Навколо міських і сільських населених пунктів, розміщених у безлісих районах

Навколо міських і сільських населених пунктів, розміщених у безлісих районах, доцільно передбачати створення захисних лісових смуг, озеленення схилів пагорбів, ярів, балок.
14.3Охорона повітря (атмосфери)
14.3.1Визначення територій для розміщення житлових, громадських і промислових об\’єктів слід здійснювати з врахуванням вітрового режиму та потенціалу самоочищення повітря відповідно до вимог [24].
Стан атмосферного повітря в межах житлових територій, в рекреаційних та курортних зонах не повинен перевищувати показників, передбачених [46].
Промислові та сільськогосподарські об\’єкти, які є джерелами забруднення атмосферного повітря, необхідно розміщувати з підвітряної сторони до житлових територій. У районах з вираженим вітровим режимом необхідно враховувати повторюваність та швидкість вітру.
Не допускається будівництво промислових, комунальних, сільськогосподарських об\’єктів I – III класів шкідливості в межах населених пунктів з високим потенціалом забруднення атмосфери.
14.3.2СЗЗ встановлюється відповідно до вимог [46].
14.4Охорона водних об\’єктів
14.4.1При розробленні документації з просторового планування слід передбачати заходи щодо охорони річок, водойм і морських акваторій відповідно до вимог [3], [2].
Для річок та водних об\’єктів, морів, морських заток та лиманів необхідно дотримуватись вимог щодо визначених водоохоронних зон (ВОЗ) та прибережних захисних смуг (ПЗС).
Водоохоронні зони визначаються за спеціально розробленими проектами. Прибережні захисні смуги (із морською пляжною зоною) встановлюються за окремими проектами землеустрою. Зовнішню межу пляжної зони доцільно відокремлювати від ділянок нового рекреаційного та лікувально-оздоровчого будівництва ( не менше 50 м).
У межах населених пунктів прибережна захисна смуга від річок та інших водних об\’єктів встановлюється із урахуванням документації з просторового планування, яка повинна враховуватись при наступному розробленні проектів землеустрою щодо визначення їх меж.
14.4.2Поверхневі дощові води перед скиданням у відкриті водойми слід направляти для очищення на централізованих або локальних очисних спорудах. Скидання води поверхневого стоку у непроточні водойми не допускається.
14.4.3У межах населених пунктів заболочені ділянки підлягають біотехнічному оздоровленню з видаленням болотної рослинності.
14.4.4З метою охорони від забруднення ділянки питних водозаборів та локальних питних свердловин повинні мати визначені зони санітарної охорони. За їх відсутності у документації з просторового планування визначається лише I зона – від межі земельної ділянки об\’єкта.

103

14.4.5Для захисту від забруднення та руйнувань міжгосподарських магістральних зрошувальних та осушувальних каналів встановлюються смуги відведення з особливим режимом їх використання.
14.5Захист від шуму
14.5.1Акустичний стан територій, прилеглих до житлових і громадських будинків, повинен відповідати вимогам [22]. Допустимі рівні шуму для житлових територій, громадських будівель, характеристики основних джерел зовнішніх шумів, визначення рівнів шуму та його зниження слід здійснювати відповідно до вимог [67].
Допустимі рівні звуку та звукового тиску на прилеглих до житлових і громадських будівель територіях не повинні перевищувати показників, зазначених у таблицях 14.1 та 14.2.
Таблиця 14.1 – Показники допустимих рівнів звукового тиску
Назва територіїЧас

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code