Про преміювання працівників Київського національного університету будівництва і архітектури

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Київського
національного університету будівництва і архітектури

1.Положення вводиться в дію з метою посилення
зацікавленості професорсько-викладацького складу та співробітників університету
в підвищенні якості навчання та професійної підготовки студентів, а також
підвищення ефективності та використання творчого потенціалу
професорсько-викладацького складу та інших працівників КНУБА.

2.Згідно ст.61 \”Закону України про освіту”
фінансування КНУБА проводиться за рахунок державного бюджету (загального і
спеціального фондів)

до спеціального фонду
фінансування КНУБА відносяться:

–кошти. Одержані за навчання, підготовку,
підвищення

–кваліфікації та перепідготовку кадрів;

–кошти одержані за науково-дослідні роботи;

–кошти від сплати організаціями за оренду нежилих
приміщень;

–находження від діяльності спортивних споруд та
гуртожитку для приїжджих;

–плата за надання додаткових освітніх послуг; кошти
за проживання студентів в гуртожитках;

–інші кошти.

3.Кошти спеціального фонду, що надійшли до КНУБА
перш за все

спрямовуються:

–на погашення заборгованості по заробітній платі та
стипендіях;

–на зміцнення матеріальної бази університету
(будівель, обладнання, машин);

–на розвиток матеріальної бази КНУБА;

–на закупку обладнання, машин, обчислювальної
техніки.

4.Економія по фонду заробітної плати по основній
діяльності та

залишок
спеціального фонду коштів можуть бути
спрямовані:

–на підвищення посадових окладів працівників
університету;

–на преміювання та соціальний захист професорсько–викладацького
складу, співробітників та студентів університету;

–на виплату надбавок до посадових окладів за
складність, напруженість та високу якість роботи, за додаткові доручення;

–на надання разової матеріальної допомоги;

–на преміювання професорсько–викладацького складу
та спів-робітників університету за кінцевий результат роботи (квартал,
півріччя, рік);

–на одноразове преміювання окремих працівників за
виконання важливих завдань (профорієнтація, робота в приймальній комісії,
будівництво, високі показники у спортивних заходах тощо);

–на преміювання ветеранів університету та війни;

–на преміювання працівників університету за
представленнями кафедр. рад та деканів факультетів, керівників інших
підрозділів КНУБА;

–на преміювання студентів та співробітників
університету за конкурсні проекти, дослідження та розробки, що направлені на
покращення навчального процесу;

–інші матеріальні заохочення.

5.Преміювання працівників здійснюється на підставі
наказу ректора університету за фактично відпрацьований час у звітному періоді.

6.Працівникам, які звільнилися з роботи протягом
місяця, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком
працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я з інших
причин, передбачених чинним законодавством.

7.Працівники університету можуть бути позбавлені
премії частково або повністю у випадках:

–несвоєчасного і неякісного виконання покладених на
них виробничих завдань і функцій;

–притягнення працівника до дисциплінарної
відповідальності за порушення правил внутрішнього розпорядку, зокрема за
прогул, систематичне запізнення на роботу;

–порушення правил охорони праці, техніки безпеки,
протипожежної безпеки.

8.З премії за підсумками роботи за місяць
проводяться відрахування на державне соціальне страхування, і вона включається
до середнього заробітку при обчислення його в усіх випадках, передбачених
законодавством про оплату праці, і при встановленні розміру винагороди за підсумками
роботи за рік.

9.Виплата премії за підсумками роботи за місяць
проводиться разом із виплатою заробітної
плати за звітний період.

10.Перелік доплат і надбавок, на які нараховуються
премії працівникам університету:

Доплати:

-за суміщення професій (посад);

-за розширення зон обслуговування або збільшення
обсягів виконуваних робіт;

-за виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника;

-за роботу в нічний час;

 

Надбавки:

-за високі творчі і виробничі досягнення у роботі;

-за знання і використання іноземної мови в роботі;

-за виконання особливо важливих (складних) робіт на
строк їх проведення.

 

Розрахунок середньомісячної заробітної плати проводиться згідно постанови №
100 від 08.02.1995 р. (посилаючись на п.1.1.л та п. 3.3 та п.3.4) а також
Наказу/Інструкції № 102 від 15.04. 1993 р. \”Про затвердження Інструкції про
порядок обчисленні заробітної плати працівників освіти\” (п.6).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code