Про проведення міжнародного архітектурного закритого бліц-конкурсу на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка»

Про проведення міжнародного
архітектурного закритого бліц-конкурсу на кращий проект інженерно-
архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах м.
Києва

Відповідно до законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про архітектурну діяльність», «Про
основи містобудування», «Про столицю України – місто-герой Київ», Указу
Президента України від 25 лютого 2008 року № 157/2008 «Про невідкладні заходи
щодо розвитку міста Києва», постанови Кабінету Міністрів України від 25
листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження порядку проведення архітектурних
та містобудівних конкурсів», Переглянутої рекомендації, що стосується
міжнародних конкурсів з архітектури і містобудування, прийнятої Генеральною
конференцією ЮНЕСКО 27 листопада 1978 року, розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 17 травня 2002 року № 979 «Про внесення змін та
доповнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від
16.07.79 № 920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон
охорони пам\’яток історії та культури в м. Києві» та розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07 травня 2012 року № 739 «Про реконструкцію пішохідної зони від парку
«Володимирська гірка» до Києво-Печерської лаври», з метою виявлення кращих
пропозицій інженерно- архі гектурного рішення надземного
пішохідно-велосипедного сполучення між

парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.Провести міжнародний архітектурний
закритий бліц-конкурс на кращий проект інженерно-архітектурного рішення
мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах м. Києва (далі — конкурс).

2.Погодити програмута умови конкурсу згідно з додатком.

3.Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в

установленому порядку:

3.1.виступити замовником конкурсу,
зазначеного у пункті 1 цього розпорядження;

3.2.забезпечити проведення
громадського обговорення конкурсних проектів;

3.3.подати пропозиції щодо врахування
даних видатків в бюджеті міста Києва на 2013 рік до Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

3.4.утворити журі, залучити групу
технічних експертів для розробки конкурсного завдання (вихідних даних для
проектування), визначити учасників конкурсу та вжити інших заходів, пов’язаних
із проведенням конкурсу.

4.Взяти до відома, що фінансування
заходів пов’язаних з виконанням пункту 1 цього розпорядження, здійснюватиметься
за рахунок та в межах затверджених асигнувань, передбачених \’ замовнику на зазначену
мету в бюджеті міста
Києва
на 2013 рік та інших джерел, не
заборонених
законодавством.

5.Питання висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження покласти на
заступника голови
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов\’язків.

ПРОГРАМА ТА УМОВИ міжнародного архітектурного закритого бліц-конкурсу
на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового
пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська
гірка» в Печерському та

Шевченківському
районах м. Києва

Відповідно до законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про архітектурну діяльність», «Про основи
містобудування», «Про столицю України – місто-герой Київ», Указу Президента
України від 25 лютого 2008 року № 157/2008 «Про невідкладні заходи щодо
розвитку міста Києва», постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада
1999 року № 2137 «Про затвердження порядку проведення архітектурних та
містобудівних конкурсів», Переглянутої рекомендації, що стосується міжнародних
конкурсів з архітектури і містобудування, прийнятої Генеральною конференцією ЮНЕСКО
27 листопада 1978 року, розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 17 травня 2002 року № 979 «Про внесення змін та доповнень до рішення
Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 920 «Про
уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам\’яток історії
та культури в м. Києві» та розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2012 року № 739
«Про реконструкцію пішохідної зони від парку «Володимирська гірка» до
Києво-Печерської лаври», оголошується міжнародний закритий архітектурний
бліц-конкурс на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового
пішохідно-велосипедного переходу
між парками «Хрещатий» та

«Володимирська гірка» в Печерському та
Шевченківському районах м. Києва (далі – конкурс).

1.Метою конкурсу є визначення кращої
пропозиції інженерно- архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного
переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та
Шевченківському районах м. Києва.

2.Завданням конкурсу є:

привернути
увагу професіоналів та широкої громадськості до необхідності
вдосконалення головного туристичного пішохідно-велосипедного маршруту від
Володимирської гірки до Києво-Печерської
лаври по Дніпровським схилам;

залучити до участі в конкурсі та його організації кращих вітчизняних та іноземних фахівців — архітекторів та інженерів — у галузі мостобудування,
що мають відповідний досвід;

на конкурснійоснові виявити кращі ідеї та авторів
проекту мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та
«Володимирська гірка».

3.Проведення конкурсу передбачає
реалізацію проекту унікальної інженерної споруди – символу інженерних досягнень,
взірця стилю та дизайну, яка буде користуватися великим попитом киян та
туристів міста.

Реалізація конкурсного проекту
дозволить:

організувати
пішохідно-велосипедне сполучення між зазначеними парками;

розвинути туристичну
інфраструктуру міста Києва;

покращити зовнішній вигляд
території;

збагатити архітектурно-просторове
середовище міста.

4.Замовником конкурсу є Департамент
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації). 

5.Журі конкурсу утворюється
замовником конкурсу для визначення

кращих конкурсних
проектів з числа поданих на конкурс, присудження їх

авторам
премій, надання пекомендацій щодо використання
премійованих конкурсних проектів. Голова журі та його
заступники обираються«нд першому засіданні журі шляхом таємного голосування
простою більшістю голосів.

Замовник
конкурсу призначає відповідального секретаряконкурсу. Відповідальний секретар
конкурсу є водночас секретарем журі ібере участь у
його засіданнях без права голосу.

Журі конкурсу складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідних українських таіноземних архітекторів та інженерів. Критерієм відбору членів журі є високий професійний рівень організації.\’особи. Замовник може вносити змін;; доскладу журі конкурсу в установленому
порядку.

У кожного
члена журі передбачається один заступник. На всіх засіданнях журі протягом
всього часу конкурсу мають бути присутні всі члени журі, якімають право голосу, і заступники, що не мають права
голосу. У випадку, якщо член журі відсутній на засіданні журі, заступник
отримує право голосувати замість нього до кінця засідання. Якщо з якої-небудь причини член журі повинен на короткий час залишити засідання, до заступника
переходить право голосу на час його відсутності і будь-яке прийняте в цей час
рішення є остаточним. Якщо член журі
відсутній на більшій частині засідання чи не з\’явився на ньому до його кінця, його заступник отримує право
голосу, в тому числі включаючи право
прийняття остаточного рішення.

Рішення Журі приймається простою
більшістю голосів.

Голосування
проводиться по кожному проекту окремо шляхом таємного або відкритого
голосування, про що журі приймається рішення на першому засіданні.

У разі
рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі має право
вирішального голосу.

Рішення журі
є остаточним і не може бути зміненим, в тому числі замовником конкурсу.

За рішенням
Замовника має проводитись попередня експертиза конкурсних проектів. Експертами
не можуть бути учасники конкурсу.

Журі не розглядає проекти:

відправлені або подані після
закінчення встановленого терміну;

анонімність яких була свідомо
порушена;

що не
відповідають вимогам програми та умов конкурсу.

6.Підсумки конкурсу оформляються:

протоколом
про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендації
щодо їх використання, обґрунтування прийнятого рішення або причин відхилення
конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі. Протокол підписується
головою та секретарем журі;

рішенням
журі про розподіл премій. Рішення журі підписується усіма його членами, що брали участь у засіданні.

. Зазначені документи передаються замовнику конкурсу у тижневий термін з дати підбиття підсумків.

Копія рішення журі та фотографії
премійованих проектів направляються до Національної спілки архітекторів України
та Міжнародної спілки архітекторів.

7.Для розробки конкурсного завдання
(вихідних даних для проектування)
замовник конкурсу залучає групу технічних експертів, до складу якої входять
спеціалісти в галузях архітектури, містобудування, інженерії, транспорту,
охорони пам’яток культурної спадщини та екології.

8. Фінансування заходів, пов’язаних з
проведенням конкурсу, здійснюватиметься за рахунок та
в межах затверджених асигнувань, передбачених замовнику на
зазначену мету в бюджеті міста Києва на 2013 рік та інших
джерел, не заборонених законодавством, та
визначається наступним кошторисом:

і №

Назва статті витрат

Кільк

ість

Ціна

Сума

грн.

1

Витрати, пов’язані з розробкою конкурсного завдання та друкуванням:

 

 

 

1.1.

друк планшетів кращих проектів для влаштування виставки, монтаж
виставки

10

400

4 000

1.2.

фотографування і виготовлення каталогу і фотоальбомів премійованих
проектів

150

200

30 000

1.3.

розроблення конкурсної документації

1

50 000

50 000

1.4.

тиражування конкурсної документації

20

250

5 000

 

Всього за розділом

 

 

89 000

2

Витрати, пов’язані з членами
журі та учасниками конкурсу:

 

 

 

2.1.

переліт іноземних членів жури

4

12 500

50 000

2 2

проживання членів журі

4

3 000

12 000

2.3.

Гонорари членів журі

7

16000

112 000

2.4.

преміальний фонд:

2.4.1

1-а премія

1

120 000

120 000

2.4.2

2-а премія

1

80 000

80 000

2.4.3

3-я премія

1

40 000

40 000

2.4.4

премії з 4 по 10-е місце

7

16 000

112 000

 

Всього за розділом

 

 

526 000

3

Витрати, пов’язані з оголошенням конкурсу та проведенням виставки

 

 

 

3.1.

оприлюднення в ЗМІ оголошення про

конкурс, підсумків конкурсу, конкурсних проектів;

1

25 000

25 000

3.2.

роботи по залученню учасників
та членів

17 

5882,36

100 000

3.3.

послуги Міжнародної спілки архітекторів щодо надання офіційної
підтримки конкурсу

1

60 000

60 000

Всього за розділом:

 

185 000

Разом: 

800 000


Після
проведення конкурсу складається виконавчий кошторис.


 

розташована в межах наступних охоронних зон: буферної зони пам’яток всесвітньої
спадщини Софія Київська та Києво-Печерська лавра, що знаходяться
під охороною ЮНЕСКО, пам’ятки ландшафт}\’ та історії
місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро»,
пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення «Володимирська гірка», пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Хрещатий парк», охоронної зони пам’ятки національного значення
«Будинок Купецького зібрання (Національна філармонія)». В охоронних зонах діють окремі
режими використання території та забороняються перетворення, що призводять до порушення традиційного міського середовища та
зменшення його історико- культурного та композиційно-художнього потенціалу, а
саме: зміни історичного розпланування; зведення висотних будівель і споруд;
порушення історичного силуету; порушення масштабних співвідношень в забудові.

Розробка
конкурсних рішень має проводитись з урахуванням збереження ландшафтних
особливостей на ділянці проектування.

Конкурсні рішення мають відповідати наступним принципам: екологічність;

розвиток туризму;

збереження
унікального київського ландшафту та об\’єктів культурної спадщини;

активізація публічного простору.

Конкурсними рішеннями необхідно
передбачити:

можливість
розробки детальних стадій проектування та будівництво на базі конкурсного
проекту мостового пішохідно-велосипедного переходу з благоустроєм прилеглої
території протягом 12 місяців з моменту підписання

угоди між замовником конкурсу
та переможцем конкурсу;

відповідність
конкурсних рішень конкурсному завданню (вихідним даним для проектування);

створення безперервної системи пішохідно-велосипедного руху по головному туристичному маршруту – від Володимирської гірки до Києво- Печерської лаври,
передоачивши можливість продовження в майбутньому цього маршруту до Львівської
площі (з урахуванням результатів Відкритого міжнародного
архітектурного конкурсу «Благоустрій центральної частини міста Києва до
Єзро2012 та на перспективу»);

створення
зручного пішохідно-велосипедного сполучення між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка»;

створення
безперешкодних умов пересування маломобільних груп населення.

11.Конкурс проводиться як закритий
міжнародний архітектурний конкурс. Конкурс проводиться в один тур. Конкурсні
рішення, що подаються на Конкурс, мають бути анонімні.

Робочі мови Конкурсу:

українська;

англійська.

Запрошені до
участі учасники конкурсу одержують конкурсну документацію, до якої входять:

Програма та умови Конкурсу;

Конкурсне завдання (вихідні дані
для проектування).

Якщо виникають питання хоча б у
одного з учасників по програмі та умовам конкурсу, відповідь розсилається всім
зареєстрованим учасникам.

12.Матеріали конкурсних рішень
подаються на конкурс анонімно під девізом у вигляді шестизначного числа, яке
проставляється у верхньому правому кутку на планшетах та пояснювальній записці.

Інформація про авторів проектних
пропозицій (прізвища, імена, по- батькові, адреси, банківські реквізити,
ідентифікаційні коди), а також пропозиції щодо розподілу можливої премії між
членами авторського колективу, завірені їх підписами, подаються у запечатаному
конверті з девізом у вигляді шестизначного числа. Графічні матеріали подаються
в електронному вигляді (рс1£ 300 сірі).

13.Конкурс проводиться в термін з 05
квітня 2013 року по 26 травня 2013 року. Підсумки конкурсу підводяться 26
травня 2013 року.

14.За участь у конкурсі (подачу
проекту, що відповідає умовам конкурсу і пройшов попередню експертизу проектів)
передбачено наступні премії:

Одна Перша премія (переможцю
конкурсу)в еквіваленті 120 000 грн.

Одна Друга премія в еквіваленті
80 000 грн.

Одна Третя премія в еквіваленті
40 000 грн.

Премія за 4-10 місце в
еквіваленті 16 000 грн. (кожна)

Замовник конкурсу зобов\’язаний
виплатити всі премії, передбачені умовами конкурсу впродовж одного місяця з дня
отримання бюджетного фінансування на зазначені потреби.

15.Переможець конкурсу має переважне
право на подальше розроблення проектно-кошторисної документації мостового
пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська
гірка». З переможцем конкурсу укладається угода на розробку проекту в порядку,
передбаченому Законом України «Про здійснення державних закупівель» за
процедурою закупівлі в одного учасника.

16.Авторське право та право власності
на проектні рішення, подані на конкурс, регулюються
Законом України «Про авторське право та суміжні права» та
Переглянутою Рекомендацією що стосується міжнародних конкурсів з архітектури і
містобудування, прийнятої Генеральною конференцією ЮНЕСКО

27 листопада 1978 року.

17.Оприлюднення оголошення про
початок конкурсу відбувається на
офіційному веб-сайті Департаменту містобудування та архітектури та у газеті Київської
міської ради «Хрещатик».

18.25-26 травня 2013 року протягом
міського свята «День Києва» в парку «Володимирська гірка» біля місця закладання
мосту буде проведена публічна виставка всіх конкурсних проектів, шо оули подані
на конкурс.

З 27 травня
2013 року по 27 червня 2013 року
публічна виставка всіх конкурсних проектів буде розміщена в Будинку Архітектора
Національної спілки архітекторів України за адресою: вул. Б. Грінченка, 7, м.
Київ, 01001.

Після закриття публічної виставки всі конкурсні проекти
(матеріали) зберігаються у замовника.

19.З 27 травня 2013 року протягом
місяця проводиться процедура громадських обговорень конкурсних проектів для
забезпечення участі громадськості в процесі прийняття містобудівних рішень.
Початок процедури громадських обговорень буде оголошено на офіційному веб-сайті
Департаменту містобудування та архітектури

Всі надані пропозиції будуть
опрацьовані спеціальною Робочою групою, яка буде утворена наказом Департаменту
містобудування та архітектури. Результати опрацювання будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Департаменту містобудування та архітектури

20.Календарний план-графік етапів
проведення конкурсу та орієнтовні

терміни реалізації проекту:

05 квітня 2013 року – оголошення
про Конкурс, початок реєстрації

часників Конкурсу;

19 квітня 2013 року – отримання учасниками конкурсного завдання,

початок конкурсного проектування;

З 9 травня 2013 тюку – приймання
проектів, поданих на конкурс;

20-22 травня 2013 роки – попередня експертиза
конкурсних проектів, 22-24 травня 20 і3 року – друк проектів,підготовка експозиції;

25-26 травня
2013 року – голосування журі;

26 травня 2013 року – оголошення
результатів конкурсу;

25 травня 2013 року -27 червня 2013року – виставка конкурсних проектів;

липень 2013 року – підписання
договору на подальші стадії проектування;

серпень – листопад 2013 року – проектування;

грудень 2013 року – процедура державної експертизи проекту;

лютий – червень 2014 року – будівництво;

липень 2014
року – введення в експлуатацію.

 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code