Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

10.1. Цільовий прийом
організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року
№1159 \”Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”;

відповідно до наказу Міністерства оборони
України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та
старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею,
військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою
зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для
проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського,
сержантського та старшинського складу.

 

10.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку
за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими
квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій (для закладів I – II рівнів акредитації –
відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади.

 

10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу
державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих
сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у вищих
навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків – в
інших вищих навчальних закладах.

 

10.4. Учасники цільового прийому зараховуються
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста,
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала,
визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

 

10.5. Особи, які не зараховані на цільові
місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до
конкурсного бала загального рейтингового
списку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code