Орендна плата та інші платежі

Орендна плата та інші платежі
6.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір визначаються у договорі.
Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов\’язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передавання об\’єкта оренди, який підписується орендодавцем, орендарем та підприємством.
Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акта приймання-передавання об\’єкта оренди від орендаря до орендодавця після припинення договору оренди.
6.2. Розмір орендної плати визначається:
– у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій орендаря – переможця конкурсу;
– в інших випадках згідно з Методикою.
6.3. Підприємства, установи та організації (балансоутримувачі) є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом міста Києва і підприємством та порядок використання орендної плати визначаються бюджетом міста Києва на відповідний рік.
6.4. Орендар за користування об\’єктом оренди сплачує орендну плату та інші платежі, зазначені у пп. 6.5 цього Положення, незалежно від результатів господарської діяльності.
6.5. Крім орендної плати орендар сплачує:
податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;
компенсацію витрат підприємств за користування земельною ділянкою, на якій розташований об\’єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та зазначеним підприємством або відповідними особами, що надають такі послуги;
послуги страховика.
6.6. Розмір орендної плати може бути змінений:
– за погодженням сторін;
– у разі істотної зміни стану або цільового призначення об\’єкта оренди;
– в інших випадках, передбачених законодавством України.
6.7. За клопотанням орендаря відповідним рішенням орендодавця на період виконання капітального ремонту чи переобладнання об\’єкта оренди орендарю може бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат підприємства на утримання об\’єкта оренди на термін не більше шести місяців.
6.8. Орендодавці контролюють своєчасність надходження орендної плати. Підприємства, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.
6.9. Підприємства та райдержадміністрації до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітують Головному управлінню про стан сплати за оренду, інших платежів та про перерахування отриманих за оренду коштів до бюджету міста Києва, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості по орендній платі.
7. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах
7.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених п. 8 цього Положення.
7.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва (додаток 7 до цього Положення).
7.3. Мінімальна площа об\’єктів, які пропонуються для надання в оренду на конкурсі, становить 1 кв. м.
8. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу
8.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених частиною четвертою статті 9 Закону України \”Про оренду державного та комунального майна\”.
8.2. Мінімальна площа об\’єктів, які пропонуються для надання в оренду без проведення конкурсу, становить 1 кв. м.
8.3. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу підприємство, установа, організація, яка відповідає вимогам, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України \”Про оренду державного та комунального майна\”, та громадським організаціям, які забезпечують діяльність громадських приймалень депутатів Київської міської ради, надає до відповідного орендодавця документи згідно з додатком 8 до цього Положення.
8.4. Якщо орендодавцями майна є райдержадміністрації або підприємства, вони подають свої пропозиції до Головного управління.
8.5. Головне управління протягом 15 днів опрацьовує отримані документи та готує і надає до постійної комісії Київради з питань власності (далі – Комісія) пропозиції щодо оренди майна.
8.6. Комісія на своєму засіданні розглядає подані пропозиції Головного управління та приймає рішення про погодження надання або відмови у наданні в оренду майна.
8.7. Відповідний орендодавець на підставі рішення Комісії видає розпорядчий документ про надання або відмову у наданні майна в оренду і письмово повідомляє про це заявнику.
8.8. Договір оренди укладається на підставі рішення Київської міської ради про передачу об\’єкта в оренду.
9. Порядок укладення договору оренди
9.1. Відповідний орендодавець із залученням, у разі необхідності, підприємства протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про передачу майна в оренду готує в трьох примірниках проект договору оренди згідно з типовим договором про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду (додаток 11 до цього Положення) та умовами, визначеними у протоколі конкурсної комісії, та надає орендарю.
9.2. Орендар протягом 5 робочих днів з дати отримання від відповідного орендодавця примірників договору оренди підписує їх та повертає орендодавцю.
9.3. Відповідний орендодавець протягом 5 робочих днів підписує договір та надає його орендарю.
9.4. У разі, якщо орендодавцем є Головне управління або райдержадміністрація, один примірник договору направляється підприємству.
9.5. Копія підписаного орендодавцем та орендарем договору оренди та акта приймання-передавання надається райдержадміністрацією або підприємством до Головного управління протягом п\’яти робочих днів з дати підписання.
9.6. У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря.
9.7. У разі невиконання п. 9.2 цього розділу рішення орендодавця про надання майна в оренду може бути скасоване.
10. Страхування об\’єкта оренди
10.1. Орендоване майно на період строку дії договору оренди страхується орендарем на користь підприємства протягом 30 днів після укладання договору оренди у страховій компанії – переможцю конкурсу з відбору страховиків, яких визначає комісія, створена Головним управлінням за участю депутатів Київради, в тому числі і депутатів-членів постійної комісії Київради з питань власності.
10.2. Копія договору страхування надається підприємству, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління об\’єкта оренди, та відповідному орендодавцю.
10.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).
11. Передача майна в суборенду
11.1. Дозвіл на передачу майна орендарем в суборенду здійснюється за рішенням відповідного орендодавця.
11.2. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів та об\’єктів, які передані орендарям, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України \”Про оренду державного та комунального майна\”, крім бюджетних установ.
11.3. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди.
11.4. З метою укладання договору суборенди потенційний суборендар звертається до відповідного орендодавця з документами згідно з додатком 9 до цього Положення.
11.5. Договір суборенди укладається між орендарем та суборендарем.
11.6. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.
11.7. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою, встановленою орендарю на частину орендованого майна, що передане в суборенду, орендар перераховує різницю підприємству. Подальший розподіл коштів та контроль за розрахунками здійснює підприємство.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code