Головним об\’єктом просторового планування є території адміністративно-територіальних одиниць та їх частин

Головним об\’єктом просторового планування є території адміністративно-територіальних одиниць та їх частин, в тому числі населені пункти відповідно до [13].
4.2Галузева спрямованість та масштаби соціально-економічного розвитку територій адмі – ністративно-територіальних одиниць, функціональна структура та планувальна організація їх територій на перший етап (5-7 років), розрахунковий період (15-20 років) та стратегічну перспективу визначають на основі комплексної оцінки території з урахуванням пріоритетності соціальних та екологічних критеріїв, потенціальних ресурсних можливостей і потреб населення. Для збалансування загальнодержавних, регіональних інтересів та інтересів територіальних громад ураховуються рішення Генеральної схеми планування території України, іншої документації з просторового планування, програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, планів об\’єднаних територіальних громад, прогнозів і програм розвитку регіону за їх адміністративно-територіальним статусом, профілем та розгалуженістю економічної бази, місцем в системах розселення та економічного районування, рівнем надання послуг населенню. Відповідно до цього слід враховувати класифікацію населених пунктів – об\’єктів просторового планування (таблиця 4.1).
4.3На етапі \”стратегічна перспектива\” на основі попередньої комплексної оцінки території обґрунтовується місія об\’єкта просторового планування (довгострокове бачення його майбутнього), головні напрями та основні параметри його соціально-економічного і територіального розвитку, які забезпечують реалізацію місії, концептуальна модель функціонально-планувальної організації території.
Рішення, що приймаються в межах розрахункового періоду та першого етапу, мають бути спрямовані на поступову реалізацію стратегічної перспективи.
4.4При переході від стратегічної перспективи до розрахункового періоду та першого етапу має зростати деталізація рішень та відповідно масштаб графічних матеріалів, визначаються існуючі та прогнозовані проблеми використання територій, ступінь невідкладності їх вирішень.
4.5На етапі \”розрахунковий період\” на основі комплексної оцінки території об\’єкта просторового планування деталізуються рішення попереднього етапу.
На цьому етапі (15-20 років), зокрема:
здійснюється поділ території держави, її адміністративно-територіальних одиниць на окремі частини зі спільними проблемами розвитку (макрорегіони, мікрорегіони, територіальні зони), які мають бути об\’єктами просторового планування територій відповідного рівня, розроблення стратегій, прогнозів і програм розвитку на найближчі 5-7 років;
-визначаються найбільш інвестиційно привабливі та проблемні території в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4.6Рішення щодо планування і забудови територій на першому етапі приймаються з урахуванням результатів реалізації містобудівних рішень, передбачених на попередні 5-7 років.
Розробляються:
-перелік земельних ділянок, вільних від забудови, непрацюючих виробничих та інших об\’єктів з визначенням їх місцерозташування, розміру території, умов освоєння для містобудівних потреб;
-перелік невідкладних заходів щодо соціально-економічного та територіального розвитку, покращення екологічного стану та природно-техногенної безпеки, розбудови інфраструктури, співробітництва з суміжними адміністративно-територіальними одиницями.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code