Проведення розрахунків за виконані роботи

  Проведення розрахунків за виконані роботи 
     98. Оплата   за   виконані   роботи  проводиться  у  порядку, 
визначеному договором підряду. 
     Договором підряду може бути передбачено,  що оплата виконаних 
робіт  проводиться  після  прийняття  замовником  закінчених робіт 
(об\’єкта будівництва) або поетапно  проміжними  платежами  в  міру 
виконання  робіт.  У  договорі  підряду сторони можуть передбачати 
надання замовником авансу з визначенням порядку його використання. 
     99. Розрахунки за виконані  роботи  проводяться  на  підставі 
документів  про  обсяги виконаних робіт та їх вартість.  Документи 
про виконані роботи та  їх  вартість  складаються  і  підписуються 
підрядником   та  передаються  замовнику.  Замовник  перевіряє  ці 
документи і  в  разі  відсутності  зауважень  підписує  їх.  Після 
підписання  документів  замовник  зобов\’язаний  оплатити  виконані 
роботи. 
     Порядок подання підрядником документів про обсяги і  вартість 
виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання 
та оплати замовником визначається у договорі підряду. 
     100. У разі виявлення невідповідності робіт,  пред\’явлених до 
оплати,   встановленим   вимогам,   завищення   їх   обсягів   або 
неправильного  застосування  кошторисних   норм,   поточних   цін, 
розцінок  та  інших помилок,  що вплинули на ціну виконаних робіт, 
замовник має право  за  участю  підрядника  скоригувати  суму,  що 
підлягає сплаті. 
     101. Оплата робіт,  виконаних субпідрядниками, проводиться на 
підставі складених  ними  та  підписаних  генеральним  підрядником 
документів  про  прийняття  виконаних  робіт та їх вартість і може 
проводитися безпосередньо генеральним підрядником або  замовником, 
якщо це передбачено договором підряду та договором субпідряду. 
     Якщо оплату   робіт,   виконаних   субпідрядником,  проводить 
замовник,  генеральний підрядник,  крім документів про  обсяги  та 
вартість  виконаних  робіт,  подає замовнику документ про розподіл 
загальної  суми   коштів   за   виконані   роботи   між   ним   та 
субпідрядником. 
     102. У  разі  виконання робіт із залученням бюджетних коштів, 
коштів державних і комунальних підприємств питання розрахунків  за 
виконані  роботи  (надання  авансу,  проміжні  розрахунки,  строки 
платежів тощо) визначаються договором підряду з дотриманням  вимог 
актів законодавства, що регулюють ці питання. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code