Порядок технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

Порядок технічного обслуговування і ремонту рухомого складу
 
     1. Не дозволяється використовувати рухомий склад (у тому числі спеціальний) з несправностями, що загрожують безпеці руху, і який не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, ставити у передавальні состави і поїзди вантажні вагони, стан яких не забезпечує схоронність вантажу, що перевозиться.
 
     2. Періодичність контролю за технічним станом рухомого складу у структурних підрозділах визначається керівником підприємства, до складу якого належать ці структурні підрозділи.
 
     3. Технічне обслуговування та ремонт рухомого складу повинні проводитися з використанням засобів технічної діагностики, механізації та автоматизації виробничих процесів і забезпечення вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
 
     4. Періодичність технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, норми міжремонтних періодів і порядок передання в ремонт установлюються Міністерством транспорту та зв\’язку України.
     Технічні вказівки і типові технологічні процеси щодо технічного обслуговування та ремонту рухомого складу розробляються відповідними управліннями та відділами підприємства – власника рухомого складу та затверджуються керівництвом цього підприємства.
 
     5. Технічний стан локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу повинен систематично перевірятися під час технічного обслуговування локомотивними бригадами, ремонтними бригадами депо, а також періодично керівниками та працівниками з безпеки руху.
 
     6. Технічне обслуговування та ремонт локомотивів і спеціального рухомого складу проводяться на спеціально виділених коліях, ремонтних позиціях депо.
 
     7. Під час технічного обслуговування локомотивів та спеціального самохідного рухомого складу перевіряються:
     стан і зношеність вузлів та деталей і їх відповідність визначеним розмірам;
     справність дії гальмового обладнання та автозчепного пристрою;
     справність дії приладів безпеки;
     справність дії приладів контролю;
     стан і справність ходових частин;
     справність площадок, спеціальних підніжок та поручнів;
     наявність і справність пристроїв, що запобігають падінню на колію деталей та обладнання спеціального самохідного рухомого складу.
 
     8. Не дозволяється експлуатація локомотивів та спеціального самохідного рухомого складу, у яких є хоча б одна із таких несправностей, які загрожують безпеці руху:
     несправність приладу для подачі звукового сигналу;
     несправність автоматичних, допоміжних і ручних гальм або компресора;
     несправність вентилятора холодильника дизеля, вентилятора тягових електродвигунів;
     несправність приладу, що показує швидкість руху;
     несправність пристроїв поїзного або маневрового радіозв\’язку;
     несправність автозчепних пристроїв;
     несправність системи подачі піску;
     несправність прожектора, буферного ліхтаря, освітлення, контрольного або вимірювального приладу;
     тріщина в хомуті, ресорній підвісці або корінному листі ресори, злам ресорного листа;
     тріщина в корпусі букси;
     несправність буксового або моторно-осьового підшипника;
     відсутність або несправність передбаченого конструкцією пристрою запобігання падінню деталей на колію;
     несправність карданного вала;
     несправність кожуха зубчастої передачі або корпусу осьового редуктора, що викликає витікання мастила;
     несправність захисного блокування високовольтної камери;
     несправність засобів пожежогасіння;
     несправність пристроїв захисту від струмів короткого замикання, перевантаження і перенапруги, аварійної зупинки дизеля;
     поява стуку, стороннього шуму в дизелі або гідропередачі;
     несправність живильного приладу, запобіжного клапана, водовказівного приладу;
     несправність масляної, водяної та паливної систем;
     непрацюючий циліндр двигуна;
     корінний або шатунний підшипник колінчастого вала двигуна з підплавленою або викришеною заливкою;
     несправність акумуляторної батареї.
 
     9. Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад двічі на рік весною та восени мають оглядатися керівництвом та спеціалістами підприємства або його структурного підрозділу.
 
     10. Періодичність перевірок технічного стану рухомого складу керівництвом структурного підрозділу встановлюється підприємством, до якого належить цей структурний підрозділ.
 
     11. Установлені на локомотивах і спеціальному самохідному рухомому складі манометри й запобіжні клапани, лічильники витрат палива повинні бути опломбовані.
 
     12. Пристрої електричного захисту засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації та автоматики, а також манометри, запобіжні клапани, повітряні резервуари на локомотивах і спеціальному самохідному рухомому складі повинні підлягати огляду в установлені нормативно-правовими актами з охорони праці та пожежної безпеки строки.
 
     13. Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад обслуговуються бригадою у складі машиніста та помічника машиніста або одним машиністом. Зміна кількісного складу локомотивних бригад і бригад спеціального самохідного рухомого складу залежно від їх типу і місцевих умов, порядок обслуговування ними локомотивів, а також перелік дільниць, на яких допускається управління локомотивом одним машиністом, встановлюються керівником підприємства.
 
     14. Не дозволяється залишати локомотив і спеціальний самохідний рухомий склад у робочому стані без нагляду особи, яка знає правила його обслуговування і вміє його зупинити.
 
     15. Контроль за технічним станом локомотива та спеціального самохідного рухомого складу на шляху прямування здійснює локомотивна бригада.
 
     16. Технічне обслуговування та ремонт вагонів проводяться в локомотивних (локомотивно-вагонних) депо відповідних структур підприємств МПЗТ.
 
     17. Під час технічного обслуговування вагонів перевіряється:
     стан і зношеність вузлів та деталей і їх відповідність визначеним розмірам;
     справність дії гальмового обладнання та автозчепного пристрою;
     стан і справність ходових частин (візків);
     справність кузовів і котлів цистерн, що гарантує збереження вантажів, які перевозяться;
     справність перехідних площадок, спеціальних підніжок та поручнів;
     наявність і справність пристроїв, що запобігають падінню на колію деталей та обладнання рухомого складу.
 
     18. Сумарний зазор між ковзунами з обох сторін візка у всіх типів 4-вісних вагонів, включаючи хопер-дозатори типу ЦНИИ-ДВЗ, повинен бути не більше 20 мм та не менше 4 мм, крім хоперів ЦНИИ-2, ЦНИИ-3, думпкарів ВС-50, у яких зазор повинен бути не більше 12 мм та не менше 6 мм, а у думпкарів ВС-80, ВС-82, ВС-85 – не більше 20 мм і не менше 12 мм.
     Зазори між ковзунами з\’єднувальної та шкворневої балок з обох боків одного кінця восьмивісної цистерни в сумі повинні бути не більше 15 мм та не менше 4 мм.
 
     19. Не дозволяється подавання вагонів під навантаження вантажів без технічного їх обслуговування і запису в спеціальному журналі про визнання їх придатними.
 
     20. Технічний стан вагонів, що належать підприємствам МПЗТ, систематично перевіряється працівниками, на яких покладено обов\’язки з їх технічного обслуговування, і періодично контролюється відповідальними працівниками (майстром з ремонту рухомого складу, начальником депо, начальником відділу рухомого складу тощо) структурного підрозділу підприємства – власника вагонів. Порядок технічного обслуговування вагонів визначається Міністерством транспорту та зв\’язку України.
 
     21. Порожні вагони, що подаються під навантаження на станції, де немає пунктів технічного обслуговування, мають бути оглянуті, а у разі потреби направлені у ремонт до найближчого пункту технічного обслуговування залізниці.
 
     22. Порядок подання вагонів на технічне обслуговування і повідомлення про їх придатність визначається керівником підприємства.
 
     23. Працівники, які зайняті технічним обслуговуванням вагонів, що належать підприємствам МПЗТ, повинні дотримуватися умов схоронності вантажів, що визначені Правилами планування перевезень вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002 N 873 ( z1030-02 ), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за N 1030/7318.
 
     24. Контроль за технічним станом вагонів і вантажів на шляху прямування здійснюють локомотивна та складальна бригади.
 
     25. У випадку виявлення пошкодження вагонів або неправильного положення вантажів, що загрожує безпеці руху, складач або машиніст сповіщає чергового по станції (начальника зміни, диспетчера) про необхідність відчеплення і ремонту вагонів або їх перевантаження.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code