рекреаційно-оздоровчі ліси

рекреаційно-оздоровчі ліси
Ліси, що опорядковуються та використовуються для рекреаційних цілей із відповідним рівнем благоустрою
8

3.52рекреаційне житло
Різновид розміщення туристів та відпочиваючих, представлений виключно приватними житловими будинками, призначеними для постійного проживання власників житла спільно з тимчасовим розміщенням обмеженої кількості відпочиваючих (менше 30 осіб) і які розміщені за межами озеленених територій загального користування
3.53рекреаційне навантаження
Показник, що характеризується кількістю рекреантів на одиницю площі за певний період і визначає рівень сукупного антропогенного впливу на природний комплекс певної території в процесі рекреаційної діяльності
3.54рекреаційні території (акваторії)
Ділянки суші (або водного простору), які призначені для здійснення рекреаційної діяльності та відпочинку рекреантів
3.55реновація історичних об\’єктів
Відновлення зовнішнього вигляду або внутрішнього простору морально й фізично застарілих будівель та споруд (за виключенням пам\’яток та щойно виявлених об\’єктів культурної спадщини)
3.56розрахунковий період
Відрізок часу щодо планування населених пунктів та інших територій, що характеризується розрахунковими параметрами та показниками територіального, соціально-економічного розвитку, розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури та природно-ландшафтного комп – лексу тривалістю 15-20 років
3.57садибний будинок (індивідуальний будинок)
Житловий будинок з присадибною ділянкою та господарськими спорудами, призначеними для одного домогосподарства
3.58садибна забудова
Забудова, що сформована індивідуальними чи зблокованими житловими будинками
3.59система розселення
Сукупність населених пунктів, об\’єднаних сталими трудовими та культурно-побутовими зв\’язками, орієнтованих на центр системи розселення
3.60соціальна інфраструктура
Комплекс закладів, установ та підприємств обслуговування, які забезпечують соціальні запити населення у сфері охорони здоров\’я, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування
3.61соціально-планувальна структура
Просторова локалізація центрів громадського обслуговування населення різних рівнів і зон їхнього впливу, що поділяються за рівнем обслуговування; повсякденного обслуговування (мікрорайон, який складається із кількох груп житлових будинків); центри житлового району, що включають громадські установи періодичного обслуговування; центри планувальних районів; планувальних зон; загальноміські центри – центри міжселенного обслуговування населення міста і приміської зони, що забезпечують населення товарами і послугами епізодичного попиту
3.62стратегічна перспектива
Загальна концептуальна модель планувальної організації території адміністративно-терито-ріальних одиниць, яка не має конкретних часових рубежів розрахункових періодів, визначених документацією з просторового планування
3.63територіальна зона

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code