Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України
Стаття 376. Самочинне будівництво 
     1. Житловий будинок,  будівля,  споруда,  інше нерухоме майно 
вважаються  самочинним  будівництвом,  якщо  вони  збудовані   або 
будуються  на  земельній  ділянці,  що  не була відведена для цієї 
мети,  або  без  відповідного документа, який дає право виконувати 
будівельні   роботи   чи  належно  затвердженого  проекту,  або  з 
істотними порушеннями будівельних норм і правил.
{ Частина перша статті 376 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
     2. Особа,  яка  здійснила  або здійснює самочинне будівництво 
нерухомого майна, не набуває права власності на нього. 
     3. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може 
бути  за рішенням суду визнане за особою,  яка здійснила самочинне 
будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї 
мети,  за  умови надання земельної ділянки у встановленому порядку 
особі під уже збудоване нерухоме майно. 
     4. Якщо  власник  (користувач)  земельної  ділянки  заперечує 
проти  визнання  права власності на нерухоме майно за особою,  яка 
здійснила  (здійснює)  самочинне  будівництво  на  його  земельній 
ділянці,  або  якщо  це  порушує права інших осіб,  майно підлягає 
знесенню особою,  яка здійснила (здійснює) самочинне  будівництво, 
або за її рахунок. 
     5. На  вимогу  власника  (користувача)  земельної ділянки суд 
може визнати  за  ним  право  власності  на  нерухоме  майно,  яке 
самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб. 
6. Особа,  яка здійснила самочинне будівництво,  має право на 
відшкодування витрат  на  будівництво,  якщо  право  власності  на 
нерухоме  майно  визнано  за  власником  (користувачем)  земельної 
ділянки, на якій воно розміщене. 
     7. У разі істотного відхилення  від  проекту,  що  суперечить 
суспільним  інтересам  або  порушує  права  інших осіб,  істотного 
порушення будівельних норм і правил суд  за  позовом  відповідного 
органу  державної  влади  або органу місцевого самоврядування може 
постановити  рішення,  яким  зобов\’язати  особу,   яка   здійснила 
(здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову. 
     Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа,  яка 
здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, 
таке  нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок 
особи,  яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила 
(здійснює)   самочинне   будівництво,   зобов\’язана   відшкодувати 
витрати, пов\’язані з приведенням земельної ділянки до попереднього 
стану. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code