На території населеного пункту слід передбачати місця

На території населеного пункту слід передбачати місця для встановлення пунктів приймання вторинної сировини.
Пункти приймання вторинної сировини повинні забезпечувати відбір відходів електричних та електронних приладів, небезпечних відходів (у складі побутових відходів) та вторинної сировини. Площа земельних ділянок для одного пункту приймання вторинної сировини повинна становити 10-25 м2.
Необхідна кількість пунктів приймання вторинної сировини визначається схемою санітарного очищення відповідного населеного пункту.
Для узагальнених розрахунків площі земельної ділянки, для організації пункту приймання вторинної сировини слід приймати 3 м2 на 1000 осіб населення.
11.2.5Утилізація трупів домашніх та безпритульних тварин здійснюється шляхом кремації в печах. Ділянку для кремаційної печі слід розміщувати на території полігону твердих побутових відходів, промислових та комунально-складських зонах населених пунктів та за їх межами за умови організації СЗЗ відповідно до вимог санітарного законодавства.
Площу земельної ділянки для улаштування кремаційної печі необхідно визначати із розрахунку 0,01 га на 50 тис. осіб населення, але не менше 0,01 га на одну ділянку.
11.2.6В містах та інших населених пунктах необхідно передбачати пункти тимчасового утримання безпритульних тварин. Пункт тимчасового утримання безпритульних тварин повинен обов\’язково мати облаштовані приміщення (відділення): приймальне, карантинне, ізолятор, відділення з утримання тварин.
Такі пункти розташовують від житлових будинків та будівель іншого призначення на відстані не менше ніж 300 м. Територія притулку має бути огороджена.
Площу земельної ділянки, яка необхідна для розміщення пункту тимчасового утримання без-притульних тварин, слід визначати із розрахунку 0,015 га на 50 тис. осіб населення, але не менше 0,015 га на одну ділянку.
Утилізація трупів тварин на території пунктів тимчасового утримання тварин не допускається.
11.2.7Підприємства для утримання спеціальних транспортних засобів підлягають розташуванню на території господарської зони полігону твердих побутових відходів або в промислових та комунально-складських зонах населених пунктів. Необхідна кількість та площа ділянок підприємств для утримання спеціальних транспортних засобів визначається схемою санітарного очищення населеного пункту.
11.2.8Місця для зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів на території полігонів твердих побутових відходів розміщуються відповідно до вимог [81].
11.3Енергопостачання
11.3.1Енергопостачання населених пунктів слід передбачати від мереж районної енергетичної системи з залученням альтернативних джерел електричної енергії, геліо-, геотермальних, вітрових установок тощо відповідно до [103], [105].
Розміщення малих гідроелектростанцій здійснюється за умови збереження гідрологічного режиму річки при їх експлуатації.
11.3.2При виборі потужностей джерел енергопостачання розрахункова потреба у теплі, газі та електроенергії визначається:
-для промислових і сільськогосподарських підприємств з використанням аналогічних проектів нових підприємств і тих, що реконструюються, а також за укрупненими показниками енерго-озброєності або енергомісткості на підприємствах даної галузі промисловості з урахуванням місцевих умов;
-для комунально-побутових потреб – відповідно до вимог [84], [85], [94].
Для попередніх розрахунків для новоутворюваних населених пунктів допускається застосовувати укрупнені показники електроспоживання з урахуванням потреб житлового фонду чи громадських об\’єктів населених пунктів, підприємств комунально-побутового обслуговування на
зовнішнє освітлення, міський транспорт (крім метрополітену), системи теплопостачання, водо-постачання і водовідведення відповідно до таблиці 11.4.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code