При планувальній організації території громадських центрів

При планувальній організації території громадських центрів, для реалізації комуніка – тивної функції необхідно передбачати формування розвинених пішохідних зон (відкритих площ, пішохідних вулиць), які мають:
-забезпечувати можливість організації та проведення масових громадських заходів (політичних, святкових, спортивно-розважальних тощо);
-формувати зручні пішохідні зв\’язки між об\’єктами та комплексами обслуговування, зупинками громадського транспорту та транспортними вузлами, що забезпечують зв\’язок населеного пункту з приміською зоною;
-забезпечувати організацію різноманітних функцій, що містять розвинений набір об\’єктів обслуговування, а також місць для короткотривалого відпочинку;
-створювати індивідуальний архітектурний образ;
-забезпечувати збереження традиційного характеру історичного середовища та об\’єктів куль-турної спадщини.
6.2.11Громадський простір багатофункціонального центру з розчленованою структурою формується на основі єдиної пішохідної зони, що забезпечує взаємозв\’язок об\’єктів центру, безперервність пішохідних комунікацій в межах всіх складових комплексу, зручність підходів до зупинок транспорту та озеленення рекреаційних майданчиків.
Для людей, що одночасно перебувають у пішохідній зоні, норма площі території має складати не менше ніж 20 м2 на одну особу.
6.2.12Співвідношення між висотою будинків, що оточують майдан та його шириною, доцільно приймати у межах 1:6 – 1:8. Відкритий простір слід передбачати не більше ніж 0,15 га в малих населених пунктах та 0,5-0,6 га – у великих.
При формуванні громадських центрів слід передбачати створення підземних просторів для розміщення об\’єктів торгівлі, харчування, побутового обслуговування, а також для зберігання легкового автотранспорту, громадських вбиралень. Розміщені у підземному просторі об\’єкти повинні бути обладнані спеціальними підйомними пристроями для забезпечення доступності до них маломобільних груп населення.
6.2.13Доцільно передбачати безпосередній взаємозв\’язок громадських центрів з озелененими територіями, розміри яких мають складати в межах громадських центрів не менше ніж 25 % від усієї території громадського центру. В історичних частинах громадських центрів цей показник має бути не менший ніж існуючий.
Парки загальноміського та районного значення рекомендується розміщувати на суміжних з громадськими центрами територіях і включати до системи планувальної організації центру.
7ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ
До виробничих відносяться території промисловості (промислові зони, промислові райони, групи підприємств, підприємства), інноваційного розвитку (технопарки, індустріальні парки), комунальних підприємств, транспортної інфраструктури, складської забудови.
7.1Інноваційні об\’єкти виробничих територій
До інноваційних об\’єктів виробничих територій слід відносити технопарки, індустріальні парки, технополіси.
7.1.1Містобудівний розвиток інноваційних територій передбачає:
а)розроблення документації з просторового планування щодо розвитку промислових зон, промислових районів, груп підприємств, формування технопарків, виробничих та інноваційно- технологічних кластерів, індустріальних (промислових) парків, територій інноваційного розвитку;
б)розроблення програми перспективного розвитку промисловості, галузі (регіону, поселення);
в)раціональне використання земельних ресурсів за планом земельно-господарського устрою територій;
г)стимулювання раціонального використання земельних ресурсів;
30

д)трансформація виробничих територій з метою підвищення ефективності їх використання;
є) реконструкцію об\’єктів інженерного забезпечення, які розміщуються на територіях інновацій-ного розвитку шляхом впровадженням методів ефективного використання інженерних та тери-торіальних ресурсів з широким застосуванням ресурсозберігаючих технологій;
ж)оздоровлення річок і водойм, які розміщуються на територіях інноваційного розвитку, шляхом винесення за межі прибережних захисних смуг виробничих об\’єктів, а також забезпечення відповідного режиму та умов використання промислових підприємств, розташованих на суміжних з водоохоронними зонами територіях;
з)розроблення документації з просторового планування і заходів з ліквідації відвалів ливарного та інших виробництв, які розміщуються на територіях інноваційного розвитку, шляхом переробки і утилізації, подальшого проведення санації та рекультивації земель, визначення можливості їх подальшого використання.
и)розроблення пропозицій щодо оптимізації транспортних схем промислових формувань з урахуванням змін вантажообігу, пасажирських потоків, трансформації підприємств і чисельності працюючих.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code