Характеристика грунтового покриву проводиться за агровиробничими типами грунтів

Характеристика грунтового покриву проводиться за агровиробничими типами грунтів щодо їх родючості та особливої цінності відповідно до вимог [3].
14.1.10При оглядовій оцінці запасів корисних копалин використовуються матеріали про їх типи та значення. За відсутності такої інформації надається тільки перелік родовищ відповідно до їх систематики.
14.1.11Характеристика лісових ресурсів здійснюється на підставі матеріалів Державного лісового фонду.
14.1.12Оглядова ландшафтна характеристика території має враховувати дані щодо елементів екологічної мережі (ліси, об\’єкти природно-заповідного фонду як існуючі, так і зарезервовані до заповідання, водні акваторії, болота, озеленені території загального користування, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги за умов їх визначення у відповідних проектах землеустрою щодо їх меж).
14.1.13Коротку характеристику інженерно-будівельної оцінки території необхідно виконувати при розробленні документації з просторового планування на місцевому рівні. За сукупністю оцінки відповідних факторів, визначаються території щодо сприятливості для будівництва.
За межами населених пунктів інженерно-будівельна оцінка виконується виключно в частині визначення природно-техногенної небезпеки за природними явищами.
Примітка. Додатково, відповідно до завдання на розроблення документації з просторового планування у зонах впливу об\’єктів гірничо-видобувної промисловості на піставі наявних проектів може проводитись аналіз території щодо гірничо-геологічного обгрунтування по гірничих відводах: підпрацьованості, тектоніці, розломам, деформації поверхні та ризиків, що виникають від даної діяльності (у складі додаткового спеціалізованого розділу).
14.2Оцінка екологічних умов
14.2.1Планування та забудова населених пунктів здійснюється виключно з дотриманням вимог комплексної оцінки території. Території для будівництва нових і розвитку існуючих населених пунктів слід передбачати на землях, непридатних для сільськогосподарського використання, або на малоцінних землях відповідно до [3], а також поза межами лісових, рекреаційних і курортно- оздоровчих територій і територій природно-заповідного фонду.
14.2.2Визначення земельних ділянок для розміщення водоочисних споруд, водозаборів, полігонів твердих побутових відходів, інших об\’єктів поводження з побутовими відходами, місць поховань слід здійснювати за межами населених пунктів відповідно до [3].
14.2.3Розроблення родовищ загально поширених будівельних корисних копалин в межах населених пунктів не допускається.
14.2.4Розміщення нових териконів та відвалів породи у межах населених пунктів забороняється.
14.2.5Розміщення будинків, споруд і комунікацій не допускається:
-на землях заповідників, заказників, ботанічних садів, дендрологічних парків; пам\’яток природи, заповідних зон і зон регульованої рекреації національних природних парків (НПП) і регіональних ландшафтних парків (РЛП) [3];
-у межах прибережних захисних смуг і визначених зон охоронюваного ландшафту;
-на землях озеленених територій загального користування населених пунктів, включаючи землі міських лісів, лісопарків, лугів, лугопарків, гідропарків, зон стаціонарної рекреації НПП і РЛП, якщо об\’єкти, які проектуються, не призначені для відпочинку та спорту;
-у зонах охорони гідрометеорологічних станцій;
-в межах санітарно-захисних зон;
-у першій зоні санітарної охорони джерела питного водопостачання і майданчиків водопровідних споруд, якщо об\’єкти, що проектуються, не пов\’язані з експлуатацією джерел (зона встановлюється від межі ділянки споруди або від локальної свердловини);
102

-у першій зоні округу санітарної охорони курортів, якщо об\’єкти які проектуються, не пов\’язані з експлуатацією природних лікувальних ресурсів курорту;
-на територіях закритих кладовищ, звалищ, полігонів твердих побутових відходів;
-у зонах активних геологічних розломів, які ускладнені сейсмічністю території на підставі висновків окремого проекту щодо гірничо-геологічного обґрунтування;
-у охоронних зонах магістральних газо-, нафто-, продуктопроводів, складів паливно-мастильних матеріалів, повітряних ліній електропередач без наявності відповідних погоджень;
-у визначених охоронних зонах об\’єктів і територій природно-заповідного фонду, крім об\’єктів для відпочинку і спорту, що не мають негативного впливу на навколишнє природне середовище;
-на земельних ділянках, забруднених органічними і радіоактивними відходами;
-у санітарно-захисних зонах породних відвалів вугільних, сланцевих шахт і збагачувальних фабрик.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code