Архітектор у Києві, девелоперські інвестиційні проекти нерухомості, ескізи будинків, реконструкція, погодження, фотозйомка

Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб – суб\’єктів підприємницької діяльності у банках

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) 
коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб – суб\’єктів підприємницької діяльності у банках 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 10, ст.36 ) 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 
  N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 – набирає чинності 
  через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64 
  N 4572-VI  ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 
  N 5007-VI  ( 5007-17 ) від 21.06.2012 } 
 
     З метою  обмеження   застосування   уповноваженими   органами 
державної влади права безспірного списання (стягнення) коштів,  що 
знаходяться на  рахунках  юридичних  осіб  та  фізичних   осіб   – 
суб\’єктів підприємницької  діяльності  у  банках,  та  у зв\’язку з 
внесенням змін до статті 381 Цивільного  кодексу  Української  РСР 
( 556/96-ВР )  та до статті 24  Закону України \”Про підприємства в 
Україні\”       ( 419/96-ВР )      Верховна       Рада      України 
п о с т а н о в л я є: 
     I. Внести до деяких законів України такі зміни: 
 
     {  Пункт  1  розділу  I  втратив  чинність на підставі Закону 
N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012 } 
 
     {  Пункт  2  втратив чинність на підставі  Закону  N 2121-III 
( 2121-14 ) від 07.12.2000 } 
 
     {  Пункт  3  розділу  I  втратив  чинність на підставі Закону 
N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 } 
 
     {  Пункт  4  розділу  I  втратив  чинність на підставі Закону 
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 } 
 
     5. У пункті 6 статті  10  Закону  України  \”Про  приватизацію 
державного житлового  фонду\” ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р.,  N  36,  ст.524)  слово  \”безспірному\”  замінити 
словом \”судовому\”. 
     6. У  частині  другій  статті  35 Закону України \”Про пожежну 
безпеку\” ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України,  1994  р., 
N 5,  ст.21)  слова  \”керівниками цих органів\” замінити словами \”у 
судовому порядку\”. 
     7. У  частині  п\’ятій   статті   47   Закону   України   \”Про 
забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя населення\” 
( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради  України,  1994  р.,  N  27, 
ст.218)   слова   \”у   безспірному  порядку  державною  податковою 
інспекцією\” замінити словами \”у судовому порядку\”. 
     8. У  частині   третій   статті   3   Закону   України   \”Про 
відповідальність підприємств, їх об\’єднань, установ та організацій 
за правопорушення у сфері містобудування\” ( 208/94-ВР ) (Відомості 
Верховної Ради   України,  1994  р.,  N  46,  ст.  411)  слова  \”в 
безспірному порядку відповідною державною  податковою  інспекцією\” 
замінити словами \”за рішенням суду (арбітражного суду)\”. 
     9. У  частині  другій статті 7 Закону України \”Про транспорт\” 
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1994 р.,  N  51, 
ст. 446) слово \”безакцептному\” виключити. 
     10. У частині третій статті 31 Закону України \”Про захист від 
недобросовісної конкуренції\” ( 236/96-ВР  )  (Відомості  Верховної 
Ради України,  1996  р.,  N  36,  ст.164)  слова  \”у  безспірному\” 
замінити словами \”та пеню у судовому\”. 
     11. У абзаці  шостому  частини  четвертої  статті  27  Закону 
України \”Про  рекламу\”  (  270/96-ВР  )  (Відомості Верховної Ради 
України, 1996 р.,  N 39,  ст.181) слово  \”безакцептному\”  замінити 
словом \”судовому\”. 
     12. У  Законі  України \”Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в  Україні\”  (  448/96-ВР  )  (Відомості  Верховної   Ради 
України, 1996 р., N 51, ст.292):
     частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
     \”Штрафи, накладені Державною комісією  з  цінних  паперів  та 
фондового ринку, стягуються у судовому порядку\”;
     частину шосту статті 12 виключити. 
     13. У  статті  14  Закону України \”Про державний матеріальний 
резерв\” ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1997  р., 
N 13, ст.112) пункт 16 виключити.
     У зв\’язку з цим пункт 17 вважати пунктом 16. 
     II. Прикінцеві положення 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 
     2. Кабінету Міністрів України та Національному банку  України 
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 

Exit mobile version