ПОСТАНОВА № _____ по справі про адміністративне правопорушення

Додаток 6

до наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 

____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна
адреса)

 


ПОСТАНОВА № _____
по справі про адміністративне правопорушення 

_______________ ____________________________
 (дата складання постанови) (місце складання постанови)

Я, _____________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові посадової особи)
____________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: ______________________________________________ 
(зазначаються документи, складені за результатами 
_______________________________________________________________________________________________,
планової/позапланової перевірки)

УСТАНОВИВ:
_______________________________________________________________________________________________:
(зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання _________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №__________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)____________________________________________________________,
____________________________________________________________________ (опис обставин, установлених при розгляді справи)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
чим порушив _______________________________________________________________________________
 (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових актів,
_______________________________________________________________________________________________.
будівельних норм, державних стандартів і правил, проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ______________ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – 
(частина, стаття)
КУпАП). 

На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:_______________________________________________
 (посади, прізвища, імена та по батькові)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 24, 33, 2446, 276-278, 283 та пунктом 1 частини першої статті 284 КУпАП,
 
ПОСТАНОВИВ:
Визнати ________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
________________________________________________________________________________________________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ________статті ___________ КУпАП, накласти на ________________
 (прізвище, ім’я, по батькові
_______________________________________________________________________________________________
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі

____________________________________________________________ гривень, які перераховуються
 (цифрами та словами)
до державного бюджету за реквізитами _________________________________
_______________________________________________________________________________________________. 

 _____________________ _____________ __________________
 (посада) (підпис) (П.І.Б. посадової особи) 
 М.П.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме: «_________»_________________________року. 
(зазначається у разі направлення цієї постанови для примусового
 виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)
Ця постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або у суд з урахуванням положень статей 287-289 КУпАП.

Відповідно до статті 303 КУпАП не підлягає
виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було
звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження
чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг
строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки
виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку
давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Відповідно до частини першої статті
307 КУпАП штраф має бути сплачений
порушником не пізніш як через п\’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови
про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови –
не пізніш як через п\’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або
протесту без задоволення.

 

 

 

 

 

Копію звіреного банком платіжного
документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати до
______________________________________________

(найменування та місцезнаходження

 

_______________________________________________________________________________.

органу, що наклав штраф)

У разі несплати штрафу в зазначений строк
постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у
примусовому порядку.


Звертаємо увагу, що відповідно до положень статті 308 КУпАП у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті цього Кодексу та зазначений у цій постанові та становить _________________________________________ грн. 

Копію постанови одержав ________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
 _________ _______________
 (дата) (підпис)
Копію постанови надіслано поштою ________________________________
 (оператор поштового зв’язку, дата і
________________________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code