Інженерне обладнання будинків і споруд СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Інженерне обладнання будинків і споруд
СИСТЕМИ  ПРОТИПОЖЕЖНОГО  ЗАХИСТУ
1 Сфера застосування
1.1 Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – СПЗ), а саме:
– автоматичних систем пожежогасіння (далі – АСПГ);
– систем пожежної сигналізації (далі – СПС);
– систем оповіщування  про пожежу та управління евакуюванням людей (далі – СО);
– систем  димо- та тепловидалення та підпору повітря (далі – СДТ);
– систем централізованого пожежного спостерігання (далі – СПТС);
– диспетчиризації СПЗ.
Зазначені вище СПЗ призначені для протипожежного захисту будинків, споруд, приміщень та устаткування різного призначення (далі – об’єкти) під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту та експлуатування цих об’єктів.
1.2 Вимоги цих будівельних норм є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, незалежно від їхніх форм власності та належності, які здійснюють будівельну діяльність на території України.
1.3 Ці будівельні норми встановлюють класифікацію систем протипожежного захисту, а також загальні вимоги щодо цих систем.
1.4 Ці будівельні норми застосовуються разом з іншими чинними нормативними документами (далі – НД), що встановлюють вимоги до автоматичних систем протипожежного захисту, затверджених або погоджених головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики у сфері будівництва, архітектури  та містобудування і урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Вимоги пожежної безпеки, викладені в інших НД, не повинні знижувати вимог цих будівельних норм. 
1.5 Ці будівельні норми не поширюються на проектування та монтування автоматичних систем пожежогасіння і пожежної сигналізації для:
будинків і споруд, що проектуються за спеціальними нормами;
технологічних установок, розташованих поза будинками;
складських будинків для зберігання спалимих сипких матеріалів (що зберігаються насипом), аерозольної продукції;
на проектування та монтування автоматичних систем  пожежогасіння призначених для гасіння пожеж класу Д за ГОСТ 27331 (горючі метали, вибухові речовини, джерела іонізуючого випромінювання). 
Проектування і монтування  вище перелічених автоматичних систем пожежогасіння і систем пожежної сигналізації здійснюється за відомчими НД, або індивідуальними технічними умовами, концепціями.
2 Нормативні посилання
Перелік нормативних документів і нормативно-правових актів, на які є посилання в цих будівельних нормах, подано у додатку А.
3 Терміни та визначення понять
Терміни та визначення позначених ними понять, що вживаються у цих будівельних нормах, подано у додатку Б.
4 Загальні положення
4.1 Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту, або галузь їх застосування визначається відповідно до вимог цих Норм, а також відомчими (галузевими) переліками, нормами та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.
4.2 Ці будівельні норми встановлють види об’єктів, які підлягають обов’язковому обладнанню АСПГ та СПС під час їхнього будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни функціонального призначення та категорій приміщень і будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою за НАПБ Б.03.002. 
У випадку неможливості заходами технічного обслуговування та планово попереджувальними ремонтами на діючих об’єктах утримувати функціонування систем протипожежного захисту в проектних межах, що були чинні на час прийняття систем до експлуатування, останні необхідно реконструювати відповідно вимог чинних норм на чаc реконструювання системи. 
4.3 Під час визначення об’єктів, які підлягають обладнанню АСПГ та СПС, окрім цих будівельних норм, необхідно керуватися відомчими (галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами. 
4.4 Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих будівельних норм, НД, на які є посилання у цих будівельних нормах, інших НД, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги  пожежної безпеки викладені у інших ДБН, НАПБ, ДСТУ, галузевих (відомчих) нормах, тощо, повинні бути не нижче рівня вимог цих ДБН. 
Підставою для проектування СПЗ є  завдання на проектування (Додаток Д) видане замовником системи. 
4.5 Необхідність обладнання АСПГ та СПС будинків і приміщень, що не вказані в цих будівельних нормах, повинна визначатись на підставі науково-технічного обґрунтування, індивідуальних технічних вимог, концепції протипожежного захисту об’єкта. 
4.6 Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окреморозташовані застраховані одноповерхові наземні об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.
Якщо площа цих об’єктів становить 150 м2 і більше, то сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт пожежного спостерігання.
4.7 Побудова системи протипожежного захисту її технічні характеристики (наприклад, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість пожежних сповіщувачів, тощо), визначаються проектною організацією. 
У разі відсутності норм для проектування окремих видів систем протипожежного захисту, а також відхилень від обов’язкових положень нормативних документів необхідно виконувати вимоги                             НАПБ Б.02.014.
4.8 Системи протипожежного захисту повинні працювати цілодобово, крім випадків, обумовлених НД. 
4.9 Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних  пожежних автоматичних систем протипожежного захисту будинків та споруд виводяться на пульти пожежного спостерігання із урахуванням вимог 4.6 та  таблиці В.1 додатку В цих будівельних норм. 
4.10 Управління системами протипожежного захисту слід передбачати з приміщення пожежного поста (диспетчерської або іншого спеціального приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, далі – пожежний пост). Це приміщення повинно бути площею не менше 15 м2 та розміщуватись  на першому або цокольному поверхах будинків. Допускається розміщення цього приміщення вище першого поверху, при цьому вихід з такого приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у вестибюль або коридор, що мають вихід назовні.
У цьому приміщенні повинно бути:
1) температура повітря в межах 18-25 °С;
2) відносна вологість не більше 80 %;
3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення безпеки. При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному – не менше 10 % від норм робочого освітлення;
4) автоматичне включення аварійного освітлення.
За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей;
5) телефонний зв\’язок із пожежною охороною об\’єкта або пожежною охороною населеного пункту.
4.11 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі систем протипожежного захисту належить відносити до І категорії згідно з ПУЭ-87, крім випадків, обумовлених НД.
4.12 При проектуванні СПЗ необхідно передбачати обладнання протипожежного призначення, яке має сертифікат відповідності  Національної системи сертифікації.
4.13 Пуск системи димо- та тепловидалення, підпору повітря як правило  здійснюється від димових пожежних сповіщувачів
4.14 У разі розміщення  обладнання СПЗ за підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних сповіщувачів, або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні отвори (люки) для їх обслуговування.
4.15 Для захисту блоку сервера, шаф з електричним та електронним обладнанням, дизель-генераторів тощо, рекомендується використовувати автономні модульні установки локального пожежогасіння. 
4.16 Кабелі СПЗ необхідно прокладати у місцях захищених відповідним чином (наприклад: кабельні лотки, короби, шахти, тощо), при цьому кабелі повинні мати достатню механічну міцність чи повинні бути забезпечені додатковим захистом від механічних ушкоджень.
4.17 Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах пожежі, повинні зберігати працездатність під впливом вогню протягом нормованого проміжку часу, або бути захищені від дії вогню будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами, тощо, з нормованими показниками вогнестійкості. 
4.17.1 Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей  СО3, СО4, та СО5, повинні бути захищені від дії вогню за межами зони, що ними обслуговуються, з використанням  кабелів або захисних елементів з класом вогнестійкості не менше  30 хв., за винятком випадків указаних у п. 8.6.9.
4.17.2 Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі – повинні мати клас вогнестійкості не менше 30 хв.
4.17.3 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння, або  прокладені транзитом через  приміщення з пожежним навантаженням більше 25 мДж/м2 – повинні мати клас вогнестійкості  не менше 30 хв., а для спринклерних та дренчерних систем пожежогасіння не менше 60 хв.
4.17.4 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування пожежних ліфтів – повинні мати клас вогнестійкості не менше 90 хв.
4.17.5 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення – повинні мати клас вогнестійкості  не менше 30 хв. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code