ПОРЯДОК визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 
майна України, 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
27.08.2012  № 3379/430
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 вересня 2012 р. 
за № 1608/21920
ПОРЯДОК визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва
I. Загальні положення
1. Цей Порядок застосовується для визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових житлових будинків, у тому числі малометражних і спеціальних, та гуртожитків, а також їх частин (блоків, секцій, окремих квартир, нежитлових приміщень, підвалів і паркінгів).
Вартість заміщення (відтворення) багатоповерхових житлових будинків або їх частин відповідно до цього Порядку може визначатися на основі:
Збірника укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків, що міститься в розділі 5 Стандарту Міністерства з питань житлово-комунального господарства України СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009 \”Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків\”, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07 лютого 2009 року № 31 (далі – Збірник);
вартості оцінюваного будинку, зокрема кошторисної вартості його будівництва за затвердженою проектною документацією;
вартості подібного до оцінюваного будинку об\’єкта, зокрема кошторисної вартості його будівництва за затвердженою проектною документацією;
застосування інших методів, обґрунтованих належним чином у звіті про оцінку майна.
2. Оцінка житлових будинків та їх частин з поверховістю до 3 поверхів включно проводиться відповідно до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 грудня 2004 року № 2929/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за № 54/10334.
3. Поверховість будинків визначається кількістю надземних поверхів, включаючи мансардний поверх, технічні і цокольний поверхи, якщо верх перекриття цокольного поверху знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. Якщо окремі частини будинку (блоки, секції) мають різну кількість надземних поверхів, поверховість визначається для кожного блока (секції) окремо.
II. Інформаційні показники для визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових житлових будинків та/або їх частин
1. Укрупнені показники вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків об\’єктів-аналогів, зазначених у Збірнику, до оцінюваних будинків призначаються для оцінки із застосуванням витратного підходу до будинків з кількістю поверхів від 4 (включно) до 24 як зданих в експлуатацію, так і незавершених будівництвом.
2. Інформація про об\’єкти-аналоги містить укрупнені показники вартості відтворення житлових будинків, їх частин, у тому числі нежитлових вбудованих, вбудовано-прибудованих приміщень (далі – нежитлові приміщення), відносну вартість (питому вагу) конструктивних елементів, що розраховані станом на 01 січня 2007 року, а також ознаки складності зовнішніх стін із цегли та каменів керамічних або силікатних, основні ознаки категорій якості внутрішнього опорядження, усереднені показники питомої ваги (відносної вартості) інженерного обладнання житлових будинків різної поверховості.
3. Укрупнені показники вартості відтворення враховують:
усі прямі витрати на будівельні та монтажні роботи, що складаються з вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів;
загальновиробничі витрати будівельно-монтажних організацій;
витрати на спорудження тимчасових будівель та споруд;
додаткові витрати під час виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди;
витрати на утримання служби замовника, включаючи витрати на технічний та авторський нагляди;
витрати на проектні роботи та витрати, пов\’язані з проведенням експертизи проектів будівництва;
адміністративні витрати будівельно-монтажних організацій (підрядника);
кошторисний прибуток (прибуток підрядника);
кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;
податок на додану вартість.
Укрупнені показники вартості відтворення об\’єктів-аналогів не враховують витрат на підготування території до будівництва, створення зовнішніх інженерних мереж, споруд та благоустрій.
4. Укрупнені показники вартості відтворення формуються за видами об\’єктів – представників різних цінових груп, що визначаються кількістю поверхів, архітектурно-планувальними та конструктивними характеристиками будинків, і включають вартість відтворення всіх загальних будівельних, а також спеціальних будівельних робіт, у тому числі:
санітарно-технічні роботи: централізоване або автономне опалення, газопостачання, централізоване постачання холодної та гарячої води, дощова та побутова каналізації, вентиляція, кондиціонування;
електротехнічні роботи і слабкострумові пристрої: освітлення, ліфти, радіо, телефон, телебачення, блискавкозахист, замково-переговорне обладнання, автоматизація і диспетчеризація інженерного обладнання тощо.
Укрупнені показники вартості об\’єктів-аналогів п\’яти і більше поверхів, якщо інше не зазначено у Збірнику, визначаються з урахуванням наявності у будинку технічного підвалу.
5. Укрупнені показники вартості відтворення об\’єктів-аналогів, зазначені у Збірнику, визначені для:
багатоповерхових житлових будинків, які запроектовані і збудовані до 1983 року включно (об\’єкти-аналоги старого покоління);
багатоповерхових житлових будинків, що запроектовані для будівництва після 1983 року (об\’єкти-аналоги нового покоління).
Об\’єкти-аналоги можуть складатись із блоків (секцій), які відрізняються за:
кількістю поверхів;
видом (торцевий, середній, спарений, одиничний);
наявністю чи відсутністю нежитлових приміщень, підвалу, мансарди;
середньою загальною площею квартири;
категорією якості внутрішнього опорядження.
6. Об\’єкти-аналоги старого покоління характеризуються за такими показниками:
кількість поверхів;
висота поверху – 2,8 м;
конструктивно-технологічні характеристики стін;
клас якості (капітальність) будинку;
будівельний об\’єм будинку;
вартість відтворення одного м-3 загального будівельного об\’єму будинку (грн/м-3);
перелік і опис конструктивних елементів, видів робіт та інженерного обладнання;
питома вага (відносна вартість) основних конструктивних елементів, видів робіт та інженерного обладнання в загальній вартості будинку.
Для приведення характеристик конструктивних елементів, видів робіт і інженерного обладнання об\’єкта-аналога у відповідність до характеристик відповідних елементів оцінюваного будинку необхідно використовувати передбачені у Збірнику поправні коефіцієнти та примітки.
7. Об\’єкти-аналоги нового покоління характеризуються такими показниками:
загальною характеристикою: кількість поверхів і кількість квартир, клас якості (капітальність) будинку, конструктивна схема та конструктивно-технологічні характеристики стін, категорія якості внутрішнього опорядження;
основними техніко-економічними показниками: будівельний об\’єм, у тому числі надземної і підземної частин будинку, площа забудови, висота поверху, загальна площа квартир, середня загальна площа квартири, корисна площа нежитлових приміщень (за їх наявності), довжина і ширина будинку, кількість секцій, вартість відтворення одного м-2 загальної площі квартир будинку, вартість відтворення одного м-3 загального будівельного об\’єму будинку, вартість відтворення одного місця в гуртожитку;
графічною інформацією у такому складі: фасад, розріз і план типового поверху, яка використовується для більш обґрунтованого їх вибору;
характеристикою конструктивних елементів, видів робіт та інженерного обладнання, які включають їх перелік, узагальнений опис та питому вагу в загальній вартості будинку;
експлікацією квартир із зазначенням їх кількості та кількості кімнат у таких квартирах, житлової та загальної площ квартир (без літніх приміщень), а також середньої житлової і загальної площ квартир будинку.
8. У Збірнику передбачено такі види багатоповерхових житлових будинків за конструктивно-технологічними характеристиками стін з відповідною нумерацією, визначеною у Збірнику: цегляні (1); дрібноблокові (2); великоблокові (3); великопанельні (4); монолітні (5); комбіновані (6), а також ознаки категорій якості внутрішнього опорядження будинку: спрощене (С), поліпшене (П), високоякісне (В).
Окремі об\’єкти-аналоги, що мають нежитлові приміщення, характеризуються також укрупненими показниками вартості відтворення одного м-2 загальної корисної площі таких приміщень, визначених за умови, що вартість таких нежитлових приміщень не враховує вартості допоміжних приміщень.
9. Показники та характеристики об\’єктів-аналогів обох поколінь, зазначені у Збірнику, включають уніфіковану ідентифікаційну частину.
Повний код об\’єкта-аналога, що враховує основні характеристики будинків, має таку структуру:
X.XX.X. – XX.X.X.X,
де (зліва направо) X – номер підрозділу Збірника;
XX – порядковий номер об\’єкта-аналога;
X – номер типорозміру;
XX – кількість поверхів;
X – вид будинку за конструктивно-технологічними характеристиками стін;
X – клас якості (капітальність);
X – кількість блоків (секцій) у будинку.
Структурні елементи коду об\’єкта-аналога відокремлюються один від одного крапкою.
З урахуванням зазначеного, наприклад, код об\’єкта-аналога 1.49.1. – 09.1.3.4 містить інформацію (зліва направо) про:
1 – номер підрозділу Збірника;
49 – порядковий номер об\’єкта-аналога у відповідному підрозділі Збірника;
1 – номер типорозміру;
09 – кількість поверхів (поверховість) об\’єкта-аналога;
1 – ознаку цегляного будинку за конструктивно-технологічними характеристиками стін;
3 – клас якості (капітальність);
4 – кількість блоків (секцій).
Для об\’єктів-аналогів, які наведені одним типорозміром, на місці розряду коду – \”номер типорозміру\” зазначається одиниця.
У разі коли об\’єкт-аналог наведений кількома типорозмірами, на місцях розрядів його коду – \”номер типорозміру\” і \”кількість секцій\” – зазначається нуль, а конкретні значення розрядів наводяться у кодах відповідних типорозмірів такого об\’єкта-аналога.
10. Скорочений код типу об\’єкта-аналога складається з трьох цифрових знаків. Його перший знак відповідає номеру розділу Збірника, а два інших є порядковим номером такого об\’єкта-аналога у відповідному розділі Збірника.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code