Заявка на участь в інвестиційному конкурсі має містити такі відомості:

Заявка на участь в інвестиційному конкурсі має містити такі відомості:
а) для фізичних осіб:
– дата заповнення;
– назва об\’єкта інвестування;
– прізвище, ім\’я та по батькові, інші паспортні дані;
– реквізити банківських рахунків;
– адреса з зазначенням номерів телефону, факсу;
б) для юридичних осіб:
– дата заповнення;
– назва об\’єкта інвестування;
– повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, факсу;
– дата, місце і орган реєстрації;
– організаційно-правова форма;
– загальні відомості про посадових осіб органу управління;
– відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасників конкурсу, і які мають право підписувати юридичні документи (доручення);
– реквізити банківських рахунків.
5.7. В складі конкурсної пропозиції подаються:
а) – засвідчені в установленому порядку копії установчих документів учасника конкурсу, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
– документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів;
– копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера – для фізичних осіб.
б) відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності, а саме:
Для юридичних осіб – резидентів:
– баланс підприємства (форма 1);
– звіт про фінансові результати (форма 2);
– звіт про рух грошових коштів (форма 3);
– звіт про власний капітал (форма 4);
– примітки до річної фінансової звітності (форма 5);
за останній звітній період.
– довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення інвестиційного конкурсу;
– розшифровка на дату подання документів дебіторської та кредиторської заборгованості юридичної особи з позначенням дати їх виникнення;
Для нерезидентів – аналогічні звітні документи, що передбачені у країні реєстрації нерезидента.
Для фізичних осіб – копія декларації про доходи (відповідних звітних документів фізичної особи – підприємця).
Копії всіх документів повинні бути завірені відповідно до вимог законодавства України.
– відомості щодо наявності досвіду та можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту;
– документи, що підтверджують відсутність ознак передбачених в п. 1.10 Положення (оригінал Довідки про відсутність підприємства в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі  про банкрутство, виданої уповноваженою державною установою, довідка довільної форми, підписана уповноваженою особою і скріплена печаткою учасника про те, що у учасника не має невиконаних або неналежним чином виконаних інвестиційних договорів або інших договорів, які були підписані з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) (його структурними підрозділами), районними в місті Києві державними адміністраціями та інші;
– пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
– пропозиції учасника, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
в) пропозиція учасника, щодо інвестиційного проекту в межах умов конкурсу, але у разі її відмінностей від передпроектних пропозицій, має включати:
– назва інвестиційного проекту, що включає: вид робіт, об\’єкт інвестування та його функціональне призначення;
– картографічні матеріали із нанесеними межами запланованого будівництва;
– пропозиції щодо показників об’єкта інвестиційного конкурсу (орієнтовна площа земельної ділянки, площа забудови, загальна площа об’єкту до та після реконструкції, будівельний об’єм тощо);
– витяг із чергового кадастрового плану (для об\’єктів нового будівництва та реконструкції зі зміною геометричних параметрів),
– топографо-геодезичний план у М 1:2000 із нанесенням червоних ліній (за наявності) (для об\’єктів нового будівництва та реконструкції зі зміною геометричних параметрів);
– об’ємно-просторові рішення, передпроектні пропозиції, містобудівні розрахунки (за наявності).
За рішенням Комісії до заявки можуть включатись й інші відомості.
5.8. Заявка та інші документи, що подаються учасником конкурсу, підписуються уповноваженою посадовою особою учасника конкурсу і засвідчуються його печаткою, за її відсутності додається довідка про відсутність печатки у такої юридичної особи. Документи конкурсної пропозиції повинні бути прошиті, скріплені печаткою (у разі наявності), аркуші пронумеровані та підписані.
5.9. У разі, якщо учасником конкурсу є фізична особа, заявка та документи, що до неї додаються, засвідчуються підписом цієї фізичної особи, який має бути посвідчений нотаріально.
5.10. За рішенням Комісії про затвердження умов конкурсу перелік документів, що подаються учасниками конкурсу, може бути змінений чи доповнений.
5.11. Комісія оголошує проведення інвестиційного конкурсу після прийняття рішення про затвердження конкурсної документації.
5.12. Інформацію про оголошення інвестиційного конкурсу Організатор конкурсу за дорученням Комісії публікує в газетах \”Урядовий кур\’єр\”, або \”Хрещатик\”, або \”Українська Столиця\”, або \”Інвестиційна газета\”, або в іншому друкованому засобі масової інформації та у мережі Інтернет на офіційному сайті органів Київської міської влади, та інших засобах інформації відповідно до рішення Комісії.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code