Зарахування за співбесідою

Зарахування за співбесідою

11.1. За результатами співбесіди до вищого навчального
закладу зараховуються особи, яким Законом України \”Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право.

 

11.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує
голова приймальної комісії.

 

11.3. Особи, які за результатами співбесіди не
рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими
передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах.

 

XII. Зарахування
вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли
визначних успіхів у вивченні профільних предметів

12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу
відповідно до розділу XV цих Умов за
умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з
кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному
відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями
підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони
брали участь у міжнародній олімпіаді.

 

12.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III
ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до
конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти
зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями
підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони
є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями: «прикладна
математика», «інформатика», «системний аналіз»,«комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія»,
«програмна інженерія»;

інформаційні технології – при вступі на напрями: «прикладна
математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки»,
«комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія»,
«автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрями: «технологічна
освіта», «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями
(спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями
«міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності)
галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності):
«дошкільна освіта», «початкова освіта», «корекційна освіта» (за нозологіями),
«соціальна педагогіка» та напрями (спеціальності) галузей знань: «культура»,
«мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «журналістика та
інформація», «соціальне забезпечення»;

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для
яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;

педагогіка і психологія – при вступі на напрями
(спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта» та «соціально-політичні
науки»;

астрономія – при вступі на напрям «астрономія».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховується
додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у
конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих
Умов.

 

12.3. Величина додаткового бала
встановлюється:

особам,
нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам,
нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з
перелічених вище підстав.

 

12.4. Норма, визначена пунктами 12.1, 12.2
цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком,
визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

12.5. Особам з числа професійно орієнтованої
молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети
довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі
повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для
навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки
(спеціальностях), визначених у додатку 4 до цих Умов, при вступі на відповідний
напрям (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів
(до 2 балів – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами
підсумкової атестації.

 

12.6. Норма, визначена пунктом 12.5 цього
розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської
підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення
підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких становить
не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

 

12.7. Значення додаткового бала, визначеного
пунктом 12.5 цього розділу і нарахованого особам за результатами навчання,
оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв
про допуск до участі в конкурсі.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code