ПОРЯДОК ТА УМОВИ обов\’язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                           постановою Кабінету Міністрів України 
                                від 31 березня 1995 р. N 227 
ПОРЯДОК ТА УМОВИ обов\’язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю 
     1. Обов\’язкове  державне страхування посадових осіб інспекцій 
державного архітектурно-будівельного контролю (далі –  обов\’язкове 
страхування) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
     2. Обов\’язковому державному страхуванню  підлягають  посадові 
особи – начальники,  їх заступники,  начальники відділів,  головні 
інспектори,   провідні   інспектори   та   інспектори    Державної 
архітектурно-будівельної інспекції    та    інспекцій   державного 
архітектурно-будівельного  контролю  Автономної  Республіки  Крим, 
областей,  міст  Києва  та  Севастополя,  районів,  міст обласного 
підпорядкування  (далі  –  застраховані).
     3. Страхові платежі сплачуються Державним комітетом у справах 
містобудування   і   архітектури,   органами   містобудування    і 
архітектури Автономної Республіки Крим,  облвиконкомів, Київського 
та Севастопольського   міськвиконкомів,   міськвиконкомів    (міст 
обласного  підпорядкування) райвиконкомів,  Рад народних депутатів 
до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25  відсотка  фонду  оплати 
праці,  включаючи  встановлені  чинним  законодавством  доплати та 
надбавки  застрахованих  у  минулому  місяці.   Облік   надходжень 
страхових платежів і виплат страхових сум за цим видом страхування 
повинен вестися окремо від надходжень і виплат  за  іншими  видами 
страхування.  Витрати  страховика  на  здійснення  страхування  не 
повинні перевищувати 6 відсотків  страхових  платежів.
     Проведення обов\’язкового       страхування       здійснюється 
страховиком,  який одержав відповідну ліцензію в Нацкомфінпослуг і 
визначений  за  погодженням  з  страхувальником.  {  Абзац  другий 
пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановами КМ N 871 
(   871-2003-п  )  від  04.06.2003,  N  256  (  256-2012-п  )  від 
28.03.2012 }
     4. Страхові платежі,  не  використані  в  поточному  році  на 
виплату  страхових  сум,  зараховуються  до  чергових платежів,  а 
кошти,  яких не вистачає на виплату  страхових  сум,  доплачуються 
страхувальником.
     5. Страховик виплачує страхові суми у разі:
     а) загибелі  або  смерті  застрахованого  під  час  виконання 
службових обов\’язків його спадкоємцям –  у  розмірі  десятирічного 
грошового  утримання застрахованого за останньою посадою,  яку він 
займав;
     б) втрати  застрахованим  працездатності внаслідок поранення, 
контузії,  травми,  каліцтва чи захворювання,  що сталися під  час 
виконання  службових  обов\’язків,  –  у  розмірі,  що залежить від 
ступеня втрати працездатності,  при  встановленні  інвалідності  I 
групи – п\’ятирічного грошового утримання за останньою посадою,  II 
групи – чотирирічного грошового утримання  за  останньою  посадою, 
III  групи  – трирічного грошового утримання за останньою посадою;
     в) ушкодження  здоров\’я   застрахованого   внаслідок   травми 
(поранення,   контузії)   чи  захворювання,  що  сталися  під  час 
виконання службових обов\’язків,  без встановлення інвалідності – у 
розмірі,  що  залежить  від  ступеня  втрати працездатності,  який 
визначається  у  відсотках  суми  дворічного  грошового  утримання 
застрахованого  на  день настання страхового випадку,  але не може 
бути меншим ніж сума  утримання  за  шість  місяців.
     У випадках,  зазначених  у підпунктах \”а\” і \”б\” цього пункту, 
страхова сума розраховується у такому порядку:  визначений  розмір 
грошового  утримання застрахованого ділиться на мінімальний розмір 
заробітної плати на день настання страхового випадку,  а  одержана 
частка  множиться  на  мінімальний розмір заробітної плати на день 
подання заяви про виплату страхової суми.
     У разі  настання  страхового  випадку  виплата страхових сум, 
провадиться з відрахуванням раніше виплачених сум за цей страховий 
випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат 
за іншими видами страхування  і  виплат,  здійснюваних  у  порядку 
відшкодування  збитків.
     6. З вимогою про виплату  страхової  суми  застрахований  або 
його  спадкоємці  можуть  звернутися  до страховика протягом трьох 
років з дня настання страхового випадку.
     7. Виплата  страхової  суми провадиться в семиденний термін з 
дня  одержання  страховиком   усіх   необхідних   документів   від 
застрахованого  або  його  спадкоємців.
     У разі  відмови  у  виплаті  страхової   суми   страховик   у 
семиденний  термін  письмово  повідомляє про це застрахованого або 
його    спадкоємців    і    відповідну    інспекцію     державного 
архітектурно-будівельного контролю  із зазначенням причин відмови.
     Спори між застрахованим  (його  спадкоємцями)  і  страховиком 
щодо   виплати   страхової   суми   вирішуються   в  установленому 
законодавством порядку.
     8. У разі настання страхових випадків, передбачених пунктом 5 
цього  Порядку  та  умов,  виплата  страхової   суми   провадиться 
страховиком   шляхом   її   перерахування   на  особистий  рахунок 
одержувача в установі банку за місцем проживання або  видачі  чека 
чи    поштового    переказу    за   рахунок   страхувальника.
     9. Неповнолітньому   спадкоємцю   виплата   страхової    суми 
провадиться  шляхом  перерахування  на  його  особистий  рахунок в 
установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про 
це  відповідного органу опіки і піклування.
     10. Страхові суми не виплачуються:
     а) якщо  страховий  випадок  настав  у  зв\’язку  з  вчиненням 
застрахованим  навмисного  злочину  або   є   наслідком   вчинення 
застрахованим   дій   у   стані   алкогольного,  наркотичного  або 
токсичного  сп\’яніння;
     б) якщо  страховий випадок є наслідком навмисно вчинених собі 
застрахованим тілесних  ушкоджень;
     в) якщо стосовно страхового випадку страховику подано свідомо 
неправдиві   відомості.
     11. У  разі  загибелі  або  смерті  застрахованого  інспекція 
державного   архітектурно-будівельного   контролю,   де   працював 
застрахований,  видає  спадкоємцям  довідку за встановленою формою 
(додаток N 1) для одержання свідоцтва про право на  спадщину.
     12. Для  вирішення  питання про виплату страхової суми у разі 
настання страхових випадків,  передбачених пунктом 5 цього Порядку 
та   умов,   застрахований   або  його  спадкоємець  оформляють  у 
відповідного  страхувальника  та  подають  страховику   заяву   за 
встановленою формою (додаток N 2),  а також пред\’являють документ, 
що засвідчує особу.
     Із заявою   про   виплату   страхової   суми  подаються  такі 
документи:
     у разі  загибелі  або смерті застрахованого – копія свідоцтва 
про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину;
     у разі  втрати  застрахованим  працездатності – копія довідки 
медико-соціальної експертної   комісії    про    ступінь    втрати 
працездатності,    засвідчена   в   нотаріальному   порядку.
     13. Страхувальник   зобов\’язаний   за   запитами   страховика 
надавати  документи  про  обставини  настання  страхового випадку, 
необхідні для вирішення питання про виплату страхової суми. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code