Порядок визначення площі забудови, загальної площі, будівельного об’єму житлового будинку та окремих його частин

Порядок визначення площі забудови, загальної площі, будівельного об\’єму житлового будинку та окремих його частин
1. Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи частини, що виступають.
Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови будинку.
2. Загальну площу квартири житлового будинку визначають як суму площ усіх приміщень квартири, вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами для:
балконів і терас – 0,3;
лоджій – 0,5;
засклених балконів – 0,8;
веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0.


При цьому площа під маршем внутрішньоквартирних сходів з висотою від підлоги до низу конструкцій, що виступають, 1,6 м і більше включається до площі приміщень, у яких розташовані сходи.
3. Загальну площу квартир житлового будинку визначають як суму загальної площі всіх квартир такого будинку, визначену з урахуванням пункту 2 цього розділу.
Площі горища, технічного горища, технічного підвалу, позаквартирних комунікацій, а також тамбурів, сходових кліток, ліфтових та інших шахт, портиків, ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної площі квартир житлового будинку не включаються.
Середня загальна площа квартир оцінюваного будинку визначається шляхом ділення загальної площі квартир на кількість квартир цього будинку.
Загальна корисна площа нежитлових приміщень визначається як сума площ розташованих у житловому будинку всіх таких приміщень, а також внутрішніх балконів і антресолей у залах, фойє тощо, за винятком сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх сходів і пандусів.
До загальної корисної площі нежитлових приміщень не включаються площі горища (технічного горища), технічного підвалу, якщо висота від підлоги до низу конструкцій, що виступають, менше 1,9 м, а також лоджій, тамбурів, зовнішніх балконів, портиків, ґанків та зовнішніх відкритих сходів.
4. Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів визначають як суму площ житлових кімнат, у тому числі вбудованих шаф, нежитлових приміщень, приміщень, призначених для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його користувачів (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбиральні камери, технічні поверхи, теплі горища, підвали, шахти тощо) (далі – допоміжні приміщення), а також літніх приміщень з коефіцієнтами, зазначеними в пункті 2 цього розділу.
5. Площу приміщень житлових будинків визначають за їх розмірами, що вимірюються між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів). У разі визначення площі мансардного житлового приміщення враховують площу такого приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1 м – при нахилі 45°; 0,5 м – при нахилі 60° і більше. У разі проміжних значень висота визначається шляхом інтерполяції. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7. При цьому мінімальна висота стіни повинна становити 1,2 м за умови нахилу стелі 30°, 0,8 м – за умови нахилу стелі від 45° до 60°; не обмежується – за умови нахилу стелі 60° і більше.
Під час визначення площ мансардних нежитлових приміщень ураховуються площі таких приміщень з висотою похилої стелі не менше 1,9 м.
6. Загальний будівельний об\’єм житлового будинку визначають як суму будівельних об\’ємів вище позначки ±0,00 (надземна частина) та нижче цієї позначки (підземна частина). За позначку ±0,00 приймається, як правило, рівень поверхні чистої підлоги (далі – чиста підлога) першого поверху будинку.
Будівельний об\’єм надземної і підземної частин будинку визначають у межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій: стін, утепленої покрівлі, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки чистої підлоги кожної з частин будинку без урахування проїздів і просторів під будинками на опорах.
При цьому до загального будівельного об\’єму будинку включають об\’єми підвалу, мансардного поверху, технічних поверхів (нижнього, середніх, верхнього), а також об\’єми шахт ліфтів і шахт виходу на покрівлю, що виступають над покрівлею.
Будівельний об\’єм еркерів, тамбурів, засклених галерей, лоджій, які розміщуються в межах обмежуючих поверхонь будинку, включається до загального об\’єму.
Виміри по зовнішньому обводу стін повинні виконуватися з урахуванням товщини шару штукатурки (тиньку) або обличкування.
Об\’єми портиків, входів до підвалів, приямків, ґанків, літніх приміщень (незасклених балконів і лоджій, відкритих терас), які розміщуються поза обмежувальними поверхнями будинку, до загального об\’єму будинку не входять.
7. Будівельний об\’єм окремої квартири (нежитлових приміщень) житлового будинку визначається як добуток її (їх) площі в межах обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по осях внутрішніх обмежувальних стін на висоту поверху, що складається з висоти приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходиться квартира (нежитлові приміщення).
Об\’єм квартири (нежитлових приміщень) визначається як добуток загальної площі квартири (нежитлових приміщень) і висоти поверху.
Для оцінки квартири (нежитлових приміщень) її (їх) корисний об\’єм збільшується на частину об\’єму допоміжних приміщень, пропорційну об\’єму такої квартири (нежитлових приміщень).
8. Будівельний об\’єм підземної частини будинку, який має цокольний поверх або підвал, визначається множенням площі горизонтального перетину по зовнішньому обводу будинку на рівні першого поверху вище цоколя на висоту, виміряну від позначки чистої підлоги першого поверху до рівня підлоги цокольного поверху, підвалу, у тому числі технічного підвалу, призначеного для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій.
Будівельний об\’єм підземної частини будинку, який не має підвалу, у тому числі технічного підвалу, визначається шляхом множення площі горизонтального перетину по зовнішньому обводу будинку на рівні першого поверху вище цоколя на висоту цоколя, що вимірюється від позначки чистої підлоги першого поверху до рівня вимощення спланованої позначки землі. За умови розташування будинку на рельєфі або східчастій конструкції цоколя за висоту цокольної частини будинку береться її середнє значення.
Якщо будинок складається з житлової і нежитлової частин, будівельний об\’єм кожної з цих частин визначається як сума об\’ємів їх наземної і підземної частин. При цьому об\’єм частини будинку нижче позначки чистої підлоги першого поверху (підвал, цоколь) розподіляється між житловою і нежитловою частинами пропорційно їх об\’ємам у загальному об\’ємі будинку вище позначки чистої підлоги першого поверху. У разі коли нежитлові приміщення розміщені в підвалі будинку, будівельний об\’єм підземної частини будинку, який підлягає розподілу з віднесенням відповідних часток до житлової і нежитлової частин будинку, зменшується на об\’єм, що належить до нежитлових приміщень. У такому разі в оцінці використовуються розрахункові об\’єми житлової частини і нежитлової частини будинку, які визначаються за формулами:
V(р)ж.ч.=Vж.ч.хКп.ч.,
де
V(р)ж.ч.
розрахунковий об\’єм житлової частини будинку;
Vж.ч.
будівельний об\’єм житлової частини будинку;
Кп.ч.
коефіцієнт з урахуванням частки підземної частини об\’єму будинку в складі житлової і нежитлової частин будинку, який визначається за формулою:
де
загальний будівельний об\’єм оцінюваного будинку;
V(р)н.ж.ч.=(Vн.ж.ч.(+)+Vн.ж.ч.(-))хКп.ч.,
де
V(р)н.ж.ч.
розрахунковий об\’єм нежитлової частини будинку;
Vн.ж.ч.(+)
будівельний об\’єм нежитлової частини будинку вище позначки чистої підлоги першого поверху;
Vн.ж.ч.(-)
будівельний об\’єм нежитлової частини будинку нижче позначки чистої підлоги першого поверху.
9. Будівельний об\’єм житлового будинку, що складається з окремих блоків (секцій), які відрізняються за висотою, конфігурацією в плані забудови або конструктивними рішеннями, визначається як сума об\’ємів цих блоків (секцій). Під час визначення об\’ємів окремих блоків (секцій) будинку стіна, що розмежовує частини будинку, належить до тієї частини, якій вона відповідає за висотою чи конструкцією, а стіни, що розмежовують житлову і нежитлову частини будинку, належать до його житлової частини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code