Реєстрація проектів рішень Київради та їх розгляд постійними комісіями Київради
 
1. Проекти рішень Київради реєструються в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради. Проект рішення Київради, поданий з дотриманням вимог частин другої – десятої статті 21 цього Регламенту, реєструється не пізніше двох днів з дня надходження.
 
2. У разі якщо проект рішення Київради не відповідає вимогам, визначеним частинами другою – десятою статті 21 цього Регламенту, працівник управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради в усній формі надає суб\’єкту подання зауваження до проекту рішення та повертає проект рішення йому на доопрацювання.
 
3. У випадку відмови суб\’єкта подання проекту рішення усунути усні зауваження, управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради протягом двох днів викладає зазначені зауваження письмово та направляє їх разом з проектом рішення відповідному суб\’єкту подання.
 
4. Протягом трьох днів з дня реєстрації проекту рішення Київський міський голова або заступник міського голови – секретар Київради надає доручення щодо розгляду проекту рішення профільній постійній комісії, яка, враховуючи функціональну спрямованість постійних комісій, визначається профільною з попереднього розгляду відповідного проекту рішення, а також до інших постійних комісій відповідно до їх функціональної спрямованості.
 
5. Після реєстрації проекту рішення управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради робить сканкопію проекту рішення Київради та додатків до нього, розміщує відповідні матеріали на офіційному веб-сайті Київради, а управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради направляє оригінал проекту рішення і його письмові копії для розгляду постійним комісіям Київради.
 
6. Постійні комісії Київради (окрім профільної) протягом чотирнадцяти  днів з моменту реєстрації проекту рішення у комісії опрацьовують його та за результатами розгляду проекту рішення:
 
1) підтримують проект рішення Київради:
 
1.1) візують проект рішення без зауважень;
 
1.2) візують проект рішення із зауваженнями чи пропозиціями;
 
2) відхиляють проект рішення.
 
Зауваження чи пропозиції викладається у висновку постійної комісії та направляється до профільної постійної комісії. Висловлені зауваження та пропозиції постійних комісій є обов’язковими для розгляду профільною постійною комісією Київради.
У разі ненадходження до профільної постійної комісії письмової інформації про результати розгляду постійною комісією проекту рішення протягом установленого цією частиною строку, проект рішення погодженим такою постійною комісією.
 
7. Профільна постійна комісія протягом тридцяти днів з моменту реєстрації проекту рішення у комісії опрацьовує його та за результатами розгляду проекту рішення:
 
1) підтримує проект рішення Київради:
 
1.1) візує проект рішення без зауважень;
 
1.2) візує проект рішення із зауваженнями чи пропозиціями;
 
  2) за згодою суб’єкта подання направляє проект рішення на доопрацювання, в тому числі шляхом створення робочої групи постійної комісії для доопрацювання проекту рішення;
 
  3) відхиляє проект рішення.
 
8. У разі, якщо профільна постійна комісія протягом установлено строку не розглянула проект рішення, останній вважається погодженим профільною постійною комісією.
 
9. У разі підтримання проекту рішення, а також висловлення зауважень та пропозицій до проекту рішення профільна постійна комісія направляє проект рішення для опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, яке протягом чотирнадцяти днів:
 
1) погоджує проект рішення без зауважень (візує проект рішення);
 
2) надає правовий висновок щодо невідповідності проекту рішення чи його окремих положень вимогам законодавства, надає зауваження і рекомендації, зокрема рекомендації стосовно порядку розгляду проекту рішення.
У разі, якщо управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради протягом визначеного в цій частині строку не розглянуло проект рішення, останній вважається погодженим.
 
10. Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, після опрацювання проекту рішення, повертає його до профільної постійної комісії Київради, або суб’єкту подання (у разі, якщо суб’єкт подання самостійно направив проект рішення до управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради).
 
11. Погоджений управлінням правового забезпечення діяльності Київради проект рішення Київської міської ради передається профільною комісією до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради для попереднього формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради.
 
12. Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради щодо невідповідності проекту рішення чи його окремих положень вимогам законодавства є обов’язковим для розгляду профільною постійною комісією на її найближчому засіданні. За результатами такого розгляду профільна постійна комісія приймає рішення або щодо внесення на розгляд Київради проекту рішення, або щодо відхилення проекту рішення.
 
13. Відповідно до правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради щодо рекомендацій стосовно порядку розгляду проекту рішення відповідно до рішень Київради профільна постійна комісія направляє проект рішення відповідним постійним комісіям Київради для опрацювання,  за результатами якого передає проект рішення до управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради для повторного розгляду.
 
14. У разі відхилення проекту рішення профільна постійна комісія направляє проект рішення суб\’єкту подання з відповідним висновком. Відхилений або не розглянутий профільною постійною комісією у встановлений частиною 7 цієї статті строк проект рішення може бути поданий суб\’єктом подання для опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, яке розглядає такий проект в порядку, визначеному частиною 9 цієї статті.
 
15. Суб\’єкт подання може подати відхилений профільною постійною комісією проект рішення разом із погодженням, або правовим висновком управління правового забезпечення діяльності Київради, або не розглянутий проект рішення у встановлений строк (разом із письмовою заявою про те, що проект рішення вважається погодженим у зв’язку із сплином строків розгляду) до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради для попереднього формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради.
16. На письмове звернення депутата Київради секретаріат Київської міської ради протягом трьох днів інформує його про те, в якому органі Київради або в якої посадової особи перебуває на розгляді проект рішення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *