Зовнішнє протипожежне водопостачання АЗС, які розташовані поза населеними пунктами

Зовнішнє протипожежне водопостачання АЗС, які розташовані поза населеними пунктами, дозволяється не передбачати в таких випадках:
-на АЗС рідкого моторного палива, де застосовуються підземні резервуари та відсутні при-міщення сервісу;
-на АГНКС, якщо відсутні приміщення сервісу.
На зазначених АЗС необхідно передбачати додатково пересувні установки порошкового поже-жогасіння з масою заряду вогнегасного порошку не менше 240 кг.
11.1.10БП АЗС незалежно від місця їх розміщення повинні бути оснащені зовнішнім проти – пожежним водопостачанням.
11.1.11Для попередніх розрахунків в документації з просторового планування норми споживання питної води (водовідведення) слід приймати згідно з вимогами [89], [90].
11.1.12Для попередніх розрахунків водоспоживання на утримання худоби, птахів і звірів на фермах слід приймати показники згідно з відповідними відомчими нормами технологічного проек-тування (ВНТП-АПК-01.05; ВНТП-АПК-02.05; ВНТП-АПК-03.05; ВНТП-АПК-04.05; ВНТП-АПК-05.07; ВНТП-АПК- 06.07).
11.1.13Для влаштування поливальних водопроводів в якості джерел водопостачання доцільно використовувати місцеві водотоки, водойми, ґрунтові води, доочищені стічні води. За неможливості або економічної недоцільності влаштування окремих поливальних водопроводів для попередніх розрахунків потреби у воді на поливання-миття міських територій із загальноміських систем слід використовувати норми [89].
11.1.14Водозабори із поверхневих джерел господарсько-питних водопроводів слід розміщувати у районах, які забезпечують організацію зон санітарної охорони, вище випусків стічних вод населених пунктів, а також стоянок суден, лісових бірж, товарно-транспортних баз і складів, логістичних центрів.
Місця випуску стічних вод повинні бути розміщені нижче за течією річки від проектної межі населеного пункту і усіх місць його водокористування з урахуванням можливості зворотної течії при нагінних вітрах і при зміні режиму роботи ГЕС. У групових системах населених пунктів наведені вище вимоги відносяться до міста-центру і місць відпочинку систем розселення.
11.1.15Розміщення споруд водопостачання і каналізації повинне бути ув\’язане з перспективним територіальним розвитком населених пунктів.
11.1.16Для попередніх розрахунків площу території для споруд водопідготовки і каналізаційних очисних споруд слід приймати за таблицею 11.1. Площа території для споруд водопідготовки і каналізаційних очисних споруд уточнюється проектом.
Таблиця 11.1 – Площа території для споруд водопідготовки і каналізаційних очисних споруд
Споруди водопідготовкиКаналізаційні очисні споруди
Продуктивність, тис. м3/добуПлоща, гаПродуктивність, тис. м3/добуПлоща, га
очисних
спорудмулових
майданчиківд-оочищення на біоставках
До 0,81До 0,70.50.2-
Більше 0,8 до 122Більше 0,7 до 17433
Більше 12 до 323Більше 17 до 40696
Більше 32 до 804Більше 40 до 130122520
Більше 80 до 1256Більше 130 до 175143030
Більше 125 до 25012Більше 175 до 2801855-
Більше 250 до 40018
Більше 400 до 80024
Примітка 1. При більшій продуктивності споруд площу слід визначати за проектами- аналогами.
Примітка 2. При застосуванні аеротенків-освітлювачів коридорного типу площа очисних споруд зменшується у два рази, при застосуванні аеротенків колонного типу – у 5 разів.
11.1.17Зони санітарної охорони водозабірних споруд господарсько-питного водопостачання повинні визначатися відповідно до вимог [90]
11.1.18Для споруд водопідготовки встановлюється санітарно-захисна смуга шириною 100 м від першого поясу зони санітарної охорони. Режим використання санітарно-захисної смуги прирівнюється до режиму другого поясу зон санітарної охорони джерела водопостачання.
У разі розташування майданчика водопровідних споруд у межах другого поясу зони санітарної охорони джерела водопостачання санітарно-захисна смуга від водопровідних споруд не встанов-люється.
При розташуванні майданчика водопровідних споруд на території, де неможливе забруднення ґрунту та підземних вод, а також розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, ширину санітарно-захисної смуги допускається зменшувати до 30 м у відповідності з [46].

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code