ФОРМА експертного висновку щодо економічної ефективності проектної

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.12.2012  № 1532
ФОРМА експертного висновку щодо економічної ефективності проектної
 (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту
Експертний висновок
Дата видачі: ________№ __________
Виданий:____________________________________________________________________
                                           (повне найменування замовника або органу, що проводить державну експертизу)
Замовник:___________________________________________________________________
                      (повне найменування суб’єкта інвестиційної діяльності,  його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ)
Об’єкт оцінки:_______________________________________________________________
                       (назва  проектної (інвестиційної) пропозиції (далі – інвестиційна пропозиція) або інвестиційного проекту, поданих для проведення оцінки економічної ефективності)
Розроблений: ________________________________________________________________
 (найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)
            Перелік документів, поданих до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для проведення оцінки економічної ефективності  інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування документів та їх реквізити)
Показники економічної ефективності інвестиційної пропозиції або інвестиційного   проекту:
чиста приведена вартість  –              ________________ тис. гривень;
внутрішня норма дохідності  –         ________________ %;
дисконтований період окупності  –  ________________ років;
індекс прибутковості  –                      ________________ .
      Висновок щодо економічної ефективності інвестиційної пропозиції або інвестиційного  проекту:
____________________________________________________________________________
Зауваження, урахування яких потребує істотного доопрацювання інвестиційної пропозиції або інвестиційного проекту: __________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________          __________                 _________________________
                               (посада)                                               (підпис)                                               (ініціали та прізвище)

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code