Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд

Рішення Київської міської ради № 746/746 від 25 грудня 2014 року
Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, з метою вирішення питань впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м. Києва Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
— до 15 лютого 2015 року затвердити зміни до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (далі — Комплексна схема);
—  до 31 грудня 2015 року привести розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території міста виключно у відповідності до затвердженої в установленому порядку Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві після погодження постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
—  до 01 січня 2016 року забезпечити демонтаж тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території міста Києва (далі — ТС), розміщення яких не відповідає Комплексній схемі, затвердженій в установленому порядку.
2. Встановити, що з моменту внесення в установленому порядку змін до Комплексної схеми ТС розміщуються на території міста Києва у порядку, встановленому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068.
3. Встановити, що ТС, власники яких уклали договори щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою відповідно до рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62, у період з 24 вересня 2014 року до 31 січня 2015 року мають право на розміщення ТС до закінчення терміну дії договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.
4. Встановити, що з 01 лютого 2015 року розміщення ТС здійснюється в місцях, визначених Комплексною схемою, крім випадків, передбачених пунктом 3 цього рішення.
5. Встановити, що у разі надходження заяв від кількох суб’єктів господарювання щодо одного місця розміщення ТС у Комплексній схемі проводиться конкурс щодо надання права на оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.
6. Затвердити порядок проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди, що додається.
7. Для оформлення паспорта прив’язки ТС суб’єкту господарювання надається 60 календарних днів за умови сплати пайової участі у строки, визначені в договорі щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.
У разі, якщо право на оформлення паспорта прив’язки ТС суб’єктом господарювання не реалізовано протягом строку, зазначеного в цьому пункті, відповідне місце розміщення ТС в Комплексній схемі вважається вільним, на підставі чого комісія з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (далі — Комісія) має право надати право на оформлення паспорта прив’язки ТС іншому суб’єкту господарювання.
8. Визначити, що паспорт прив’язки ТС оформлюється Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за умови:
—  отримання суб’єктом господарювання позитивного висновку про відповідність намірів щодо місця розміщення ТС у Комплексній схемі;
—  сплати суб’єктом. господарювання пайової участі відповідно до договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;
—  погодження з балансоутримувачем об’єкта благоустрою (території), на якому розміщується ТС;
—  погодження місця розміщення ТС з балансоутримувачами інженерних мереж у разі розміщення ТС в охоронних зонах інженерних мереж;
— погодження з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві у разі розміщення ТС у межах червоних ліній доріг та вулиць і біля об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.
9. Визначити, що строк дії паспорта прив’язки ТС становить 5 років за умови належного виконання суб’єктом господарювання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.
10. У разі зміни містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміни у розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює розташування об’єкта у певному місці, суб’єкту господарювання пропонується альтернативне місце розміщення ТС (у разі його наявності). При цьому за згоди суб’єкта господарювання вносяться відповідні зміни до договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та надається право на оформлення паспорта прив’язки ТС на таке альтернативне місце із відповідним коригуванням Комплексної схеми ТС за рішенням Комісії.
11. Суб’єкти господарювання, які отримали паспорт прив’язки ТС, повинні здійснити заміну конструкції або оновити її відповідно до вимог паспорта прив’язки ТС.
Недотримання вимог паспорта прив’язки ТС при її встановленні є підставою для анулювання паспорта прив’язки ТС.
12. Встановити, що у 2015 році з метою зменшення фінансового навантаження на власників ТС та їх стимулювання до заміни конструкцій на нові застосовується стимулюючий коефіцієнт для сплати пайової участі на рівні 0,5, що вступає в дію з моменту заміни конструкції ТС та внесення відповідних змін до договору щодо сплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.
Строк дії стимулюючого коефіцієнту становить два роки.
13. Встановити, що в межах адміністративного району міста Києва кількість об’єктів сезонної торгівлі не може перевищувати 30 % від визначеної у Комплексній схемі кількості місць розміщення ТС.
14. Внести до рішення Київської міської ради від 4 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» такі зміни:
14.1. Пункт 4 рішення викласти у такій редакції:
«4. Встановити, що Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладає в установленому порядку договори щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою:
4.1. З суб’єктами господарювання (власниками тимчасових споруд):
4.1.1. За умови наявності тимчасової споруди в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва (станом на квітень 2013 року).
Укладення таких договорів здійснюється до 31.01.2015.
4.1.2. При оформленні паспорта прив’язки тимчасової споруди відповідно до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Києві.
4.2. З суб’єктами господарювання (власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі) відповідно до затвердженої у встановленому порядку схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.
4.3. З суб’єктами господарювання (власниками (користувачами) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства).».
14.2. Доповнити рішення новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подовжувати дію договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, укладених відповідно до умов п. п. 4.1.1 п. п. 4.1 пункту 4 цього рішення, на строк до 6 місяців, з кінцевим строком дії таких договорів не пізніше 31.12.2015.».
У зв’язку з цим пункти 5—14 рішення вважати відповідно пунктами 6—15.
14.3. Пункт 9 рішення викласти у такій редакції:
«9. Визначити, що тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюють продаж товарів (надання послуг) з 6-ї години до 23-ї години (крім тимчасових споруд з функціональним призначенням продаж друкованих ЗМІ, продуктів харчування, квітів, непродовольчих груп товарів, заклади швидкого харчування, громадські вбиральні, шиномонтаж, туристичні інформаційні центри).».
15. Внести до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 (в редакції рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62), такі зміни:
15.1. Пункт 2.9 викласти у новій редакції:
«2.9. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 2.6 цього Порядку, а для засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі також за умови відповідності схемі розміщення та порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням Департаменту і Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджених в установленому порядку, Департамент протягом чотирьох робочих днів:
—  здійснює геопросторове визначення місця розташування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;
—  перевіряє місце розташування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на наявність заборон та обмежень;
— перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) ТС;
—  перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (у разі наявності такої інформації у Департаменті);
—  передає надані суб’єктом господарювання заяву та документи до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, а щодо майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства — до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через портал Містобудівного кадастру міста Києва для отримання протягом чотирьох робочих днів аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС та майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства.
Районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох робочих днів:
—  встановлює відповідність заявленого місця розташування ТС фактичному;
—  перевіряє наявність факту неправомірного повторного встановлення (раніше демонтована ТС) після фіксації в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва (станом на квітень 2013 року);
—  перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування ТС.
За результатами опрацювання районна в місті Києві державна адміністрація надає до Департаменту через портал Містобудівного кадастру міста Києва аргументовані пропозиції стосовно укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою або відмови в його укладанні.
У разі якщо районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох робочих днів не надала аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС, застосовується принцип мовчазної згоди, тобто вважається, що районна в місті Києві державна адміністрація погодила укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Принцип мовчазної згоди не застосовується, якщо має місце депутатський запит або звернення стосовно порушень до моменту розгляду такого депутатського запиту по суті.
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом чотирьох робочих днів:
—  перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;
—  перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;
—  надає за результатами опрацювання до Департаменту через портал Містобудівного кадастру міста Києва аргументовані пропозиції стосовно укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою або відмови в укладанні договору щодо майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.
У разі, якщо Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом чотирьох робочих днів не надав аргументованих пропозицій щодо розміщення майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, застосовується принцип мовчазної згоди, тобто вважається, що Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погодив укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.
У разі необґрунтованості пропозицій районної в місті Києві державної адміністрації Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно відмови в укладанні договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою Департамент передає заяву та додані до неї документи на розгляд Комісії для розгляду справи по суті. При цьому строки розгляду заяви продовжуються на строк, необхідний для розгляду Комісією.
Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається із суб’єктами господарювання у разі:
—  позитивних результатів розгляду документів, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку;
—  визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС у Комплексній схемі відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068;
—  визначення суб’єкта господарювання переможцем інвестиційного конкурсу за його результатами та з яким укладено інвестиційний договір (у разі відповідності вимогам законодавчих актів України, державним будівельним нормам та стандартам).».
15.2. Пункт 2.11 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«наявність обгрунтованих скарг громадян на функціонування або розміщення майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства.».
15.3. Пункт 2.15 викласти в новій редакції:
«2.15. Строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, укладений з власниками ТС до 31.01.2015, становить 6 місяців та може бути подовженим на той самий строк, але з кінцевим терміном дії таких договорів не пізніше 31.12.2015.
Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується в повній сумі єдиним платежем.».
15.4. Пункт 2.16 викласти в новій редакції:
«2.16. У разі визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС у Комплексній схемі строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою становить п’ять років. При цьому пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується щорічними, піврічними або квартальними платежами.».
15.5. Пункт 2.17 викласти в новій редакції:
«2.17. У разі визначення суб’єкта господарювання переможцем інвестиційного конкурсу за його результатами та з яким укладено інвестиційний договір, строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою відповідає строку дії інвестиційного договору, але не більше п’яти років. При цьому пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується щорічними, піврічними або квартальними платежами.».
15.6. Пункт 4.1 викласти у такій редакції:
«4.1. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства розраховується за такою формулою:
В = П * Рв * Кз * Кф * Кст,
де
В — розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства за рік;
П — загальна площа ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (м2);
Рв — розрахункова вартість одного квадратного метра земельної ділянки (385,80 грн/м2);
Кз — зональний коефіцієнт, визначений згідно з додатком 2 до цього Порядку;
Кф — коефіцієнт функціонального використання — розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою з 1 кв. м загальної площі ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства відповідного функціонального використання, визначений згідно з таблицею додатка 3 до цього Порядку;
Кст — стимулюючий коефіцієнт, визначений згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який подається Департаментом за погодженням Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) то постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.».
15.7. Пункт 5.5 викласти в такій редакції:
«5.5. Для ТС, які розміщувались не менше 5 років на території міста Києва відповідно до оформлених документів, власники яких є інвалідами або особами, які мають на утриманні дітей-інвалідів, розмір пайової участі, розрахований відповідно до пункту 4.1 цього Порядку, помножується на коефіцієнт 0,1 у разі подання підтверджуючих документів. Умови, наведені в цьому пункті, можуть застосовувати відносно не більше двох ТС, які належать одному власнику.».
15.8. Після пункту 5.7 Порядку доповнити новим пунктом 5.8 такого змісту:
«5.8. У разі сплати суб’єктом господарювання пайової участі відповідно до пунктів 2.16 та 2.17 щорічним платежем застосовується коефіцієнт 0,8, а піврічним платежем — 0,9.».
15.9. Додаток 3 до Порядку визначення обсягів Пайової участі (внеску) власників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва викласти у такій редакції:
Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code