АКТ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил

Додаток 1

до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 

____________________________________________________________________

(найменування інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон,
електронна адреса)

 

 

АКТ

перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, державних стандартів і правил

__________________ ________________________________

(дата складання
акта) (місце складання
акта)

 

Нами (мною), ___________________________________________________

(посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводили
перевірку)

_______________________________________________________________________________________________,

із залученням _____________________________________________________________________________,

(посади, прізвища та ініціали)

у присутності ________________________________________________________

(посада, прізвище,
ім’я, по батькові керівника (уповноваженої ним особи) юридичної

________________________________________________________________________________________________

особи,
фізичної особи/фізичної особи – підприємця, що перевіряється)

відповідно до статті 41 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та згідно з Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного
контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011
року № 553, на підставі _____________________________________

(зазначається підстава проведення перевірки)

проведено _____________________ перевірку дотримання
вимог законодавства

(планова,
позапланова)

у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних
стандартів і правил ______________________________________________________________

 (повне найменування юридичної особи та місцезнаходження/
_______________________________________________________________________________________________. 
прізвище та ініціали фізичної особи/фізичної особи – підприємця та місце проживання )

 

Назва та місцезнаходження
об’єкта будівництва ______________________

_______________________________________________________________________________________________.

За результатами перевірки встановлено:_______________________________

(зазначити результати
перевірки, у разі

________________________________________________________________________________________________

виявлення порушень вказати їх суть з посиланням на абзаци,

 

________________________________________________________________________________________________

пункти, частини, статті,
розділи, глави нормативно-правових актів, будівельних норм,

________________________________________________________________________________________________

державних стандартів і правил,
проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Особи(а), що
здійснили(а) перевірку:

___________
_____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

______________ _________________________________________

 

Присутні:

_________________________ ___________ ____________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________________ _______________ _______________________________________

___________________________________ _______________ _______________________________________

___________________________________ _______________ _______________________________________

 

Зауваження щодо здійснення перевірки:__________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Примірник акта
отримав:

________ _______________________ ___________ __________________________

(дата) (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

____________________________________________________________________


разі відмови особи в отриманні акта робиться відмітка)

 

Примірник акта надіслано поштою _________________________________
 (оператор поштового зв’язку, дата і
_______________________________________________________________________________________________.
номер поштового відправлення)

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code