СТРУКТУРА РЕЄСТРУ аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України,
Держнаглядохоронпраці
України
27.11.1997 N 32/288
СТРУКТУРА РЕЄСТРУ аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 184/140 від 28.07.99 )
1. Загальні положення
Реєстр аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд містить дані про будівлі та споруди, що перебувають у незадовільному технічному або аварійному стані, незалежно від їх відомчої належності та форми власності. Технічно реєстр реалізовано у вигляді комп\’ютерної бази даних. Він ведеться центром з ведення реєстру при головній організації з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель та споруд – Науково-дослідному інституті будівельного виробництва.
Одиничним записом реєстру є набір реквізитів-характеристик з Паспорта технічного стану однієї будівлі (споруди). Основою структури та змісту реєстру – а отже, і відповідної комп\’ютерної бази даних, – є структура Паспорта технічного стану. Загальний технічний стан об\’єкта оцінюється в Паспорті за чотирибальною системою: 1 – нормальний, 2 – задовільний, 3 – не придатний до нормальної експлуатації, 4 – аварійний. До реєстру заносяться Паспорти об\’єктів третьої та четвертої категорій. Зафіксовані в реєстрі паспортні характеристики об\’єкта актуалізуються при надходженні офіційних даних про їх зміни (аж до вилучення об\’єкта з реєстру аварійно небезпечних).
Програмне забезпечення для створення та ведення реєстру надає змогу включити об\’єкт до реєстру, вилучити його звідти, постійно підтримувати реєстр в актуальному стані, знаходити та представляти для перегляду паспортні дані про потрібний об\’єкт, відбирати та групувати об\’єкти за заданими ознаками, обчислювати зведені кількісні характеристики цих вибірок та формувати відповідні вихідні документи (див. зразки можливих вихідних форм у додатках 1 і 2).
Держбуду, Держнаглядохоронпраці та іншим центральним органам виконавчої влади періодично та за їх окремими замовленнями надається інформація щодо складу та змісту реєстру, відібрана і згрупована у відповідності до їх поточних потреб – повна чи вибіркова, докладна чи узагальнена. ( Абзац 4 пункту 1 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 від 28.07.99 )
Центр з ведення реєстру вдосконалює та розвиває програмне забезпечення із створення і ведення реєстру та адаптує його до еволюціонувальних потреб користувачів.
2. Показники реєстру
Відповідно до структури Паспорта технічного стану будівлі (споруди) показники реєстру (див. додаток 1) згруповано у таких групах:
– загальні дані про підприємство, до якого належить будівля (споруда);
– загальні відомості про власне будівлю (споруду);
– технічний стан будівлі (споруди), у тому числі її основ та конструктивних елементів, інженерного обладнання, виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення, пропозиції щодо подальшої експлуатації.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code