Розроблення КСОДР здійснюється на основі комплексного обстеження

Розроблення КСОДР здійснюється на основі комплексного обстеження дорожньо-транс-портної ситуації, транспортних і пішохідних потоків, а також аналізу існуючої системи організації дорожнього руху (ОДР) і умов проїзду по вулицях і дорогах, у тому числі \”вузьких місць\” на ВДМ міста, характерними ознаками яких є :
-великі транспортні затримки;
-високі показники атмосферного та акустичного забруднення;
-аналізу ДТП;
-нехтування правилами дорожнього руху.
10.6.3В якості основних критеріїв оптимізації дорожнього руху при розробленні КСОДР прий-маються наступні: транспортна робота, час знаходження на ВДМ, швидкість руху, викиди забруд-нюючих речовин з вихлопними газами в атмосферу.
10.7Мережа вулиць і доріг населених пунктів
10.7.1Мережу вулиць і доріг населених пунктів слід формувати як єдину нерозривно взаємо- пов\’зану з зовнішніми автомобільними дорогами систему з урахуванням їх функціонального при-значення, інтенсивності транспортного, пішохідного та велосипедного руху, функціонально-пла-нувальної організації прилеглої території та її забудови, вимог безпеки руху та охорони навколишнього природного середовища. У складі вулиць і доріг населеного пункту необхідно виділяти магістральні дороги, магістральні вулиці загальноміського та районного значення, місцеві вулиці та дороги.
Класифікація (категорії) вулиць та доріг за функціонально-планувальним призначенням окремо для міських та сільських населених пунктів наводиться у додатку Ж.1, а їх основні розрахункові параметри по групах населених пунктів – в [77].
10.7.2При формуванні мережі вулиць і доріг слід виходити із вимог раціональної організації системи міського пасажирського транспорту, нормативної доступності його зупинок, концентрації транспортних потоків по території населеного пункту, необхідності диференціювання трас руху цих потоків з урахуванням стану забруднення атмосферного повітря та акустичного забруднення.
Відстань між магістральними вулицями повинна визначатися в межах 800 – 1000 м, тобто їх пішохідна доступність для мешканців найбільш віддаленої забудови не повинна перевищувати 500м. У районах зі складним рельєфом за великих похилів цей показник має бути зменшений: за поздовжніх похилів 8(6)-9 %о – на 10 %, 9(10)-10(15) %о – на 20 %, більше 10(15) %о – на 30 %.
10.7.3Основним показником, за яким визначаються технічні і геометричні параметри вулиць і доріг населених пунктів, їх елементів, вузлів, є розрахункова інтенсивність руху транспорту та пішоходів.
10.7.4Розрахунки машинопотоків на магістральній мережі міста в цілому здійснюють:
-для міст з населенням більше ніж 100 тис. осіб – в комплексних схемах транспорту, а у разі її відсутності – окремим розрахунком з урахуванням відповідних кореспонденцій, визначених в генеральному плані;
-для міст з населенням менше ніж 100 тис. осіб – окремим розрахунком з урахуванням розвитку магістральних мереж згідно з генеральним планом, існуючих показників та тенденцій у змінах міських і зовнішніх потоків різних видів транспорту.
Машинопотоки по вуличній мережі населеного пункту слід визначати за методом \”взаємних кореспонденцій\” з використанням прогнозних транспортних моделей. Розрахунки необхідно вико
нувати окремо для пасажирських пересувань і вантажних перевезень з визначенням існуючих і проектних міжрайонних кореспонденцій, у т.ч. пасажирів з розділенням на громадський та індивідуальний транспорт та вантажів окремо по різних групах в залежності від характеру їх вантажоутворення та вантажопоглинання.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code