Реконструкція, регенерація, ревалоризація, ревіталізація чи реновація історичної забудови

Реконструкція, регенерація, ревалоризація, ревіталізація чи реновація історичної забудови не припустимі на територіях: пам\’яток культурної спадщини, їх охоронних зон, пам\’яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, їх буферних зон, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територіях.
Реновація без зміни геометричних параметрів та зовнішніх стильових характеристик історичної забудови допускається на окремих ділянках зон регулювання забудови, якщо це обґрунтовано і передбачено режимом використання певної території, визначеним історико-архітектурним опорним планом щодо зон охорони пам\’яток культурної спадщини.
13.2.4В районах історичної забудови населених пунктів, які не занесені до Списку історичних населених місць України, або в яких відсутні пам\’ятки культурної спадщини, може застосовуватись регенерація історичного середовища (ревалоризація, ревіталізація, реновація) [97].
14ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ
14.1Оцінка природного середовища життєдіяльності
14.1.1При плануванні та забудові населених пунктів та інших територій здійснюється їх комплексна оцінка, що включає характеристику природної ситуації, виявлення спрямованості при-родних та антропогенних процесів, які необхідно враховувати при визначенні екологічної безпеки життєдіяльності людини відповідно до вимог [24].
14.1.2Комплексна оцінка розробляється за такими оглядовими характеристиками: місцем розташування, кліматичною, геологічною, гідрогеологічною, гідрологічною, природними-лікуваль – ними ресурсами, грунтовим покривом, лісовими ресурсами, корисними копалинами, ландшафтом, та короткою інженерно-будівельною оцінкою території.
14.1.3Характеристика місця розташування складається з урахуванням фізико-географічного районування України, особливостей рельєфу та гідрологічних властивостей території.
14.1.4Кліматична характеристика виконується відповідно до вимог [100] з визначенням основних метеорологічних ризиків щодо планування та забудови території.
14.1.5Геологічна характеристика території включає можливі оглядові гірничо-геологічні ризики та структуру четвертинних відкладів, що є основою фундаментів та споруд.
14.1.6Гідрогеологічна характеристика підземних вод надається виключно щодо їх придатності для комунального питного водопостачання із визначенням зон санітарної охорони та дотриманням режиму їх використання відповідно до вимог [46] та [90]. За відсутності визначених зон санітарної охорони допускається застосовувати нормативні показники тільки по I зоні санітарної охорони джерел централізованого водопостачання.
14.1.7Характеристика поверхневих вод виконується з урахуванням класифікації річок відповідно до вимог [2]. За наявності визначених гідрологічних розрахунків обов\’язково враховується рівневий режим річок виключно природних паводків 1% та 10% забезпечення. У разі відсутності таких розрахунків – методом інтерполяції за даними багаторічних спостережень гідрологічних постів.
14.1.8Наявність природно-лікувальних ресурсів визначається на підставі даних \”Курортні лікувальні ресурси України\”. Визначені зони санітарної охорони родовищ встановлюються відповідно до вимог [17]. В інших випадках застосовуються нормативні показники тільки по I зоні.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code