ПОРЯДОК ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                 від 26 вересня 1997 р. N 1069 
                             ПОРЯДОК 
           ведення Державного суднового реєстру України 
                     і Суднової книги України 
   { У тексті  Порядку  слово  \”Мінтранс\”  в  усіх  відмінках 
     замінено словом \”Мінтрансзв\’язку\” згідно з Постановою КМ 
     N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
 { У тексті Порядку слово  \”Укрдержрибгосп\”  у всіх відмінках 
   замінено словом \”Держкомрибгосп\”  у відповідному  відмінку 
   згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 } 
{ У тексті Порядку слова \”Мінсім\’ямолодьспорт\”  і \”Держкомрибгосп\” 
  в усіх відмінках  замінено  відповідно  словами \”МОНмолодьспорт\” 
  і  \”Держрибагентство\”   у   відповідному   відмінку,   а   слова 
  \”Мінтрансзв\’язку\”  і   \”Мінекономіки\”   –   відповідно   словами 
  \”Мінінфраструктури\” і \”Мінекономрозвитку\” згідно з Постановою КМ 
  N 1221 ( 1221-2011-п ) від 30.11.2011 } 
  { У тексті Порядку слово \”Інспекція\” у всіх відмінках замінено 
    словом \”Укрморрічінспекція\” у відповідному відмінку згідно з 
    Постановою КМ N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 } 
 
                       I. Загальні положення 
     1. Цей Порядок встановлює  вимоги  до  реєстрації  та  обліку 
торговельних суден в Україні. 
     2. Дія цього Порядку не поширюється на: 
     військові кораблі та судна; 
     катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому 
судну; 
     спортивні    судна,    перелік    видів    яких    затверджує 
МОНмолодьспорт  за  погодженням  з  Мінінфраструктури;  {  Пункт 2 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від 
22.10.2008 } 
     веслові  судна,  що використовуються без двигуна, довжиною до 
2,5  метра.  {  Пункт  2  доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 
N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 } 
     3. У   цьому   Порядку   терміни   вживаються   у   значенні, 
передбаченому Кодексом торговельного мореплавства України. 
     4.  Загальне керівництво та контроль за проведенням державної 
реєстрації  суден  (крім  риболовних)  здійснює Мінінфраструктури. 
{   Абзац   перший   пункту  4  в  редакції  Постанови  КМ  N  157 
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 } 
 
     {  Абзац  другий  пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ 
N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 } 
 
     Керівництво  та  контроль  за  реєстрацією  і веденням обліку 
риболовних   суден   здійснюється  Держрибагентством.  {  Пункт  4 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 
28.07.2004 } 
     5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють: 
     морських суден – капітани морських портів; 
     річкових суден   та   суден,   що   не   підлягають   нагляду 
класифікаційним товариством, – Укрморрічінспекція; 
     риболовних  суден,  що  не підлягають нагляду класифікаційним 
товариством,  –  територіальний  орган  Держрибагентства  з питань 
державного  нагляду  за  безпекою   мореплавства   флоту   рибного 
господарства.  {  Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ 
N 1221 ( 1221-2011-п ) від 30.11.2011 } 
     Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах, 
перелік яких визначається Мінінфраструктури. Реєстрація риболовних 
суден,  що   підлягають   нагляду   класифікаційним   товариством, 
здійснюється в будь-якому морському рибному порту.
{  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 461 
(   461-99-п  )  від  25.03.99;  в  редакції  Постанов  КМ  N  963 
(   963-2004-п  )  від  28.07.2004,  N  250  (  250-2006-п  )  від 
07.03.2006 } 
     6. Реєстрація  судна  в Україні полягає у внесенні відомостей 
про нього до Державного суднового реєстру України,  що ведеться за 
формою  згідно  з  додатком  1,  або  Суднової  книги України,  що 
ведеться за формою згідно з додатком 2,  та отримання  цим  судном 
свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  250 ( 250-2006-п ) від 
07.03.2006 } 
     7. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних 
про  судно,  а  також  за  наслідки,  які  можуть  виникнути через 
неподання або подання недостовірних  відомостей  про  судно,  несе 
власник судна або особа,  яка використовує судно на інших законних 
підставах (судновласник, фрахтувальник). 
     8. Судно  може  бути  зареєстроване  у  Державному  судновому 
реєстрі  України  або  Судновій книзі України тільки одним органом 
державної реєстрації. 
     Орган державної  реєстрації  судна  може  бути   змінено   за 
бажанням  судновласника  з  дотриманням вимог абзацу першого цього 
пункту. 
     З моменту внесення записів про постійну реєстрацію  судна  до 
Державного  суднового  реєстру  України або Суднової книги України 
всі зроблені раніше записи щодо цього судна  в  суднових  реєстрах 
інших держав Україною не визнаються. 
     Так само  в Україні не визнаються записи про судно,  постійно 
зареєстроване в Україні,  у судновому реєстрі іншої держави,  якщо 
судно  не  виключене  з  Державного  суднового реєстру України або 
Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених розділом 
IV цього Порядку. 
     9. За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України 
або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених  у 
них  записів,  а  також за видачу суднових документів справляються 
збори,  порядок та розмір яких встановлюється Мінінфраструктури за 
погодженням з Мінекономрозвитку. 
     10. Записи  у Державному судновому реєстрі України,  Судновій 
книзі  України,  суднових  та  реєстраційних  документах  ведуться 
українською,  а у деяких випадках,  зазначених у цих документах, – 
англійською мовами. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code