ПОРЯДОК доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства юстиції 
                                      України 
                                      02.08.2011  N 1936а/5 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 серпня 2011 р. 
                                      за N 963/19701 
 
ПОРЯДОК доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
 
     1.1. Цей   Порядок   визначає   умови   та  підстави  доступу 
нотаріусів до Державного реєстру речових прав  на  нерухоме  майно 
(далі – Державний реєстр прав) при здійсненні нотаріальних дій. 
     1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
     користувач – державний або приватний нотаріус;
     об\’єкт нерухомого    майна    –    нерухоме   майно,   об\’єкт 
незавершеного будівництва.
     Інші терміни  вживаються  у  значеннях,  наведених  у  Законі 
України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх  обтяжень\”  (  1952-15  )  та  інших нормативно-правових актах, 
прийнятих відповідно до нього. 
     1.3. Доступ користувача до Державного реєстру прав  надається 
(припиняється)   на   підставі   договору,  укладеного  між  таким 
користувачем та адміністратором Державного реєстру прав.
     У разі   якщо  користувачем  є  державний  нотаріус,  договір 
укладається між державною нотаріальною  конторою,  у  якій  працює 
такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав. 
     1.4.  Користувач під час вчинення нотаріальних дій з об\’єктом 
нерухомого майна користується інформацією про зареєстровані речові 
права, їх обтяження на такий об\’єкт з Державного реєстру прав.
{  Пункт  1.4  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
юстиції N 1841/5 ( z2114-12 ) від 14.12.2012 } 
     1.5. Користувач  здійснює  пошук відомостей про зареєстровані 
речові права, їх обтяження на об\’єкт нерухомого майна у Державному 
реєстрі прав. За результатом такого пошуку користувач формує витяг 
з  Державного  реєстру  прав,  що  залишається  у справі державної 
нотаріальної  контори  чи  приватного  нотаріуса.  {  Абзац перший 
пункту  1.5  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
юстиції N 1841/5 ( z2114-12 ) від 14.12.2012 }
     Пошук необхідних  відомостей  у   Державному   реєстрі   прав 
здійснюється  відповідно  до  Порядку  ведення  Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно за  реєстраційним  номером  об\’єкта 
нерухомого   майна,   за  адресою  об\’єкта  нерухомого  майна,  за 
кадастровим номером земельної ділянки,  за номером запису.  У разі 
здійснення   пошуку  відомостей  про  обтяження  речових  прав  на 
нерухоме майно у  спеціальному  розділі  Державного  реєстру  прав 
користувач  додатково  здійснює  пошук за ідентифікаційними даними 
фізичної або юридичної особи.
     Перед здійсненням  пошуку відомостей про зареєстровані речові 
права,  їх обтяження на об\’єкт нерухомого майна користувач вносить 
до  Державного  реєстру  прав  відомості про підставу користування 
інформацією з Державного реєстру прав. 
     1.6. Доступ користувача до Державного реєстру прав  надається 
на платній основі відповідно до встановлених Міністерством юстиції 
України тарифів.
     За пошук  відомостей  у  Державному реєстрі прав справляється 
плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України.
     Кошти, що   надходять   від   плати  за  пошук  відомостей  у 
Державному реєстрі прав,  зараховуються на рахунок  адміністратора 
Державного  реєстру  прав  і  спрямовуються на супроводження цього 
Реєстру. 
     1.7. Користування інформацією про зареєстровані речові права, 
їх обтяження на об\’єкт нерухомого майна, що міститься у Державному 
реєстрі  прав, здійснюється користувачем виключно під час вчинення 
нотаріальних дій щодо цього об\’єкта нерухомого майна.
     Забороняється надавати  іншим   особам   за   їх   зверненням 
інформацію,  отриману відповідно до цього Порядку,  крім випадків, 
встановлених законом.
     Користувач вживає   заходів   щодо  забезпечення  зберігання, 
запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації  про 
зареєстровані  речові  права,  їх  обтяження  на об\’єкт нерухомого 
майна,  отриманої   згідно   з   цим   Порядком,   відповідно   до 
законодавства.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code