ПРОТОКОЛ про адміністративне правопорушення

Додаток 5

до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

15.05.2012 № 240

 

____________________________________________________________________

(найменування
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

__________________  __________________________
 (дата складання протоколу) (місце складання протоколу)
 
 
 Мною, _______________________________________________________,
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності ________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та статей 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено цей протокол стосовно ________________________
 (прізвище, ім’я,
_______________________________________________________________________________________________:
 по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання_________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №___________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера) ____________________________________________________________ 
8. Інші відомості _____________________________________________________________
про те, що за результатами _______________________ перевірки, проведеної на
 (планової/позапланової) 
_______________________________________________________________________________________________:
(назва та місцезнаходження об’єкта) 
1. Будівництво об\'єкта здійснює (за наявності) _____________________________________
 (найменування будівельної організації,
________________________________________________________________________________________________
 прізвище, ім\'я та по батькові керівника, номер телефону)
________________________________________________________________________________________________
2. Технічний нагляд здійснює (за наявності)_______________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові, 
________________________________________________________________________________________________ номер телефону, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення 
________________________________________________________________________________________________
технічного нагляду,серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності)________________________________
 (найменування проектної організації, 
________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім\'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім\'я та по батькові автора проекту, ________________________________________________________________________________________________
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
4. Авторський нагляд здійснює (за наявності)______________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові особи)
________________________________________________________________________________________________
5. Експертиза проекту проведена (за наявності)____________________________________
 (найменування експертної організації, 
_______________________________________________________________________________________________
прізвище, ім\'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім\'я та по батькові експерта, _______________________________________________________________________________________________,
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення ______________________________________________________________________
 (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів, 
________________________________________________________________________________________________ частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів ________________________________________________________________________________________________
і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
 
 Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ________
__________________________________________________Кодексу України про адміністративні 
(частина, стаття)
правопорушення (далі - КУпАП). 
 
 Інші відомості: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Пояснення особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності:
_____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, роз\’яснено її права та обов’язки,
передбачені статтею 268 КУпАП (має право: знайомитися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який
за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа
про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи
справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи), зміст частини першої статті 63
Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання
або пояснення щодо себе, членів сім\’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом) та частини третьої статті 10 Конституції України (в
Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших
мов національних меншин України).

 Підпис___________________

 

Особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про
адміністративне правопорушення відбудеться о ___ год. ___ хв. \”___\”
__________ 20___року
у приміщенні _______________________________________________________________
(повне найменування органу, у якому буде розглядатися
справа)

за адресою:________________________________________________________________.

(повна
поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

Підпис особи, яка склала протокол:

_______________(_________________________)

 

 

Підпис особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності:

_____________________(__________________)

 

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи від підписання
протоколу робиться відмітка)

Свідки правопорушення (за наявності):

 

 

1. ______________________________________________________
підпис ________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)
який проживає за адресою: ________________________________________________________.

2.
______________________________________________________ підпис _________________,

(прізвище,
ім’я, по батькові)
який проживає за адресою: ________________________________________________________.

3.
______________________________________________________ підпис
_________________,

(прізвище, ім’я,
по батькові)

який проживає за адресою:
________________________________________________________.

4.
______________________________________________________ підпис
_________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який проживає за адресою:
________________________________________________________.

 
 Додатки (за наявності):
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
 
 
 Другий примірник протоколу отримав
_____________ ________________ _________________________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище особи, яка вчинила правопорушення)

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи в отриманні
примірника робиться відмітка)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code