Архітектурно-планувальна організація інноваційних об\’єктів виробництва

Архітектурно-планувальна організація інноваційних об\’єктів виробництва має забезпечувати умови для здійснення наукової та/або виробничої підприємницької діяльності, раціональне розміщення їх потужностей.

7.3.10На території індустріальних парків слід виділяти наступні функціональні зони:
а)промислових майданчиків для підприємств;
б)об\’єктів соціального та торговельного обслуговування;
в)відкритих просторів загального користування;
г)відкритих спортивних майданчиків;
д)дорожньої мережі.
7.3.11Ділянки промислових майданчиків призначені для розміщення основних і допоміжних виробництв різних галузей, майстерень, складів, будівель для компаній-початківців, дослідницьких об\’єктів; в окремих випадках допускається розміщувати у їх межах об\’єкти громадського призна – чення – торговельні, громадського харчування, виставки тощо; ділянки об\’єктів обслуговування – для будівель адміністративних, торговельних, побутового обслуговування, готелів, гуртожитків.
7.3.12На території технологічних парків виділяються наступні функціональні зони:
а)промислових і/або наукових об\’єктів;
б)соціального, торговельного обслуговування;
в)адміністративного центру і загальних служб;
г)відкритих просторів загального користування;
д)відкритих спортивних майданчиків, парків;
е)інженерно-допоміжних об\’єктів;
ж)дорожньої мережі.
7.3.13Територію слід розподіляти на ділянки, підготовлені до забудови, призначені для оренди, лізингу або для продажу окремим користувачам та забезпечені необхідною транспортною, інже-нерною та інформаційно-комунікаційною інфраструктурою, рівень забезпеченості якою визначається конкретними умовами і призначенням парку.
7.3.14Необхідно передбачати ділянки різної величини для забезпечення можливих запитів ймовірних користувачів:
о9
-малі підприємства 400 м – 1500 м ;
99
-середні підприємства 1500 м2 – 6000 м2;
-підприємства понад 6000 м2.
Допускається об\’єднання кількох ділянок для одного користувача.
7.3.15В структурі індустріальних парків для підтримки підприємців доцільно передбачати ви-робничі та/або дослідницькі будівлі чи споруди з використанням універсальних модульних блоків.
7.3.16Залежно від містобудівних умов і завдань організації технологічного процесу доцільно використовувати:
-індивідуальні модульні будівлі – одно-триповерхові, призначені для одного користувача. Будівлі можуть бути одинарні, подвійні, з трьох і більше зблокованих модулів і які найбільшою мірою відповідають забудові парків у периферійних районах міста та за його межами;
-багатомодульні будівлі – багатоповерхові і підвищеної поверховості кооперовані будівлі, внутрішній простір яких ділиться на окремі модульні приміщення, призначені для декількох різних користувачів (наукові, промислові, готелі, багатофункціональні будівлі тощо), територія яких зна-ходиться в загальному користуванні. Такі будівлі доцільно використовувати для забудови парків в серединній частині міста і при розміщенні в межах сельбищних територій.
7.3.17При розробленні документації з просторового планування на місцевому рівні слід виз-начати території для розміщення і розвитку наукових установ, що пов\’язані з дослідницькою діяльністю і специфікою виробництва.
7.4Комунальна зона
7.4.1Комунальна зона призначена для розміщення підприємств, які забезпечують обслуго-вування об\’єктів та систем соціальної, транспортної, інженерної інфраструктури, а також житлово- комунального господарства і надають послуги мешканцям населеного пункту.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code