Захист від випромінювань та опромінювань

Захист від випромінювань та опромінювань
14.8.1Для об\’єктів з видобутку та переробки уранових руд та їх хвостосховищ установлюється СЗЗ та зона контролю, що визначається відповідно до вимог [82].
Розміщення атомних станцій в густонаселених районах не допускається.
Навколо АЕС слід передбачати:
-зону контролю (територія станції, де розташовані будинки та споруди АЕС);
-СЗЗ (орієнтовно до 3 км), в межах якої заборонено постійне проживання населення, розміщення житлових та громадських будинків, промислових підприємств, не пов\’язаних з роботою АЕС;
-зону спостережень (орієнтовно до 30 км);
Населені пункти для розселення працівників АЕС не повинні перевищувати 50,0 тис. осіб та розміщуватись ближче 8 км від станції.
На території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, всі види будівництва слід здійснювати з обов\’язковим урахуванням вимог радіаційної безпеки. При цьому слід враховувати правовий режим наявних зон з урахуванням вимог [46]:
а)у зоні відчуження і безумовного (обов\’язкового) відселення (I та II зони) не дозволяється розміщувати об\’єкти для здійснення господарської діяльності, постійного проживання населення;
б)у зоні гарантованого добровільного відселення (III зона) не допускається будівництво нових і розширення діючих підприємств I-II класу шкідливості, безпосередньо не пов\’язаних із забезпеченням радіоекологічного, соціального захисту населення і його життєдіяльності (крім реконструкції комунальних об\’єктів). Не допускається будівництво стаціонарних оздоровчо-рекреаційних об\’єктів.
Також слід враховувати можливі прояви природної радіоактивності по радону. Для врахування подальшої перспективи оздоровлення зон радіаційного забруднення необхідно керуватися нормами [21 ], [22].
14.9Регулювання мікроклімату
14.9.1Мікрокліматична оцінка території населеного пункту повинна провадитися за трьома напрямами: забезпечення сприятливих умов на території забудови за комплексом кліматичних факторів (температура зовнішнього повітря, вітер, сонячна радіація); забезпечення достатньої інсоляції території і приміщень інсольованих будинків; забезпечення мінімізації тепловтрат будинків і формування раціонального теплового режиму.
14.9.2Розміщення та орієнтація житлових будинків повинні забезпечувати щоденну тривалість інсоляції відповідно до [46] та [102].
У житлових будинках меридіонального типу, де інсолюються всі кімнати квартири, а також при реконструкції житлової забудови або при розміщенні нового будівництва в особливо складних містобудівних умовах (історично цінне міське середовище, дорога підготовка території, зона загальноміського і районного центру) допускається скорочення тривалості інсоляції приміщень на 0,5 год.
14.9.3Розміщення та орієнтація громадських будинків повинні забезпечувати щоденну без-перервну інсоляцію з урахуванням додатка Б протягом 3 год в приміщеннях: закладів дошкільної освіти (ігрових, спалень, ізоляторів, залів для фізкультурних та музичних занять); закладів загальної середньої освіти (початкові класи, 50 % навчальних кабінетів та класів, лабораторій, спальних кімнат, ізоляторів); закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших освітніх закладів (навчальні кабінети, не менше 75 % загальної кількості); закладів охорони здоров\’я (палати); закладів соціального забезпечення (житлові кімнати, палати, ізолятори).
14.9.4У IV фізико-географічній зоні (у II; IV; V архітектурно-будівельному районі) слід перед-бачати захист будинків і територій від перегрівання шляхом застосування планувальних засобів та будинків, які забезпечують аерацію забудови, а також озеленення, обводнення, використання сонцезахисних засобів. При цьому слід забезпечувати планувальний зв\’язок житлової забудови з прилеглими ландшафтами, а також рівномірний розподіл забудованих і відкритих озеленено- обводнених територій.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code