Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві

Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві
Відповідно до статей 373, 374 та 792 Цивільного кодексу України, статей 81-85, 93, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», з урахуванням Концепції запровадження у місті Києві конкурентних засад надання земельних ділянок, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 № 676/2086, з метою впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, залучення додаткових коштів для виконання програм соціально-економічного розвитку міста, вдосконалення процедури набуття прав на землю для містобудівної діяльності Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.                Затвердити   Тимчасовий   порядок   набуття   права   на   землю   на
конкурентних засадах в м. Києві згідно з додатком №1 до цього рішення.
2.                Встановити, що:
2.1. Право власності та право оренди всіх земельних ділянок в
м. Києві, вільних від капітальної забудови, а також земельних ділянок,
зайнятих житловими будинками або іншими об\’єктами комунальної
власності, що підлягають реновації (капітальному ремонту, реконструкції
чи заміщенню), набувається на конкурентних засадах шляхом продажу
земельних ділянок або права їх оренди, за винятком випадків будівництва
об\’єктів за кошти державного та місцевого бюджетів, випадків будівництва
об\’єктів       на       виконання       міжнародних             договорів,       укладених
Кабінетом   Міністрів   України,     Київською    міською   радою    та        її
виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), а також випадків набуття права на землю гаражно-будівельними та житлово-будівельними кооперативами для експлуатації існуючих об\’єктів, випадків розміщення зовнішньої реклами відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 Типових правил та в порядку, визначеному розділами 6 та 7 Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.03.2002 №313/1747.
2.2.        Організаційно-правовими   формами   продажу   права   на   земельні
ділянки на конкурентних засадах є аукціон та конкурс.
2.3.        Земельні   торги   з   продажу   права   оренди   земельних   ділянок
призначаються  рішенням  Київської  міської ради  лише  у  випадках,  коли
передача   земель   у   власність   заборонена      законодавством   або   цільове
призначення об\’єкта передбачає строковість використання земельних ділянок.
3.           Виконавчому   органу   Київської   міської   ради   (Київській   міській
державній   адміністрації)   подати   пропозиції   Київраді   щодо   визначення
додаткових    інвестиційно            привабливих    територій    для    розроблення
містобудівної документації та     внесення змін   до   Програми   розроблення
містобудівної документації в м. Києві на період   2004-2006 рр., затвердженої
рішенням Київської міської ради від 15.04.2004 №158/1368.
4.                 Головному   управлінню   містобудування,   архітектури   та   дизайну
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
4.1.    Забезпечити розгляд та погодження схем планування інвестиційно
привабливих    територій,    іншої   містобудівної   документації,    розробленої
відповідно до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 №158/1368 \”Про
затвердження Програми розроблення містобудівної документації в м. Києві на
період   2004-2006 рр.\”.
4.2.    Протягом місяця з дня набуття  чинності  цим рішенням  внести на
розгляд Київради пропозиції щодо розробки схем планування територій міста
Києва, іншої містобудівної документації, обсягів та джерел фінансування їх
розробки.
4.3.    За участю Головного управління земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) до 1 грудня 2006
року забезпечити розробку планів   зонування центральної   частини території
міста   Києва та подати на затвердження схеми меж центральної історичної
частини міста Києва.
За результатами проведеної роботи внести відповідні пропозиції на розгляд Київради.
4.4.   Головному  управлінню  містобудування,  архітектури  та дизайну
міського   середовища   виконавчого   органу   Київради   (Київської   міської
державної адміністрації)  виступити замовником  на проведення постійного
моніторингу Генерального плану м.  Києва     Комунальним підприємством \”Науково-дослідний та проектний інститут Генерального плану м. Києва\”.
4.5. Щорічно, починаючи з 2005 року, до 1 грудня вносити на розгляд Київради звіти за результатами проведення моніторингу Генерального плану м. Києва.
5.   Головному   управлінню   земельних   ресурсів   виконавчого   органу
Київради (Київської міської державної адміністрації):
5.1. Щорічно,   починаючи з 2005 року, до 1 грудня вносити на розгляд
Київради звіти за результатами інвентаризації земель у м. Києві.
5.2.    Відповідно до  частини II  ст.   178  Земельного  кодексу  України
організувати розробку Програми використання та охорони земель міста Києва.
5.3.            Протягом місяця з дня набуття   чинності цим рішенням внести на
розгляд Київради пропозиції щодо розробки землевпорядної документації з
питань упорядкування, поліпшення    та раціонального використання земель
м. Києва.
6. Організатором проведення земельних торгів є Київська міська рада та її
виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація) в межах наданих
повноважень.
6.1. Київському міському голові до 31 грудня 2005 року внести на розгляд Київради пропозиції щодо створення окремого структурного підрозділу виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з питань земельних аукціонів та конкурсів.
До створення такого підрозділу функції щодо організації та проведення земельних аукціонів та конкурсів покласти на Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
 
7. Встановити, що ініціаторами (далі – Ініціатори) проведення земельних
торгів є:
7.1. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) – щодо вільних від капітальної
забудови земельних ділянок.
7.2.     Головне управління житлового господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – щодо
надання на конкурентних засадах земельних ділянок, зайнятих житловими
будинками    комунальної власності, що підлягають реновації (капітальному
ремонту,   реконструкції  чи  заміщенню  за  функціональним   призначенням,
визначеним затвердженою містобудівною документацією).
7.3.              Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – щодо
надання земельних ділянок на конкурентних засадах згідно з   інвестиційними
проектами.
8. Юридичні та фізичні особи, зацікавлені отримати у власність або в оренду для містобудівних потреб вільну від забудови земельну ділянку чи земельну ділянку, на якій розташовані житлові будинки, що підлягають реновації, або земельну ділянку, на якій планується реалізувати інвестиційний проект, мають право звертатися з відповідними клопотаннями (заявами) в порядку, визначеному рішенням Київради від 15.07.2004 №457/1867 \”Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві\”, до приймальні Київської міської ради з земельних питань.
8.1.           З 1 вересня 2005 року зазначені клопотання (заяви) передаються на
розгляд   Ініціаторів   з   метою   надання   відповідних   земельних   ділянок   на
конкурентних засадах.
8.2.           Протягом місяця з дня отримання клопотання (заяви) про надання
земельної ділянки Ініціатор вносить на розгляд Київради проект рішення про
відмову в наданні земельної ділянки або проект рішення про надання земельної
ділянки на конкурентних засадах.
8.3.           Рішення Київради про відмову в наданні земельної ділянки та про
надання     земельних     ділянок     на     конкурентних     засадах     офіційно
оприлюднюються в газеті \”Хрещатик\”, на сайті Київради та в інших засобах
масової інформації.
8.4.           Термін розгляду клопотань (заяв) про надання земельних ділянок,
внесених на розгляд Київради до 1 вересня 2005 року, може бути продовжено
Київським міським головою або заступником міського голови – секретарем
Київради не більше ніж на три місяці.
8.5.           З 1 березня 2006 року клопотання (заяви) про надання земельних
ділянок, внесені на розгляд Київради до 1 вересня 2005 року, передаються
Ініціатором для проведення аукціонів та конкурсів.
9.                Головному   управлінню   земельних   ресурсів   виконавчого   органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) фінансування робіт з
виготовлення відповідних проектів землеустрою та необхідної містобудівної
документації, організації проведення процедур продажу прав на землю на
конкурентних засадах та підготовки пов\’язаних з цим матеріалів в 2005 році
здійснити в межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2005 рік
на проведення земельної реформи. При формуванні бюджетних запитів під час
підготовки  проектів  бюджету  міста  Києва  на  2006  та  наступні  роки  у
встановленому порядку враховувати потребу в цих видатках.
10.        Протягом місяця з дня набуття  чинності цим  рішенням  розробити
пропозиції щодо встановлення розміру частки  отриманих від продажу на
земельних  торгах   коштів,   яка   передається   Організатору   для   проведення
подальших аукціонів та конкурсів, та    передати ці пропозиції на розгляд
Київської міської ради.
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від                                   /
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
набуття права на землю на конкурентних засадах
в м. Києві
Розділ І. Загальні положення
Глава 1.
Підстави для набуття права на землю
для містобудівної діяльності в м. Києві
на конкурентних засадах
1.1.           Тимчасовий порядок набуття права на землю на конкурентних засадах в
м. Києві (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного та Земельного
кодексів України та Закону України „Про оренду землі\”.
1.2.           Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення земельних
торгів з продажу земельних ділянок та набуття права оренди земельних
ділянок в м. Києві.
1.3.           Переважною формою земельних торгів є аукціон. Єдиним критерієм
визначення переможця торгів в цьому випадку виступає ціна об\’єкта аукціону.
1.4.    Конкурс   проводиться   у   випадку,   коли   особливості   об\’єкта   торгів
вимагають застосування комплексу критеріїв визначення переможця торгів,
який   має      не   тільки   сплатити   відповідну   суму   коштів,   а   також
запропонувати найкращі умови забудови  та   іншого використання земельної ділянки.
1.5.    Об\’єктом  конкурсу  є  земельні     ділянки  державної  або  комунальної
власності, вільні   від   капітальної   забудови,   а     також   земельні   ділянки,
зайняті   житловими   будинками      або     іншими     об\’єктами     комунальної
власності,    що підлягають   реновації   (капітальному ремонту,   реконструкції
чи   заміщенню),  або право оренди таких земельних ділянок, за    винятком
випадків    будівництва      об\’єктів    за    кошти    державного    та    місцевого
бюджетів,   випадків   будівництва   об\’єктів     на     виконання     міжнародних
договорів,       укладених       Кабінетом            Міністрів                        України,
Київською міською         радою        та        її        виконавчим              органом
(Київською міською державною адміністрацією), а також випадків набуття права на землю гаражно-будівельними та житлово-будівельними кооперативами для експлуатації існуючих об\’єктів, випадків розміщення зовнішньої реклами відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 Типових правил та в порядку, визначеному розділами 6 та 7 Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.03.2002 №313/1747.
1.6.    Відбір   земельних   ділянок   для   проведення   аукціонів   та   конкурсів
здійснюється Ініціаторами на підставі розроблених проектів землеустрою, із
врахуванням  наявних  результатів  планування  використання  земель  міста
Києва, організації землеустрою, моніторингу Генерального плану міста Києва,
схем планування територій, детальних планів територій, проектів забудови,
проектів розподілу територій, іншої містобудівної документації та державних
будівельних норм, з урахуванням державних та громадських інтересів, а також
зацікавленості потенційних інвесторів щодо конкретних земельних ділянок.
1.7.          До створення окремого структурного підрозділу виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) з питань земельних
аукціонів    та    конкурсів    організаційне    забезпечення    підготовки    та
проведення   земельних   торгів   покладається   на   Головне      управління
земельних    ресурсів    виконавчого    органу    Київради (Київської      міської
державної адміністрації).
1.8.  Ініціатор відповідно до наданих повноважень забезпечує:
–  підготовку висновків щодо земельних ділянок, продаж прав на які
пропонується винести на земельні торги;
–  складання переліку земельних ділянок, продаж прав на які пропонується
винести на земельні торги, та подання його на затвердження Київраді;
–  розробку землевпорядної, землеоціночної та іншої документації, необхідної
при проведенні торгів;
–  публікацію в засобах масової інформації повідомлень про проведення
земельних торгів та про результати торгів;
–  укладання угод про участь в земельних торгах;
–  прийняття та реєстрацію заяв на участь в земельних торгах;
–   надання   та   облаштування   приміщення   для   прийняття   заяв   та
проведення земельних торгів;
–   виготовлення технічних паспортів земельних ділянок;
–   виконання інших, передбачених цим Порядком обов\’язків.
Рішенням Київської міської ради про затвердження переліку земельних ділянок, продаж прав на які пропонується винести на земельні торги, деякі окремі функції щодо організаційно-технічного забезпечення проведення торгів можуть бути уточнені або доповнені.
1.9.   Ініціатор забезпечує рівні умови для участі в земельних торгах всіх
заявників та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в заяві та
в документах, що до неї додаються. Відомості щодо заявників та їх кількості
не підлягають розголошенню до закінчення торгів.
1.10.      На   кожну  земельну  ділянку,   що   підлягає   наданню   на  умовах
конкурсу або аукціону, в установленому порядку Ініціатором у повному
обсязі  погоджується землевпорядна документація у  вигляді земельно-
кадастрової справи.
1.11.        Розробка   проектів   відведення   земельних   ділянок,   інших   проектів
землеустрою,  в  тому  числі  технічної документації  по  перенесенню  меж
земельних ділянок в натуру (на місцевість) та звітів про експертну грошову
оцінку земельних ділянок, здійснюється проектними організаціями, які мають
ліцензії на виконання відповідних робіт.
Підготовка землевпорядної, містобудівної та проектної документації, пов\’язаної із набуттям прав на землю на конкурентних засадах, здійснюється на замовлення Ініціатора підприємствами та організаціями, що мають відповідні ліцензії (дозволи) на проведення відповідних робіт. Відбір таких підприємств та організацій проводиться відповідно до вимог Закону України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти\”.
2. Особливості розробки проектів землеустрою для проведення аукціонів та конкурсів:
2.1.   Згодою на складання проекту землеустрою є рішення Київської міської
ради про затвердження переліку земельних ділянок, право на які пропонується
продати на конкурентних засадах.
2.2.   Замовником розробки проектів землеустрою виступає Ініціатор.
2.3.    Розробка    проекту    землеустрою    здійснюється    Виконавцем,    який
визначається на підставі торгів (тендера) згідно з процедурами закупівлі робіт
та послуг за державні кошти.
2.4.  Розробка проектів відведення передбачається тільки за умови зміни
цільового призначення земельних ділянок та у випадку їх надання чи передачі
за рахунок земель запасу.
Набуття права на земельні ділянки на конкурентних засадах в інших випадках здійснюється за умови визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) шляхом підготовки відповідної документації.
2.5.  У разі  необхідності  після затвердження переліку земельних ділянок, продаж права на які пропонується винести на земельні торги, щодо ділянок,
зайнятих житловими будинками комунальної власності, що підлягають реновації (капітальному ремонту, реконструкції чи заміщенню), здійснюється розробка схем планування територій, детальних планів території, ескізних проектів забудови (реконструкції), проектів розподілу територій або іншої, необхідної для розробки проектів землеустрою містобудівної документації.
3. Організаційні заходи для проведення земельних аукціонів та конкурсів.
3.1.  Виконавцем земельних торгів (далі – Виконавець) може бути  юридична
особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів та визначається на
підставі торгів (тендера) згідно з процедурами закупівлі робіт та послуг за
державні кошти.
Проведення земельних торгів здійснюється Виконавцем на підставі договору, який укладається між ним та Ініціатором, в договорі не може бути обумовлено передачу Виконавцю покладених на Ініціатора повноважень.
3.2.    При       проведенні   конкурсу   розкриття   конвертів   із   конкурсними
пропозиціями, розгляд таких пропозицій та визначення переможця конкурсу
здійснюються конкурсною комісією з продажу прав на землю (далі – Комісія).
3.3.  За наявності поважних причин Ініціатор має вправо відмовитися від
проведення  земельних  торгів   шляхом  їх  скасування,   про   що  має  бути
повідомлено  у  засобах  масової  інформації  у  триденний  термін  від  дня
скасування земельних торгів.
3.4.    Переможці земельних аукціонів та конкурсів окремо вносять до бюджету
міста Києва     пайові     внески  на     розвиток  соціальної     та     інженерно-
транспортної    інфраструктури міста,    а    також    сплачують    платежі    та
проводять всі інші розрахунки з містом, передбачені рішеннями Київської
міської ради;              передачу майна до комунальної власності за отримані на
конкурентних засадах земельні ділянки не здійснюють, якщо це прямо не
передбачено основними умовами торгів, затвердженими Київською міською
радою.
3.5.    Стартова ціна об\’єктів аукціону та конкурсу визначається експертною
грошовою оцінкою земельних ділянок, а платежі та    інші    розрахунки з
містом, передбачені рішеннями Київради, сплачуються окремо.
3.6.   Розміри  платежів  та порядок  їх  внесення до  бюджету  міста Києва
визначаються в умовах аукціонів та конкурсів Ініціатором на підставі довідок
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
3.7.  У випадку визнання земельних торгів такими, що не відбулися, скасування
земельних торгів або анулювання їх результатів Київською міською     радою
 
Ініціатор зобов\’язаний повторно провести земельні торги на умовах, визначених цим Порядком, або внести на розгляд Київради проект рішення щодо надання земельної ділянки без проведення аукціону чи конкурсу.
3.8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення робіт із проведення аукціонів та конкурсів здійснюється Організатором за рахунок коштів, передбачених йому в   міському бюджеті на вказану мету.
Розділ II.
Порядок проведення земельних аукціонів з продажу права власності на землю
Глава 2. Підготовка до аукціону
2.1. Організація проведення аукціонів щодо продажу права власності на землю складається з таких етапів:
–   формування  Ініціатором  переліку  земельних  ділянок,  які  пропонується
винести   на   аукціон,   з   урахуванням   пропозицій   Головного   управління
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
–   надання   органом   по   земельних   ресурсах виконавчого органу Київської
міської ради  (Київської  міської державної адміністрації)  висновків  щодо
правового статусу земельних ділянок, продаж яких   пропонується винести на
аукціон;
–   погодження    переліку з    Головним управлінням економіки та інвестицій
виконавчого  органу Київської міської ради  (Київської міської державної
адміністрації);
–   затвердження Київською міською радою переліку земельних ділянок;
–   розробка    містобудівної    документації,     визначення   параметрів   об\’єкта   містобудування,   ескізних   проектів   або
передпроектних    пропозицій        з        основними        техніко-економічними
показниками;
–   розробка та погодження проектів відведення земельних ділянок або інших
видів проектів землеустрою;
–   розробка технічної документації по перенесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість);
–   здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок та проведення
розрахунку стартових цін об\’єктів аукціону;
–   затвердження Київською міською радою проектів відведення або інших
проектів землеустрою та стартових цін об\’єктів аукціону;
–   розробка на замовлення Ініціатора технічних паспортів земельних ділянок;
–  публікація інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
–  укладення угод про участь в аукціоні, внесення гарантійних та реєстраційних
внесків;
–  подання та реєстрація заяв на участь в аукціоні;
–  проведення аукціонних торгів та визначення їх переможців;
–  укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
–  проведення остаточних розрахунків;
–  підготовка та видача державних актів на право власності на землю.
2.2. Перелік земельних ділянок, право власності на які пропонується продати
на конкурентних засадах (далі – Перелік), на розгляд Київради готується
Ініціатором на підставі підготовлених ним висновків щодо земельних ділянок,
продаж прав на які пропонується винести на аукціон, пропозицій інших
Ініціаторів з урахуванням розробленої містобудівної документації.
У випадку отримання клопотання від юридичних або фізичних осіб
щодо набуття права власності на земельну ділянку Ініціатор готує висновок щодо такої земельної ділянки і включає її до Переліку земельних ділянок, які пропонується продати на аукціоні. Цей Перелік передається на затвердження до Київської міської ради.
2.3.    У Переліку зазначається адреса ділянки, район, орієнтовна площа та вид
проведення   торгів   щодо    кожного   об\’єкта,    право   власності   на   який
передбачається продати на аукціоні.
2.4.    У випадку коли запланована до продажу земельна ділянка перебуває у
користуванні, включення її до Переліку можливе лише після отримання згоди
землекористувача   на   припинення   права   користування   належною   йому
земельною ділянкою або її частиною.
Під час підготовки рішення про затвердження Переліку одночасно визначається механізм припинення права користування земельними ділянками, щодо яких отримана згода попереднього землекористувача.
2.5. Рішення Київської міської ради про затвердження Переліку є згодою на складання відповідних проектів землеустрою.
Після затвердження Переліку розробляються відповідні проекти землеустрою, якими визначається цільове призначення відповідних земельних ділянок. Цільове призначення земельних ділянок, усі параметри та обмеження їх забудови мають відповідати затвердженій містобудівній та проектно-кошторисній документації, державним правилам і нормам.
2.6.   Після   погодження   в   установленому   порядку   проектів   відведення
земельних ділянок розробляється технічна документація по перенесенню меж
земельних ділянок в натуру (на місцевість), звіти про експертну грошову
оцінку земельних ділянок та умови аукціону.
2.7.    У випадках, якщо орган містобудування у своєму висновку зазначає, що
використання  земельної ділянки  за наміченим  цільовим  призначенням  є
неможливим,   він   зобов\’язаний   запропонувати   інший   варіант   цільового
призначення відповідно до містобудівної документації, державних норм і
правил, із збереженням інвестиційної привабливості об\’єкта.
2.8.    Ініціатор готує проект рішення Київської міської ради про продаж права
власності на земельні ділянки та подає його на розгляд до Київської міської
ради.
2.9.    Рішенням Київради про продаж права власності на земельні ділянки
затверджуються відповідні проекти землеустрою та стартові ціни об\’єктів
аукціону,  визначені з урахуванням звітів про  експертну грошову оцінку
земельних ділянок.
2.10.  Після прийняття рішення Київради про продаж права власності на
земельні  ділянки  Ініціатор  забезпечує  виготовлення  технічних  паспортів
земельних ділянок.
2.11. Технічний паспорт земельної ділянки включає:
–  дані про місце розташування земельної ділянки;
–  кадастровий номер земельної ділянки;
–  кадастровий план земельної ділянки з описом суміжних землеволодінь і
землекористувань;
– правовий режим земельної ділянки;
–   дані   про   розмір   земельної   ділянки,   склад   земельних   угідь,   якісну
характеристику ґрунтів, інженерну інфраструктуру, шляхи сполучення;
–   дані про цільове призначення земельної ділянки і можливі зміни цільового
призначення;
–   відомості про обмеження щодо використання земельної ділянки (встановлені
на підставі міських  служб відповідно до містобудівних та санітарних норм і
правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови та
враховуючи затверджену містобудівну документацію);
–   відповідний проект землеустрою;
–  експертну грошову оцінку земельної ділянки та передбачуваний розмір
земельного податку;
– технічну документацію по перенесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість);
–  інші  наявні  відомості  та документи,  передбачені  постановою  Кабінету
Міністрів України від 16.05.2002 №648.
2.12.   Технічні паспорти затверджуються в установленому порядку.
2.13.   На підставі рішення Київської міської ради про продаж права власності
на земельні ділянки Ініціатор не пізніше ніж за 30 днів до проведення
аукціону публікує в засобах масової інформації повідомлення про проведення
земельних торгів та організовує розміщення рекламних інформаційних щитів
на земельних ділянках, право власності на які передбачається реалізувати на
аукціоні.
2.14.   Повідомлення має містити такі дані:
–  місце знаходження та розміри земельних ділянок;
–  цільове призначення земельних ділянок;
–  стартові ціни об\’єктів аукціону;
–  види всіх платежів і розрахунків з містом, що передбачені рішеннями
Київської міської ради;
–  розміри гарантійних та реєстраційних внесків;
–  реквізити банківського рахунку, відкритого для обслуговування аукціону;
–  вид земельних торгів;
–  час та місце проведення аукціонних торгів;
–  адресу, номер довідкового телефону та час роботи Ініціатора.
2.15. З моменту опублікування повідомлення особам, які бажають взяти участь
в аукціоні, Ініціатором надається можливість ознайомитися з технічними
паспортами земельних ділянок та    оглянути відповідні земельні ділянки, а
також надаються консультації з питань проведення земельного аукціону.
2.16. Для участі в аукціоні особи, які можуть бути покупцями права власності на земельні ділянки, відповідно до законодавства України:
–   укладають із Організатором угоди про участь в аукціоні;
–   сплачують реєстраційні внески;
–   сплачують гарантійні  внески у розмірі   15 % від стартової ціни об\’єкта
аукціону на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону (за   винятком
районних в  місті  Києві  державних адміністрацій,  в  частині  будівництва
житла для мешканців, що перебувають на квартирному обліку у районі);
–   подають заяву на участь в аукціоні.
2.17.  У разі наявності документа, який свідчить про сплату реєстраційного
внеску, зацікавленій особі видається витяг з технічного паспорта відповідної
земельної ділянки.
2.18.  Витяг з технічного паспорта земельної ділянки має містити:
–   дані щодо місця розташування, площі та цільового призначення земельної
ділянки;
–   схему розміщення земельної ділянки;
–   умови використання земельної ділянки;
–   дані про стартову ціну об\’єкта аукціону;
–   умови продажу об\’єкта аукціону;
–   дані про місце, дату і час проведення аукціонних торгів;
–   проект заявки на участь в аукціоні;
–   перелік документів та відомостей, які додаються учасником до заявки на
участь в аукціоні;
–   проект договору купівлі-продажу земельної ділянки;
–   інші документи (за рішенням Ініціатора).
2.19.   Ініціатор укладає із зацікавленою особою угоду про участь в аукціоні,
якою має бути передбачено зобов\’язання сплатити реєстраційний внесок у
затвердженому Ініціатором розмірі, гарантійний внесок у розмірі 15% від
стартової  ціни  об\’єкта  аукціону,  який  має  намір  придбати  учасник  (до
завершення встановленого терміну прийняття заяв, за винятком   районних в
місті   Києві  державних   адміністрацій,   в   частині   будівництва  житла  для
мешканців,   що   перебувають   на   квартирному   обліку   у   районі), а також
зазначено про штрафні санкції, які має право накладати ліцитатор у разі
порушення учасниками торгів порядку проведення аукціону.
2.20.    Реєстраційний та гарантійний внески мають бути сплачені до моменту
реєстрації заяви Ініціатором.
2.21.    Учасник аукціону вправі придбавати на торгах лише ті об\’єкти, на які
подані заяви, сплачено реєстраційний та гарантійний внески.
2.22.    Для участі в торгах заявник – фізична особа (або її представник) чи
уповноважена особа заявника – юридичної особи заповнює заяву українською
мовою.
2.23.    Заява фізичної особи засвідчується підписом фізичної особи (або її
представника). Заява юридичної особи засвідчується підписом керівника та
печаткою юридичної особи.
2.24. У заяві заявника – фізичної особи вказується:
–    прізвище, ім\’я та по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу
заявника, адреса заявника;
–    назва, місцезнаходження та цільове призначення земельної ділянки, право
власності на яку хоче придбати заявник;
–    згода заявника виконувати умови аукціону;
–    згода  заявника   сплатити   до   бюджету   міста   Києва   пайові   внески   на
розвиток  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста  та
всі інші платежі і розрахунки з містом,   передбачені рішеннями Київської
міської ради;
–   інформація   про   представника  заявника  у   випадку,   якщо   заяву  подає
представник.
– копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України;
–  документ,  що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій,
передбачених цим Порядком;
–  довідка банку про реквізити поточних рахунків;
–  документи про сплату реєстраційного та гарантійного внесків.
Всі дії, пов\’язані із поданням і заповненням заяви на участь у торгах, проводяться заявником – фізичною особою (її представником) або уповноваженою особою заявника – юридичної особи.
Представником заявника – фізичної особи вважається фізична особа, яка є її законним представником та виконує від імені заявника дії, пов\’язані з участю в торгах, за  його дорученням.
Представник заявника подає з заявою паспорт або документ, що його замінює, доручення від заявника на подання заяви.
Уповноваженою особою заявника – юридичної особи є фізична особа, яка на підставі службових повноважень або доручення від юридичної особи -заявника безпосередньо виконує всі дії, передбачені цим Порядком, від імені заявника.
2.26. При прийнятті заяви обов\’язково перевіряється:
–          правильність оформлення заяви;
–          особа    заявника    (за    документами,    поданими    заявником    або    його
представником) на відповідність відомостей, вказаних у заяві;
–   наявність документів, які засвідчують сплату реєстраційного та гарантійного
внесків;
–   наявність усіх інших, передбачених цим Порядком, документів.
2.27. Якщо під час перевірок не виявлено помилок та порушень, то Ініціатор:
–   в  присутності  заявника  (його  представника  або  уповноваженої  особи)
реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці. В книгу
реєстрації заяв заноситься порядковий номер заяви, дата, прізвище, ім\’я та
по батькові  фізичної  особи  або  уповноваженого  юридичної  особи,  назва
юридичної особи;
–   засвідчує заяву підписом та печаткою;
–   залишає в себе оформлену заяву і всі документи, надані заявником.
2.28.   Заява не  приймається  та повертається  заявнику разом  з  поданими
документами для переоформлення у випадках:
– виявлення помилок;
–   відсутності   на  момент   подання   заяви   документів,   передбачених   цим
Порядком;
–   подання заяви неналежною особою;
–   відсутності укладеної угоди про участь в аукціоні.
2.29. Прийом заяв для участі в аукціоні завершується за один робочий день до
початку проведення аукціону.
2.30.       Інформація про учасників аукціону до початку його проведення не
підлягає оголошенню.
2.31.       Типові   форми   угоди   про   участь   в   аукціоні,   заяви   (клопотання)
зацікавленої  особи   та   витяги   з   технічного   паспорта   земельної  ділянки
затверджує   Київська   міська   рада   за   поданням   виконавчого   органу
Київради (Київської міської державної адміністрації).
Глава 3. Порядок проведення аукціонних торгів
3.1.   Право власності на земельну ділянку підлягає продажу на аукціоні лише за
наявності не менше двох покупців на об\’єкт продажу. За відсутності двох
покупців лот з  торгів  знімається,  а результати  аукціону  по  цьому лоту
визнаються такими, що не відбулися. За письмовим зверненням заявника, який
один подав заяву на даний лот та має намір брати участь у наступному
аукціоні  по  цьому  лоту,   гарантійний  та  реєстраційний   внески  заявника
зараховуються як гарантійний та реєстраційний внески по цьому лоту на
наступному   аукціоні.   Подана   заява   перереєстровується   при   повторному
проведенні аукціону.
3.2.   Аукціон проводить ліцитатор.
3.3.   У   день   проведення   аукціону   Ініціатором    проводиться   реєстрація
учасників  аукціону.   Кожен   учасник  зобов\’язаний   пред\’явити   паспорт  та
доручення на проведення   дій під час аукціону: участь у торгах та підписання
протоколу про результати торгів. Після цього учасник отримує табличку з
аукціонним номером учасника, яка має бути обов\’язково повернена після
закінчення аукціону.
Реєстрація починається за одну годину та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону.
Незареєстровані особи до торгів не допускаються.
Ініціатор має право в будь-який момент зняти земельну ділянку з торгів без пояснення причин.
3.4.   Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення торгів
та штрафних санкцій, що застосовуються до учасників.
3.5.   По кожному винесеному на торги лоту ліцитатор оголошує назву, коротку
характеристику та стартову ціну об\’єкта аукціону.
3.6. Якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення стартової
ціни учасники не виявили бажання придбати лот, ліцитатор знімає об\’єкт з
торгів.
Якщо жоден з покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота, такий лот з торгів знімається, а торги по ньому визнаються такими, що не відбулися.
3.7.   Учасникам торгів, які відмовилися придбати право на земельну ділянку за
стартовою ціною або протягом двох перших кроків торгів, суми гарантійних
внесків не повертаються.
3.8.   Кожен з покупців має право сповіщати про готовність купити лот двома
рівноцінними   способами:   підняти   табличку   з   аукціонним   номером,   що
засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції
ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку і одночасно
оголосити свою пропозицію стосовно ціни об\’єкта, яка мусить бути більшою,
ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, але обов\’язково
кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
3.9.   Торги починаються  з  оголошення ліцитатором стартової ціни лота з
одночасним  ударом  аукціонного молотка (гонга),  і якщо хоча б один з
покупців сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот,
ліцитатор збільшує стартову ціну або ціну, запропоновану учасником торгів,
на розмір кроку торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.
3.10.   Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників торгів, більша за
ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього покупця і
запропоновану цим  покупцем  ціну.  Потім ліцитатор  оголошує ціну,  що
дорівнює запропонованій покупцем, збільшеній на крок торгів.
3.11.   Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників торгів, більша за
ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор
трактує  цю  пропозицію як згоду  покупця  збільшити  ціну на відповідну
кількість кроків аукціону, називає номер цього покупця і запропоновану цим
покупцем ціну, кратну кроку торгів.
3.12.   Якщо покупець підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену
ліцитатором або попереднім покупцем, то ліцитатор повторює свою ціну або
ціну  попереднього  покупця,   вважаючи  підняття  таблички  покупцем,   що
запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або
попередній покупець. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на
відповідний крок аукціону.
3.13.   Мовчання   покупця,   що   першим   підняв  табличку  з   номером   після
оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода покупця на запропоновану
ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер покупця, що першим
підняв табличку, і оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону.
3.14.   Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни
одночасно декілька покупців  піднімають  свої таблички  з  номерами  (без
голосу),  то  ліцитатор  називає  нову  ціну,  збільшену  на  крок  торгів,  не
оголошуючи номерів покупців до того моменту, поки будь-який з покупців не
оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з покупців підняв
табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.
3.15.   Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька
покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент,
на свій розсуд, може запропонувати покупцям оголосити свої ціни і після
першого  оголошення   одним  з  покупців  своєї  пропозиції  назвати  номер
покупця, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим
покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок
торгів.
3.16.   Торги по лоту закінчуються після удару молотка (гонга) і проголошення
ліцитатором слова \”Продано\”, коли після триразового оголошення чергової
ціни не буде запропоновано вищу ціну.
Переможцем  торгів   визнається   покупець,   аукціонний   номер  якого ліцитатор назвав останнім і який запропонував найвищу ціну за лот.
3.17. Продаж   лота   здійснюється   не   раніше   третього   кроку   проведення
відкритих аукціонних торгів ліцитатором. Значення кроку визначається за
такою шкалою:
Стартова ціна, тис. грн.
Крок аукціону, тис. грн.
До 1 000 включно
20
Від 1 000 до 3 000 включно
ЗО
Від 3 000 до 5 000 включно
40
Від 5 000 до 10 000 включно
50
Більше 10 000
100
У будь-якому випадку, якщо не здійснено двох кроків проведення аукціону, лот знімається з торгів, торги по ньому визнаються такими, що не відбулися, а гарантійні внески повертаються всім учасникам, які виявили бажання придбати об\’єкт аукціону при оголошенні стартової ціни або протягом перших двох кроків аукціону.
3.18.   Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота,
називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця
торгів і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час
аукціону. До протоколу заноситься назва лота, стартова ціна та результати
торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця). Протокол підписується
переможцем   і   ліцитатором   та   затверджується      Організатором   в   день
проведення аукціону.
3.19.   Переможець торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Запис про його відмову від
підписання протоколу вноситься до протоколу.
Протокол підписується ліцитатором та затверджується Організатором в день проведення аукціону. Сума гарантійного внеску в такому випадку переможцю не повертається.
За умови достатньої кількості учасників за даним лотом Організатор поновлює торги по цьому об\’єкту в день проведення аукціону.
3.20.   Переможцю   аукціону   сума   гарантійного   внеску   зараховується   при
подальших розрахунках.
3.21.   Сума   гарантійних   внесків   повертається   всім   учасникам   аукціону
протягом 10 банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця та
осіб, які не виявили бажання придбати об\’єкти аукціону при оголошенні
стартової ціни або протягом перших двох кроків аукціону.
3.22.   При поверненні коштів заявникам вони перераховуються на власний
поточний рахунок заявника, вказаного в документах, які додаються до заяви.
3.23.   Реєстраційні внески поверненню не підлягають.
3.24.   Протягом  10 банківських днів після закінчення аукціону гарантійний
внесок переможця  аукціону та кошти,  що  залишилися  після  повернення
гарантійних внесків іншим учасникам аукціону на рахунку, відкритому для
обслуговування аукціону, перераховуються до відповідного бюджету.
3.25.   За рішенням ліцитатора під час аукціонних торгів по певному лоту в залі
можуть бути присутні учасники аукціону, які не беруть участі в торгах по
цьому лоту, а також запрошені Ініціатором особи, які не є учасниками
аукціону.
3.26.   Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити
перерву на 15 хвилин.
3.27.   Всі    дискусії    та    спори    з    ведення    аукціону    ліцитатор    вирішує
безпосередньо в процесі аукціонних торгів.
3.28.   Під час  проведення  аукціонних торгів  (від  моменту їх  початку до
завершення) не допускається:
–          ведення розмов учасниками торгів та запрошеними особами;
–          втручання будь-яким способом в торги осіб, які не заявлені в торгах по
конкретному лоту;
–       переміщення по залу торгів без дозволу ліцитатора;
–       без дозволу Ініціатора ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи
відеозапису, фотографування процесу торгів;
–       здійснення інших дій, що порушують порядок торгів.
3.29. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
–   усно   попередити   учасника   торгів   чи   запрошену   особу   про   усунення
порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;
–   вимагати від учасника торгів чи запрошеної особи залишити зал торгів за
неодноразове порушення порядку проведення торгів;
–   за узгодженням з Ініціатором не допустити торги по конкретному лоту за
порушення, несумісні з подальшим веденням торгів по лоту
–   стягувати з учасників аукціону передбачені угодою про участь в аукціоні
штрафи.
3.30.   У   разі   порушення   правил   проведення   аукціону,   визначених   цим
Порядком, або виявлення фактів, які свідчать про зговір учасників аукціону, а
також за наявності інших поважних причин Ініціатор може зняти об\’єкти з
аукціону та визнати торги по зазначених лотах такими, що не відбулися.
3.31.  Спори щодо визнання торгів такими, що не відбулися, розглядаються
відповідно до законодавства України.
Глава 4. Оформлення права на землю за результатами аукціону
4.1.  Рішення Київської міської ради про продаж права власності на земельні
ділянки, угода про участь в аукціоні та протокол аукціону є необхідними
підставами для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
Аукціон вважається завершеним з моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
4.2.   У  разі   відмови   переможця  торгів  укласти   договір  купівлі-продажу
земельної ділянки торги по лоту визнаються такими, що не відбулися, а
гарантійний внесок переможцю аукціону при цьому не повертається.
4.3.    Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів. Кошти мають
бути внесені протягом десяти банківських днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу земельної ділянки, якщо інше не передбачено угодою про
участь в аукціоні або договором купівлі-продажу земельної ділянки.
4.4.    Договір купівлі-продажу земельної ділянки має містити положення щодо
можливості односторонньої відмови від договору Київської міської ради у разі
несплати коштів переможцем аукціону або порушення ним термінів внесення
коштів.   У  разі  відмови  Київської  міської  ради  договір  купівлі-продажу
земельної ділянки вважається розірваним відповідно до ст. 651 Цивільного
кодексу України. При цьому сума гарантійного внеску особі, яка була визнана
переможцем торгів, не повертається.
4.5.   Протягом  ЗО  днів  після  проведення  земельного  аукціону  Ініціатор
публікує   в   друкованому   засобі   масової   інформації,   в  якому  містилося
повідомлення про проведення аукціону, повідомлення про результати торгів
по кожній земельній ділянці із зазначенням:
–   місця розташування та розміру земельної ділянки;
–   ціни, за якою земельна ділянка продана на торгах;
–   цільового призначення земельної ділянки;
–  інвестиційних та інших зобов\’язань покупця, якщо такі були передбачені
умовами аукціону.
4.6.  Після сплати переможцем аукціону коштів згідно з договором купівлі-
продажу земельної ділянки він зобов\’язаний у десятиденний термін звернутися
до Ініціатора з   приводу   отримання державного акта на право власності на
земельну ділянку. У разі порушення цього терміну з вини переможця аукціону
результати аукціону можуть бути анульовані Київрадою. В цьому випадку
договір купівлі-продажу земельної ділянки вважається розірваним, а сплачені
переможцем аукціону як гарантійний внесок кошти не повертаються.
4.7.   У випадку коли переможцем аукціону стає іноземна держава, іноземна
юридична особа або спільне підприємство, необхідною підставою укладення
договору купівлі-продажу земельної ділянки є також наявність згоди Кабінету
Міністрів України на продаж відповідної земельної ділянки.
Згода Кабінету Міністрів України має бути надана до закінчення терміну подання заяв або після закінчення цього терміну, але не пізніше ЗО днів після визначення переможця аукціону.
У випадку надання згоди Кабінетом Міністрів України після визначення переможця аукціону договір купівлі-продажу земельної ділянки має бути укладений протягом десяти днів з моменту надання згоди Кабінетом Міністрів України.
4.8.   У разі якщо Кабінетом Міністрів України не надано згоди у визначені
в пункті 4.7 цього Порядку терміни, земельні торги визнаються такими, що не
відбулися. Сума гарантійного внеску повертається переможцю торгів, якщо
ним   визнано   іноземну   державу,   іноземну  юридичну   особу   або   спільне
підприємство.
4.9.   Право власності на земельну ділянку виникає після укладення договору
купівлі-продажу земельної ділянки, видачі державного акта на право власності
на земельну ділянку та його державної реєстрації.
Розділ III.
Порядок набуття права власності на землю на конкурентних засадах шляхом проведення земельних
конкурсів
Глава 5. Підготовка до конкурсу
5.1. Організація проведення конкурсів щодо продажу права власності на землю складається з таких етапів:
–   формування  Ініціатором  переліку земельних ділянок,  які  пропонується
винести   на   конкурс,   з   урахуванням   пропозицій   Головного   управління
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
– надання  органом  по  земельних  ресурсах  виконавчого  органу  Київради
(Київської міської державної     адміністрації)  висновків  щодо     правового
статусу земельних ділянок, продаж яких пропонується винести на конкурс;
–   погодження  переліку з Головним  управлінням   економіки  та  інвестицій
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
–  затвердження Київською міською радою переліку земельних ділянок;
–  розробка та погодження відповідних проектів землеустрою;
–  розробка технічної документації по перенесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість);
–  здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок та проведення
розрахунку початкових цін об\’єктів конкурсу;
– розробка умов конкурсу;
–    затвердження   Київською   міською   радою   основних   умов   конкурсу,
відповідних проектів землеустрою та початкових цін об\’єктів конкурсу;
–  розробка конкурсної документації на замовлення Ініціатора;
–  публікація повідомлення про проведення конкурсу;
–  укладення угод про участь у конкурсі, внесення гарантійних та реєстраційних
внесків;
–  подання та реєстрація заяв на участь у конкурсі;
–  подання конкурсних пропозицій;
–  розгляд заяв та перевірка конкурсних пропозицій;
–  визначення переможця конкурсу;
–  укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки;
–  проведення остаточних розрахунків;
–  підготовка та видача державного акта на право власності на землю.
5.2. Перелік земельних ділянок, право власності на які пропонується продати на конкурсі (далі – Перелік), на розгляд Київради готується Організатором на підставі підготовлених ним висновків щодо земельних ділянок, продаж права власності на які пропонується винести на конкурс, з урахуванням розробленої містобудівної документації.
У Переліку зазначається адреса ділянки, район, орієнтовна площа та вид проведення торгів щодо кожного об\’єкта, право власності на який передбачається продати на конкурсі.
У випадку отримання клопотання юридичної або фізичної особи щодо набуття права власності на земельну ділянку Організатор готує висновок щодо такої земельної ділянки і включає її до Переліку земельних ділянок, право власності на які пропонується продати на конкурсі (за наявності підстав, передбачених ст. 1.4 гл.1 цього Порядку). Цей перелік передається на затвердження до Київської міської ради.
5.3. Рішення Київської міської ради про затвердження Переліку є згодою на складання відповідних проектів землеустрою.
5.4.  На підставі рішення Київради про затвердження Переліку у визначеному
законодавством        України    порядку    розробляються    відповідні   проекти
землеустрою.
5.5.        Після    затвердження    Переліку    розробляються    відповідні    проекти
землеустрою земельних ділянок, якими визначається ц

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code