При проведенні реконструкції, технічному переоснащенні існуючих промислових районів

При проведенні реконструкції, технічному переоснащенні існуючих промислових районів і груп підприємств доцільно ці території, в межах яких вони розміщені, планувально розподіляти на складові з урахуванням формування технопарків, технополісів, промислових і індустріальних парків на основі загальних архітектурно-планувальних рішень з вираженими планувальними межами. При цьому слід передбачати поєднання інженерно-технічної інфраструктури, допоміжних виробництв та об\’єктів громадського обслуговування.
7.2.6При плануванні виробничих територій слід передбачати:
а)функціональне зонування території з урахуванням технологічних зв\’язків, відповідних сані-тарно-гігієнічних та протипожежних вимог, вантажообігу і видів транспорту, містобудівних обмежень;
б)раціональну організацію транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням виробничо-технічних зв\’язків;
в)інтенсивне використання території, в тому числі наземний і підземний простір;
г)організацію єдиної мережі громадського обслуговування працюючих;
д)будівництво та введення в експлуатацію пусковими комплексами або чергами;
е)благоустрій території;
ж)захист територій від небезпечних наслідків виробничої діяльності, ерозії, абразії, заболо-чування, засолення і забруднення підземних вод і відкритих водойм стічними водами, відходами виробництва;
и) відновлення (рекультивацію) відведених у користування земель, порушених в процесі вироб-ничої діяльності, а також при будівництві.
7.2.7За функціональним використанням територію підприємства слід розподіляти на зони:
а)передзаводську (за межами земельної ділянки підприємства або в її межах);
б)виробничу;
в)підсобну;
г)складську.
7.2.8У генеральних планах і схемах планування територій при розміщенні виробничих під-приємств, технопарків, індустріальних парків у відповідних територіальних зонах слід визначати такі складові:
а)громадського центру;
б)підприємств, технопарків, у тому числі ділянок, які перебувають у складі технопарків, індустріальних парків;
в)загальних об\’єктів допоміжних виробництв і господарств;
г)пожежних частин.
Розподіл на зони слід здійснювати з урахуванням конкретних містобудівних умов та особли-востей виробництва.
7.2.9Орієнтовні розміри передзаводських зон підприємств (га на 1000 працюючих) слід визначати з розрахунку:
0,8 при кількості працюючих до 0,5 тис.;
0,7»»»більше 0,5 тис до 1 тис
0,6»»»від 1 тис до 4 тис.;
0,5»»»від 4 тис до 10 тис.;
0,4»»»більше 10 тис.
При визначенні розмірів передзаводських зон підприємств слід враховувати розрахункову кількість машино-місць на автостоянках для тимчасового зберігання автомобілів (таблиця 10.7), стоянок грузового автотранспорту та благоустрою передзаводської території.
7.2.10Відстані між будівлями, спорудами, в тому числі інженерними мережами, слід приймати не менше мінімально допустимих, при цьому щільність забудови ділянок (площадок) підприємств повинна бути не менше зазначеної у додатку Г.1.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code