Порядок розроблення, погодження і затвердження

Порядок розроблення, погодження і затвердження
     містобудівної документації (генерального плану)
          сільського населеного пункту
 
   Стаття 1 Закону України \"Про планування і забудову територій\"
від 20.04.2000 N 1699-III:
   \"генеральний план  населеного  пункту  -  містобудівна
документація, яка  визначає  принципові  вирішення  розвитку,
планування, забудови та іншого використання території населеного
пункту\".
 
   Стаття 12  Закону  України  \"Про  планування і забудову
територій\" від 20.04.2000 N 1699-III:
   \"Генеральним планом населеного пункту визначаються:
   потреби в територіях для забудови та іншого використання;
   потреба у зміні межі населеного  пункту,  черговість  і
пріоритетність забудови та іншого використання територій;
   межі функціональних зон, пріоритетні та  допустимі  види
використання та забудови територій.
 
   \"Відповідно до генеральних планів населених пунктів сільські
ради та їх виконавчі органи в межах повноважень, визначених
законом, готують обґрунтовані пропозиції щодо встановлення та
зміни меж населених пунктів, вихідні дані для розроблення планів
земельно-господарського устрою території населеного пункту та
іншої землевпорядної документації\".
 
   1. Рішення про розроблення містобудівної документації  з
планування території населеного пункту (далі - генеральний план)
приймає орган місцевого самоврядування.
   п. 6 стаття 31 ЗУ \"Про місцеве самоврядування в Україні\"
   Стаття 10 ЗУ \"Про планування і забудову територій\"
   Стаття 14 ЗУ \"Про основи містобудування\"
   п. 3.1 Архітектура Б.2.4-2-94
 
   2. Організація  розробки,  погодження  та  затвердження
містобудівної  документації  здійснюється  виконавчим  органом
відповідної ради, який є замовником розробки генерального плану.
   Стаття 14 ЗУ \"Про основи містобудування\"
   п. 6 стаття 31 ЗУ \"Про місцеве самоврядування в Україні\"
   Стаття 10 ЗУ \"Про планування і забудову територій\"
   п. 3.8 Архітектура Б.2.4-2-94
 
   3. Для врахування громадських і приватних інтересів під час
планування і забудови територій на місцевому рівні виконавчі
органи сільських рад в межах повноважень, визначених законом,
протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення
відповідної містобудівної документації повідомляють через засоби
масової інформації про початок їх розроблення, а також про форми,
місце і строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій
щодо цієї документації.
   Стаття 18 ЗУ \"Про планування і забудову територій\"
 
   4. Розробка  містобудівної  документації   здійснюється
проектними організаціями, іншими юридичними особами, які мають
ліцензії на виконання відповідних робіт, що видаються в порядку,
встановленому  законодавством.  Вимоги до змісту завдання на
розроблення містобудівної документації, а  також  вимоги  до
генерального плану сільського населеного пункту містяться у Архітектура
Б.2.4-2-94 \"Види, склад, порядок розроблення, погодження  та
затвердження містобудівної документації для сільських поселень\".
   Стаття 17 ЗУ \"Про основи містобудування\"
   п. 3.2 Архітектура Б.2.4-2-94
 
   5. Відповідно  до  договору  замовник генерального плану
зобов\'язаний здійснювати своєчасне оформлення фінансування та
оплату проектних робіт, подати достовірні вихідні дані, погодження
та затвердження містобудівної документації.
   п. п. 3.6, 3.8 Архітектура Б.2.4-2-94
 
   6. Для врахування громадських і приватних інтересів під час
планування і забудови територій на місцевому рівні виконавчі
органи сільських рад в межах повноважень, визначених законом,
протягом  місяця  після  завершення  розроблення  відповідної
містобудівної  документації повідомляють через засоби масової
інформації про місце їх розгляду, форми, місце і строк подання
пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення.
   Стаття 18 ЗУ \"Про планування і забудову територій\"
 
   7. Результати  громадського  обговорення  містобудівної
документації  оформляються протоколом, в якому відображається
громадська думка. Розгляд звернень з  приводу  суперечок  і
розбіжностей в ході планування територій, оперативне вирішення
спірних питань та їх узгодження здійснюється відповідною комісією
з питань будівництва при відповідних радах. Комісія розглядає
спірні питання, за результатами обговорення в місячний термін
готує висновок.
   Стаття 1, ч. 5 статті 17, ч. 4 статті 21 ЗУ \"Про планування і
забудову територій\"
 
   8. Організаційні  питання,  пов\'язані  з  розгляданням і
погодженням містобудівної документації, покладаються на замовника.
   п. 3.8 Архітектура Б.2.4-2-94
 
   9. Генеральні  плани  населених  пунктів  погоджуються з
виконавчими комітетами сільських рад, організаціями державного
нагляду, перелік яких визначений в завданні на проектування, та
розглядається на обласній містобудівній раді.
   п. 3.10 Архітектура Б.2.4-2-94
 
   10. Усі  види  містобудівної  документації  підлягають
експертизі. Експертиза проводиться в обов\'язковому порядку до
затвердження містобудівної документації. Фінансування проведення
експертизи забезпечується  замовником.  Проведення  експертизи
генеральних  планів  сільських  населених пунктів організовує
управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури
облдержадміністрації.  Організацію-експерта  для  проведення
експертизи визначає управління містобудування, архітектури та
розвитку  інфраструктури  облдержадміністрації. Для проведення
експертизи замовник укладає договір з організацією-експертом та
подає їй містобудівну документацію в повному обсязі.
   ч. 6 статті 3, ч. 2 статті 10 ЗУ \"Про планування і забудову
територій\"

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code