Показники пішохідної доступності до об\’єктів обслуговування допускається

Показники пішохідної доступності до об\’єктів обслуговування допускається зменшувати залежно від похилу рельєфу. Допустимі відстані до об\’єктів обслуговування при різних похилах рельєфу наведені у додатку Е.6.

5.12У межах сельбищних територій, окрім житлової забудови, допускається розташування інших об\’єктів:
-громадського призначення;
-виробничих, за умови відсутності шкідливих викидів, що вимагають створення санітарно- захисних зон;
-рекреаційного та оздоровчого призначення;
-озеленених територій загального і обмеженого користування;
-об\’єктів і мереж транспортної інфраструктури;
-об\’єктів і мереж інженерної інфраструктури.
5.13У межах виробничих територій, окрім виробничих об\’єктів, можуть бути розташовані об\’єкти громадського призначення, озеленені території, об\’єкти і мережі транспортної та інженерної інфраструктури.
5.14У межах ландшафтних та рекреаційних територій загального користування допускається розміщення об\’єктів спорту, комунального обслуговування, підприємств громадського харчування. Розміщення об\’єктів житлового, громадського та виробничого призначення, безпосередньо не пов\’язаних з функціонуванням територій ландшафтних та рекреаційних територій, забороняється.
Функціональне використання та баланс озеленених і забудованих територій визначається у документації з просторового планування.
5.153 метою відображення меж зон з відповідними регламентами, що обмежують містобудівну діяльність на певних територіях, в документації з просторового планування визначаються червоні, блакитні, зелені та жовті лінії, а також лінії регулювання забудови.
Розташування житлових будинків у межах виробничих зон не допускається.
6СЕЛЬБИЩНІ ТЕРИТОРІЇ
Сельбищні території призначені для створення сприятливого життєвого середовища, яке має відповідати соціальним, екологічним та містобудівним умовам, що забезпечують процеси життє-діяльності населення, пов\’язані з його демографічним і соціальним відтворенням.
Сельбищні території формуються переважно у вигляді зон житлової та громадської забудови, озеленених територій загального користування, а також інших функціональних елементів, наведених у примітці до таблиці 6.1. Для попереднього визначення загальної потреби у сельбищних територіях слід приймати укрупнені показники, наведені в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Потреби в сельбищних територіях
Тип забудовиСередня поверховість забудови (поверхів)Територія на 1000 осіб, га
Багатоквартирна9 і більше7
5-88
До 3 без урахування мансарди10
СадибнаДо 3 без урахування мансарди (з земельними ділянками)50
1-3 (у сільських населених пунктах)90
Примітка. Показники потреби у сельбищних територіях, визначені з урахуванням усіх необхідних функціональних елементів територій (прибудинкові території житлових будинків, об\’єкти повсякденного та періодичного обслуговування, громадські центри, озеленені території загального та обмеженого користування, спеціального призначення, магістральна і вулично-дорожня мережа, ділянки для розміщення об\’єктів комунального господарства, інженерного забезпечення житлових районів, пожежних депо, гаражі та автостоянки, велостоянки тощо).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code