ЕЛЕКТРИК СУДНОВИЙ

ЕЛЕКТРИК СУДНОВИЙ
2-й клас
Завдання та обов’язки. Виконує обов’язки стосовно вахти у машинному відділенні.  Бере участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом з обов’язковим взаєморозумінням команд морської специфіки. Бере участь у технічному обслуговуванні, профілактичному та поточному ремонті суднового електроустаткування, забезпечує його безперервну роботу. Усуває несправності в роботі суднових електричних машин, суднової електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної арматури, електронагрівальних приладів тощо. Виконує основні слюсарні роботи. Дотримується правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.
Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову й дію головних енергетичних установок, допоміжних механізмів; правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонту суднового електроустаткування; електроматеріалознавство; основи електротехніки, електричних вимірів та електроніки; будову й принцип дії основних електронних приладів; системи розподілу електроенергії на суднах; призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування й контролю; основи будови й принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування; призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, пуско-регулюючої й захисної апаратури; призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів й суднових гребних електричних установок; схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення; призначення суднової сигналізації й внутрішньо-суднового зв\’язку; основи слюсарної справи; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов\’язків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. Для зайняття посади електрика другого класу – наявність кваліфікаційного документа електрика другого класу, отриманого відповідно до національних вимог. 
1-й клас
Завдання та обов\’язки. Бере участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом. Веде нагляд за роботою електричного обладнання, електричних систем та механізмів. Бере участь у: технічному обслуговуванні та ремонті судна, у тому числі електричних систем та механізмів; заходах застереження та запобігання забрудненню морського середовища. Обробляє, використовує і кріпить запаси та використовує їх; виявляє несправності та здійснює технічне обслуговування та ремонт з використанням електричного і електронного вимірювального обладнання та ручних інструментів. Виконує основні слюсарні роботи. Дотримується правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.
Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову головних енергетичних установок, допоміжних механізмів; електроматеріалознавство; основи електротехніки, електричних вимірів та електроніки; будову основних електронних приладів; призначення, будову та принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування і контролю; основи будови і принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування; призначення та будову освітлювальної електроустановчої арматури, пуско-регулюючої і захисної апаратури; призначення, принципову будову суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок; схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення; будову та принцип дії суднових акумуляторних установок і зарядних перетворювачів; будову суднових АТС і правила технічного обслуговування засобів внутрішнього телефонного зв\’язку; види та принципи слюсарних робіт; правила експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки на початку робіт або ремонту; процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні; правила надання допомоги у разі ураження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів; початковий рівень роботи механічних систем, зокрема, первинних двигунів, у тому числі головних рушійних установок, допоміжних механізмів машинного відділення, систем управління стерном, систем обробки вантажу, палубних механізмів, побутових суднових систем; основи: електротехнології та теорії електричних машин, електричних розподільних щитів та електрообладнання, автоматики, автоматичних систем управління та технології, приладів, сигналізації та систем стеження, електроприводів, електрогідравлічних та електропневматичних систем управління, з\’єднань, розподілу навантаження та змін у електричній конфігурації; правила застосування безпечної практики роботи на судні, процедур технічного обслуговування та ремонту на допоміжному рівні; конструкцію та експлуатаційні характеристики суднових систем та обладнання постійного та перемінного струму, вимірювальних приладів, верстатів, а також ручних та електричних інструментів; правила користування мастильними та чистячими матеріалами та приладдям; безпечне видалення відходів; умови виконання процедур поточного технічного обслуговування та ремонту; керівництва виробників та суднові інструкції; вимоги техніки безпеки та дії під час аварій; основи електротехнічних схем; вимоги до безпечної ізоляції обладнання та пов\’язаних із ними систем; методи перевірки, виявлення несправностей та технічного обслуговування, відновлення робочого стану електричного та електронного контрольного обладнання, освітлювальних приладів та систем електропостачання;  початкові основи суднової системи виявлення пожежі, в тому числі ділянки можливого загоряння електричного та електронного обладнання; процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського середовища; правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби з забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна, зокрема, електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; засоби індивідуального захисту; порядок вимкнення, блокування та безпеки під час роботи з механізмами; системи видачі дозволів до роботи, в тому числі, на висоті та у замкнених приміщеннях; способи підйому вантажів та засоби запобігання травм спини; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов\’язків. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття посади електрика першого класу – наявність кваліфікаційного документа електрика першого класу (electro-technical rating), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог».

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code