Зведення по рамках суміжних топографічних планів

Зведення по рамках суміжних топографічних планів 
     8.1. Усі  елементи  змісту  топографічних планів повинні бути 
зведені з відповідними елементами суміжних аркушів по тих сторонах 
рамки,  до яких примикають плани того ж або більшого масштабів, що 
виконані в тій же системі координат і висот.
     Якщо знімання в тому ж масштабі на суміжних планах виконане в 
іншій системі координат або висот, то здійснюється:
     – зведення  в  плані  суміщенням  викопіювання  на  кальці по 
контурах, що розташовані на двох суміжних планшетах;
     – зведення  по  висоті  не проводиться,  але по вільній рамці 
прокладають нівелірний хід,  а позначки,  одержані з  цього  ходу, 
підписують  на  кальці  висот  через  3-5  см і з\’єднують червоною 
тушшю;  для контрольних точок треба  вибирати  контури,  що  довго 
зберігаються на місцевості.
     За відсутності на суміжних планах знімання в тому ж  масштабі 
або якщо існуюче знімання виконане в дрібнішому масштабі (не менше 
1:2),  то рамка забезпечується як вільна  в  плановому  відношенні 
шляхом   прокладання   теодолітного   ходу,   в  результаті  якого 
координуються  всі  найбільш  визначні  контури  місцевості  і   в 
висотному відношенні шляхом прокладання висотного ходу.  Ходи,  що 
прокладені для забезпечення  вільних  рамок,  наносять  на  кальку 
висот.   При  цьому  підписують  позначки  та  координати  значних 
контурів з точністю до десятих часток метра (координати –  останні 
чотири цифри).
     При стереотопографічному зніманні в масштабах 1:2000 – 1:5000 
кожний  знімок  на вільній рамці забезпечується не менше ніж одною 
плановою і двома висотними точками.
     При зніманні  в  масштабі 1:5000 планові розпізнавальні знаки 
розміщують не рідше ніж  через  чотири,  а  висотні  –  через  два 
базиси.  При  складанні  кальки  на  стереотопографічні  оригінали 
контрольні точки по вільній рамці оформлюють, як указано вище.
     8.2. Після закінчення топографічного знімання топограф копіює 
на кальку ситуацію і рельєф шириною 2-3 см  від  рамки  і  передає 
викопіювання    керівникові    робіт,   який   здійснює   контроль 
правильності зведень між виконавцями.
     8.3. Розходження в контурах не повинні перевищувати:
     – 1,0 мм – для основних контурів,  до  яких  належать:  межі, 
залізниці,  шосейні і поліпшені дороги,  вулиці, берегові лінії та 
інші чітко окреслені контури, будівлі;
     – 1,5 мм – для інших контурів.
     Розходження по  висоті  не  повинні  перевищувати   подвійної 
величини   допустимих   середніх  помилок  знімання  рельєфу  щодо 
найближчих точок  геодезичної  основи.  Для  знімання  забудованих 
територій  та  знімань  у  масштабах  1:1000,  1:500  всі  допуски 
зменшуються  в  1,5  раза.  Для  знімань  ділянок   лісу   допуски 
збільшуються в 1,5 раза.
     8.4. Розходження  у   положенні   контурів   і   горизонталей 
усуваються:
     а) у  незабудованій  частині  –  переміщенням   на   половину 
величини розходження на кожному контурі;
     б) у забудованій частині – для  нечітких  контурів  таким  же 
чином,   як  і  в  пункті  \”а\”,  для  чітких  контурів  (будинків, 
трамвайних   і   залізничних   колій,   мостів,   ліній   зв\’язку, 
електропередачі  та ін.) – переміщенням з врахуванням правильності 
орієнтування контура місцевості та збереження  його  безпосередньо 
обміряних розмірів.
     При недопустимих     розходженнях      проводять      польову 
інструментальну  перевірку  знімання по рамках і приймають рішення 
про можливість використання результатів робіт.
     8.5. При  стереотопографічному  зніманні  виконують  зведення 
результатів дешифрування звірянням усіх контурів у  смузі  шириною 
2-4 см.
     8.6. Зведення з існуючими планами того  самого  або  більшого 
масштабу,  що  складені  у  тій  же  системі  координат  та висот, 
виконують у такому порядку:
     – якщо   розходження   перевищують   допуск,   то   проводять 
інструментальний контроль по рамці суміжного плану і підтверджують 
якість нової роботи або встановлюють причину незведення;
     – якщо розходження не перевищують величин, що вказані у п.8.3 
(у масштабі нового плану), то виправлення треба виконати на новому 
оригіналі.
     При недопустимих  розходженнях  питання про порядок приймання 
нового знімання вирішує керівництво  підрозділів  за  результатами 
контролю і матеріалами знімання.
     Якщо нове  знімання   вважається   якісним,   то   на   полях 
знімального  планшета  і у формулярі роблять відповідний запис,  а 
матеріали контролю зберігаються у справі плану.
     За правильність    зведення    по    всіх    сторонах   рамки 
топографічного плану відповідає виконавець.
     Рамки топографічних  планів,  по  яких виконувалося зведення, 
підписують топограф,  що виконав  зведення,  і  керівник  робіт  з 
зазначенням дати виконання.
     8.7. При топографічному зніманні міст треба  мати  на  увазі, 
що:
     – на аркушах плану міста, в межах його забудованої території, 
напрямок автошляхів не підписують;
     – на аркушах плану  міста  за  межами  знімання  (на  вільних 
рамках)  підписують  напрямок автошляхів з зазначенням відстані до 
найближчого населеного пункту і його назви. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code