Оформлення рішень Київради, протоколу та стенограми пленарного засідання Київради
 
1. На пленарному засіданні Київради працівники секретаріату Київської міської ради, які забезпечують роботу відповідних постійних комісій Київради, фіксують усі зауваження до проектів рішень Київради, що озвучені та проголосовані на пленарному засіданні Київради.
 
2. Текст рішення, прийнятий Київською міською радою, у чотирнадцятиденний строк з дня пленарного засідання оформляється для підпису Київським міським головою, а саме:
текст рішення Київради, прийнятий за поданням Київського міського голови, оформляється секретаріатом Київради;
текст рішення Київради, прийнятий за поданням заступника міського голови – секретаря Київради, оформляється секретаріатом Київради;
текст рішення Київради, прийнятий за поданням постійних комісій Київради, оформляється структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради, які забезпечують діяльність постійних комісій Київради відповідно до функціональної спрямованості;
текст рішення Київради, прийнятий за поданням тимчасових контрольних комісій Київради, оформляється структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради, на який покладено забезпечення діяльності відповідної тимчасової контрольної комісії Київради;
текст рішення Київради, прийнятий за поданням депутатської фракції, групи Київради, оформляється структурним підрозділом секретаріату Київради, який є відповідальним за здійснення організаційного та консультативно – методичного забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп;
текст рішення Київради, прийнятий за поданням депутата Київради, оформляється депутатом Київради за сприянням структурного підрозділу секретаріату Київради, який є відповідальним за здійснення організаційного та консультативно – методичного забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп, помічників депутата Київради;
текст рішення Київради, прийнятий за поданням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), оформляється структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради, який забезпечує діяльність відповідної профільної комісії Київради, та відповідними структурними підрозділами суб\’єкта подання;
текст рішення Київради, прийнятий за поданням загальних зборів громадян в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Києва, оформляється структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради відповідно до функціональної спрямованості, тотожної з прийнятим рішенням Київради.
Тексти рішень Київради оформлюються відповідно до зауважень та змін, які були прийняті на пленарному засіданні Київради та зафіксовані у стенограмі.
 
3. Рішення Київради для підпису Київським міським головою готується на номерному бланку рішення Київради.
 
4. На зворотному боці останньої сторінки рішення Київради друкуються дані про візування рішення Київради, а саме: посада, прізвище та ініціали осіб, які завізували рішення Київради.
 
5. Рішення Київради візують:
1) заступник міського голови – секретар Київради;
2) керуючий справами;
3) голова або за його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов\’язків заступник голови або секретар профільної постійної комісії Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення Київради;
4) начальник управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради;
5) начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради;
6) головний спеціаліст, який здійснює літературне редагування.
Додатки (якщо вони є) до рішення Київради на зворотному боці кожного аркуша додатка візують:
1) відповідальні працівники секретаріату Київської міської ради, якщо суб\’єктом подання проекту рішення Київради є Київський міський голова, заступник міського голови – секретар Київради, постійні комісії Київради;
2) депутат Київради, якщо він є суб\’єктом подання проекту рішення Київради;
3) відповідальні працівники виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), якщо суб\’єктом подання є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація).
 
6. Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради не пізніше ніж через двадцять п\’ять днів з дня пленарного засідання Київради передає рішення Київради, оформлене відповідно до вимог частин 2 – 4 цієї статті, на підпис Київському міському голові.
Київський міський голова підписує оформлене у відповідності до вимог цієї статті Регламенту рішення Київради та додатки до нього не пізніше ніж через п’ять днів з дня його отримання.
 
7. Після пленарного засідання Київради управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради протягом семи робочих днів готує протокол та стенограму пленарного засідання Київради, які підписує головуючий на пленарному засіданні Київради.
 
8. Після підписання рішення Київради Київським міським головою управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради присвоює номер.
 
9. Оригінали рішень Київради, протоколи пленарних засідань та стенограми пленарних засідань Київради, дані про хід голосування та поіменна реєстрація депутатів Київради (електронна система для голосування), протоколи засідань Президії Київради зберігаються в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради.
 
10. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Київрадою. Ці документи надаються депутатам Київради, фізичним та юридичним особам управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради за їх письмовим зверненням.
 
11. Протокол, стенограма пленарного засідання Київради, результати поіменного голосування управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради розміщує на офіційному веб-сайті Київської міської ради у п’ятиденний термін з дня пленарного засідання Київради.
Управління адміністративно – господарського забезпечення секретаріату Київської міської ради на наступний день після пленарного засідання Київради розміщує на  офіційному веб-сайті Київської міської ради результати поіменного голосування, та в п’ятиденний термін передає результати поіменного голосування в паперовому вигляді до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради для долучення до протоколу пленарного засідання.
 
12. Засідання Київради протоколюються управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради. У протоколі фіксуються:
 
1) дата, час проведення засідання Київради, тривалість перерви;
 
2) прізвище та ініціали головуючого на засіданні Київради;
 
3) прізвища та ініціали відсутніх депутатів Київради (як додаток до протоколу);
 
4) прізвища та ініціали запрошених та присутніх на пленарному засіданні Київради осіб;
5) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;
 
6) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);
 
7) заходи щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;
 
8) запити та запитання депутатів Київради та відповіді на них (як додатки до протоколу);
 
9) повідомлення (як додатки до протоколу);
 
10) повні результати голосування з прийнятих рішень Київради, в тому числі результати голосувань з процедурних рішень та поіменних голосувань (як додатки до протоколу);
 
11) протокольні доручення (як додатки до протоколу).
 
13. Засідання Київради стенографується. Ведення стенограми та розшифровку здійснює управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради. Стенограма повинна повністю і точно відображати хід обговорень та містити інформацію про день, місце і час проведення засідання, порядок денний засідання Київради, прізвище головуючого на засіданні.
 
14. Запис пленарного засідання Київради зберігається в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради на строк повноваження Київради.
 
15. Кожен аркуш стенограми підписує із зазначенням прізвища і дати особа, яка відповідає за її оформлення.
 
16. Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради веде справу засідання, яка включає:
 
1) протокол засідання;
 
2) стенограму засідання;
 
3) результати поіменних голосувань;
 
4) копії проектів документів з додатками, які розглядалися на засіданні;
 
5) інші матеріали, які поширено управлінням організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради серед депутатів у зв\’язку з розглядом питань на цьому засіданні;
 
6) заяви, запити, звернення.
 
 7) протокольні доручення;
 
17. В управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради зберігаються архівні документи, що нагромадилися за час діяльності Київської міської ради.
Структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради відповідно до номенклатури справ Київради, що складається щорічно, забезпечують якісне та своєчасне оформлення документів, які підлягають зберіганню, та в кінці кожного року здають документи за здавальними описами до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *