Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

Забезпечення відкритості та прозорості при
проведенні прийому до вищих навчальних закладів

23.1. На засіданні приймальної комісії мають
право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох
осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального закладу може
бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

 

23.2. Громадські організації можуть
звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою
про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій.
Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій
своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для
присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм
можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до
засідання.

 

23.3. Голова приймальної комісії, як правило,
оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих
випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом
із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

 

23.4. Подання вступником недостовірних
персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування
поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за
співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої
академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування
студента.

 

 

 

 

 

23.5. Інформування громадськості
про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації
здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до
розділів Х-ХІV цих
Умов, зокрема в інформаційній системі «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані
подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної
бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІV цих Умов.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code