служби Водоканалу.
6.2.15. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Абонента здійснюється Контролюючими службами незалежно та без відповідного попередження Абонента.
6.2.16. Відбір проб реєструється Водоканалом у Журна-лі-акті відбору проб стічних вод Абонентів за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил.
При відмові Абонента від підпису за відібрану пробу представник Водоканалу робить відповідний запис у Журналі-ак-ті відбору проб стічних вод Абонентів. В такому випадку приперевищенні ДК забруднюючих речовин результати аналізів є підставою для нарахування додаткової плати за скид стічних вод до міської каналізації.
6.2.17. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених Правилами, Водоканал:
у 14-денний строк з моменту відбору робочої проби направляє Абоненту лист-повідомлення про перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Абонента та результати хімічного аналізу;
після визначення обсягів водовідведення Абонента за розрахунковий період направляє Абоненту розрахунок плати за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та відповідний рахунок.
6.2.18. Абонент зобов’язаний оплатити наданий Водоканалом рахунок у 10-денний строк з моменту його отримання.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code