БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ

Додаток 2 
до Порядку видачі
будівельного паспорта
забудови земельної ділянки
БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ
__________________________________________________________________  (назва об\’єкта будівництва)
__________________________________________________________________ (місцезнаходження земельної ділянки)
Документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію ____________________________________
Замовник _________________________________________________________
(паспортні дані та контактна інформація)
Примірник № *____________________________________________________
Реєстраційний № __________________________________________________
Реєстраційний № містобудівного кадастру_____________________________
                                                                                                                                  (у разі створення)
Будівельний паспорт виданий  _______________________________________
_________________________________________________________________
   (найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)
 _________________     ______________     ______________________________ 
                    (посада)                                   (підпис)                                               (прізвище, ініціали)  
М.П.  
Дата видачі ____  ____________ 20____ року 
* Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається забудовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.
{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 66 від 25.02.2013}

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code