Питання біоетики при плануванні територій, транспортної мережі, забудові та експлуатації житлових і громадських будівель та споруд

Р4/4
ПИТАННЯ БІОЕТИКИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ, ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ, ЗАБУДОВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
О.В.Прокопенко, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Згідно з Конституцією України, основним законом, який виходить із гуманістичних та правових засад, людина, її життя і здоров\’я, честь, гідність, недоторканість і безпека ви-знаються у державі найвищою соціальною цінністю. Відповідно до статті 49 та 50 у Конституції «держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя», «кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкоду-вання завданої порушенням цього права шкоди». Саме на забезпечення конституційних гарантій спрямована концепція екологічної політики. Забезпечення здорового середовища – основний і, вочевидь, єдино можливий шлях підтримки балансу між інтересами господарської діяльності і забезпеченням екологічної безпеки населення.
Забруднення середовища обумовлює як ї збільшення безпосередніх витрат на обладнання житлових квартир, так і шкоду здоров’ю населення. Існує достовірний зв\’язок між ступенем забруднення території населених місць і рівнем захворюваності. Тому з позицій біоетики людина при виборі місця свого проживання с повинна мати доступ до інформації щодо стану довкілля, ступеню реального забруднення та ризики його для здоров’я. Оцінка екологічної і обстановки дозволяє скорегувати місце свого і проживання. Це можливо тільки при наявності містобудівного кадастру населених пунктів і ї єдиної цілісної системи законодавства у сфері містобудування. Містобудівна документація повинна включати дані про належність тери-торії до певних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд. Загрозливе забруднення території населених місць призводить до необхідності все більш детального враху-вання екологічних факторів у сфері містобудування.
Актуальним залишається питання створення промислових зон та міських територій з врахуванням дотримання екологічних та санітарних норм при проектуванні поселень, промислових територій та транспортної мережі, а також питання щодо співвідношення між процесами урбанізації та природою, впровадження систем керування процесами урбанізації архітектурно-планувальними методами та правилами розподілу територій в межах областей за відповідними нормами проектування територій. Реалізація екологічних вимог до містобудівного розвитку передбачає наступні напрямки: ліквідацію зон екологічного ризику; санацію і реабілітацію територій, які піддаються сильному техногенному навантаженню; ліквідацію зон шумового дискомфорту на території житлової і громадської забудови, зон загазованості примагістральних територій; створення сприятливих мікрокліматичних умов на територіях житлової і громадської забудови. Такі заході щодо містобудування з визначеною морально-етичною позицією дозволяє забезпечити належні умови життєдіяльності населення.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code