НОМЕНКЛАТУРА робіт з капітального ремонту об\’єктів благоустрою населених пунктів

   Додаток 1 
                                      до пункту 1.4 Порядку 
                                      проведення ремонту та 
                                      утримання об\’єктів 
                                      благоустрою населених 
                                      пунктів 
 
НОМЕНКЛАТУРА робіт з капітального ремонту об\’єктів благоустрою населених пунктів 
 
     1. Вулично-дорожня мережа 
     1.1. Виправлення  земляного   полотна   з   доведенням   його 
геометричних параметрів до норм, які відповідають категорії вулиці 
(дороги). 
     1.2. Ліквідація пошкоджень  земляного  полотна  та дорожнього 
одягу на  спучених,  зсувних,  обвалувальних  та  інших  ділянках, 
відновлення або    улаштування    дренажів,   водонепроникних   та 
ізолювальних шарів під дорожньою основою. 
     1.3. Додаткове укріплення укосів  земляного  полотна,  ремонт 
підпірних стінок   та   інші  роботи  для  забезпечення  стійкості 
земляного полотна. 
     1.4. Улаштування  земляного полотна  і  дорожнього  одягу  на 
ділянках випрямлення   проїзної   частини  і  збільшення  радіусів 
горизонтальних та вертикальних кривих. 
     1.5. Зменшення поздовжнього  ухилу  проїзної  частини,   який 
перевищує гранично допустимий для даної категорії вулиці (дороги), 
у тому числі і на в\’їздах на мости  і  під\’їзди  до  пристаней,  з 
відновленням дорожнього одягу. 
     1.6. Перевлаштування труб та малих мостів,  які не є окремими 
інвентарними об\’єктами. 
     1.7. Укріплення  узбіччя   дороги   щебенево-гранітними    та 
в\’яжучими матеріалами,  улаштування або відновлення укріплювальних 
смуг по краях удосконалених покриттів. 
     1.8. Розширення проїзної частини не більш  як  на  одну смугу 
руху і  доведення ширини кожної смуги до нормативної відповідно до 
категорії вулиці (дороги) і перекладка  нових  трас  підземних  та 
наземних інженерних мереж, які потрапляють під розширення проїзної 
частини. 
     1.9. Місцеве  розширення  проїзної  частини  для  улаштування 
зупинки маршрутних   автобусів  і  тролейбусів,  вуличної  стоянки 
автомобілів,  перехідно-швидкісних  смуг  на  перехрестях   вулиць 
(доріг). 
     1.10. Улаштування  посадкових   майданчиків   для   пасажирів 
міського громадського  транспорту  з  встановленням   навісу   або 
павільйону. 
     1.11. Улаштування нового дорожнього одягу з твердим покриттям 
на  під\’їздах  до вулиць (доріг), які мають удосконалені покриття, 
протяжністю не більше 100 м, а також на з\’їздах у двори. 
     1.12. Улаштування  віражів  на  горизонтальних  кривих вулиць 
(доріг) без перевлаштування основи дорожнього одягу. 
     1.13. Асфальтування  проїзної  частини, тротуарів, пішохідних 
та   велосипедних  доріжок  з  використанням  на  основі  існуючих 
булижних  мостових,  асфальтобетонних, цементобетонних, щебеневих, 
гравійних та інших покриттів. 
     1.14. Перевлаштування  зношеного  асфальтобетонного  покриття 
проїзної частини або заміна його новим асфальтобетоном. 
     1.15. Суцільне  перебрукування   мостових   з   колотого   та 
булижного  каменю  з  повною або частковою заміною піщаної основи. 
     1.16. Вирівнювання цементобетонних  плит дорожнього одягу,  а 
також заміна пошкоджених плит на нові. 
     1.17. Заміна всіх видів покриттів  тротуарів,  пішохідних  та 
велосипедних доріжок  досконалішим  покриттям  з  виправленням  їх 
основ. 
     1.18. Улаштування нових  та  розширення  існуючих  тротуарів, 
пішохідних та велосипедних доріжок. 
     1.19. Улаштування  бордюрів,  повна   або   часткова   заміна 
існуючих бордюрних каменів та поребриків. 
     1.20. Улаштування відкритих водостоків (кюветів і лотків) без 
обмеження довжини. 
     1.21. Укріплення існуючих  кюветів довговічним матеріалом або 
повна заміна їх лотками. 
     1.22. Улаштування закритих водостоків  з  приєднанням  їх  до 
діючих колекторів  або  з  випуском  у  відкриті  водойми (канали, 
рівчаки, балки,  струмки тощо) без улаштування очисних  споруд  за 
умови погодження з органами санітарного нагляду охорони природи. 
     1.23. Виправлення  в повному обсязі пошкоджень водостоків (із 
заміною труб і  лотків),  дренажних  штолень,  водоприймальних  та 
оглядових колодязів, водовипусків. 
     1.24. Спорудження  додаткових  оглядових  та  водоприймальних 
колодязів на існуючих мережах закритих водостоків. 
     1.25. Улаштування колесовідбійних та пішохідних огорож. 
     1.26. Заміна або виправлення пошкоджених  колесовідбійних  та 
пішохідних секцій огорож. 
     1.27. Нанесення або відновлення дорожньої розмітки. 
     1.28. Установлення  технічних  засобів  регулювання  дорожнім 
рухом   (дорожні знаки,   світлофори,   напрямні,   сигнальні   та 
огороджувальні пристрої тощо), прокладення ліній електромережі для 
їх живлення та ліній зв\’язку для координації  роботи  світлофорних 
об\’єктів, обладнання   вулично-дорожньої  мережі  автоматизованими 
системами керування рухом. 
     1.29. Обладнання ділянок тимчасових  маршрутів руху  міського 
електротранспорту з подальшим,  у разі необхідності,  відновленням 
або повним   переобладнанням   контактної   мережі   на   ділянках 
капітального ремонту. 
     1.30. Улаштування  дорожнього  одягу з  твердим покриттям  до 
пожежних водоймищ та помостів для установки пожежних автомобілів у 
них. 
     1.31.   Установка   нових   та  заміна  існуючих  пошкоджених 
пристовбурних решіток, лав, урн, ваз, контейнерів тощо. 
     2. Штучні споруди 
     2.1. Перекладка кам\’яних та цегляних опор (до 20%  загального 
ремонту)  унаслідок  руйнування  кладки  і заміна їх без демонтажу 
прогінних конструкцій. 
     2.2. Ін\’єктування  глибоких   тріщин   і  раковин  у  кладці, 
торкретування поверхонь    опор,    тунельного    обкладання    та 
залізобетонних прогінних конструкцій з оголеною арматурою. 
     2.3. Улаштування   на   опорах   та   тунельному   обкладанні 
зміцнювальних металевих або залізобетонних оболонок (сорочок). 
     2.4. Заміна  або   відновлення    пошкоджених    регуляційних 
пристроїв. 
     2.5. Відновлення пошкоджених  конусів берегових опор,  заміна 
кріплення конусів в обсязі до 50%  або улаштування додаткового  їх 
кріплення. 
     2.6. Захист опор  від  розмивання  шляхом  укладання кам\’яних 
матеріалів або залізобетонних брил,  улаштування протирозмивальних 
кілець та зміцнення додатковими забивними або буровими палями. 
     2.7. Улаштування нових або перебудова існуючих льодорізів. 
     2.8. Часткова   або    повна   заміна   елементів   прогінних 
конструкцій,  у тому числі повна заміна дерев\’яних конструкцій  на 
залізобетонні в спорудах з капітальними опорами. 
     2.9. Доведення габаритів  та розрахункових навантажень споруд 
до нормативних з розширенням проїзної частини не більш як на одну 
смугу руху без улаштування додаткових опор. 
     2.10. Улаштування або розширення існуючих тротуарів на мостах 
без улаштування додаткових опор. 
     2.11. Улаштування або заміна сполучень мосту  з  підходами  з 
укладанням залізобетонних  перехідних  плит  і  улаштування у разі 
необхідності дренажу за устоями. 
     2.12. Ремонт деформаційних швів та опорних  частин  прогінних 
конструкцій. 
     2.13. Роботи з оновлення та відбудови механічної частини всіх 
видів розвідних та наплавних мостів. 
     2.14. Перекладка   елементів   обкладання   тунелів,   заміна 
кам\’яної або цегляної кладки на бетонну до 20% загального обсягу. 
     2.15. Нагнітання цементного  розчину  за тунельне обкладання, 
тампонування пустот за обкладанням. 
     2.16. Перекладка порталів тунелів. 
     2.17. Відновлення, повна або часткова  заміна  штукатурки  та 
облицювання тунелів і службових приміщень у них. 
     2.18. Ремонт або повна заміна гідроізоляції на спорудах. 
     2.19. Ремонт або заміна дренажів, водовідвідних лотків, труб. 
     2.20. Установлення   або  заміна  бордюрів  (у  тому  числі і 
підвищених), металевих  або  залізобетонних  бар\’єрів,   поручнів, 
пандусів, сходів і сходових площадок. 
     2.21. Повна   або    часткова    заміна   вентиляційного   та 
опалювального обладнання, водопровідних труб, санітарно-технічного 
обладнання та відповідної арматури. 
     2.22. Суцільне фарбування металевих і дерев\’яних конструкцій, 
споруд та приміщень. 
     2.23. Ремонт дорожнього покриття проїзної частини і тротуарів 
згідно з пунктами 1.13-1.17 додатка 1. 
     2.24. Заміна    зношених   елементів   конструкцій  будинків, 
водостічних  та  дренажних  насосних  станцій,  за винятком повної 
заміни кам\’яних   та  бетонних  фундаментів  і  капітальних  стін, 
внутрішні і зовнішні опоряджувальні роботи. 
     2.25. Демонтаж і монтаж устаткування та механізмів із заміною 
деталей на водостічних та дренажних насосних станціях. 
     2.26. Ремонт або повна заміна пожежних гідрантів. 
     3. Побутове  та   комунальне  обладнання  території  житлової 
забудови 
     3.1. Перекладання цегляних стін і сторін сміттєзбірників  (до 
20% загального обсягу) унаслідок руйнування кладки. 
     3.2. Відновлення,  повна  або  часткова  заміна  арматури  та 
облицювання сміттєзбірників. 
     3.3. Улаштування  закритого    водостоку    на    майданчиках 
сміттєзбірників з приєднанням їх до діючих колекторів. 
     3.4. Заміна водостічних  труб та водоприймальних колодязів на 
сміттєзбірниках. 
     3.5. Заміна пошкодженого обладнання на побутових, ігрових  та 
комунальних майданчиках. 
     3.6. Улаштування  нового, заміна або відновлення пошкодженого 
покриття в сміттєзбірниках,  на побутових,  ігрових та комунальних 
майданчиках,   а   також укріплення   поверхні   майданчиків   без 
в\’яжучого. 
     3.7. Установлення або заміна поребриків та бордюрних каменів. 
     4. Зелені насадження 
     4.1. Відновлення  газонів,  квітників  та розаріїв з посадкою 
квіткової розсади та саджанців троянд, у тому числі із добавленням 
землі,   мінеральних   та  органічних  добрив,  укріплення  укосів 
дереном. 
     4.2. Омолоджування старих дерев та кущів,  знешкодження омели 
та лікування дупел. 
     4.3. Видалення  дерев  та  кущів.  Заміна  в плановому обсязі 
засохлих і пошкоджених дерев та  кущів,  садіння  нових  дерев  та 
кущів,  у  тому  числі  великорозмірним  посадковим  матеріалом  з 
грудкою землі,  заміна  рослинного  ґрунту  в  посадкових  ямах  з 
унесенням мінеральних добрив. 
     4.4. Роботи,  пов\’язані  з  відновленням  родючості ґрунту на 
земельних ділянках, на яких розташовані зелені насадження. 
     4.5. Улаштування   нового   або   відновлення    пошкодженого 
поливального водопроводу із заміною зношених труб та водопровідної 
арматури. 
     4.6. Улаштування  та  ремонт  дорожнього  покриття   проїзної 
частини паркових доріг та алей, майданчиків, тротуарів, пішохідних 
та велосипедних доріжок згідно з пунктами 1.13-1.19 додатка 1. 
     4.7. Відновлення пошкоджених сходів. 
     4.8. Улаштування   майданчиків   для   стоянки   автомобілів, 
куточків тихого відпочинку, оглядових площадок тощо. 
     4.9. Улаштування    та    ремонт    водостоків    згідно    з 
пунктами 1.20-1.24 додатка 1. 
     4.10. Розчищення та поглиблення озер,  ставків,  малих річок, 
каналів та інших водойм; копання додаткових каналів. 
     4.11. Укріплення   берегів   водойм   на   території  зелених 
насаджень. 
     4.12. Відбудова зруйнованих підпірних стінок. 
     4.13. Перебудова  дерев\’яних  підпірних  стінок  із   заміною 
матеріалу на камінь, бетон, залізобетон. 
     4.14. Установка  нових  та  заміна  пошкоджених пристовбурних 
решіток, лав, урн, ваз, контейнерів тощо. 
     4.15. Відновлення теплиць,  парників для вирощування  розсади 
та інші роботи, передбачені проектом. 
     4.16. Улаштування   та  відновлення  пунктів  заправки  водою 
поливально-мийних машин. 
     5. Малі архітектурні споруди 
     5.1. Установлення нових  та  заміна  існуючих  павільйонів  і 
навісів на зупинках громадського транспорту. 
     5.2. Ремонт   із суцільним  фарбуванням  малих  архітектурних 
споруд. 
     5.3. Установлення нових, відновлення та заміна існуючих малих 
архітектурних споруд   на   ділянках   комплексного   капітального 
ремонту. 
     5.4. Відбудова  зруйнованих частин  фундаментів  пам\’ятників, 
декоративних скульптур   та   композиції,  фонтанів,  декоративних 
басейнів і т. ін. 
     5.5. Відновлення, повна  або  часткова   заміна   облицювання 
фонтанів та декоративних басейнів. 
     5.6. Відновлення пошкоджених елементів обладнання фонтанів та 
декоративних басейнів із заміною зношених  труб  та  водопровідної 
арматури. 
     6. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі 
     6.1. Заміна  пошкоджених   та  застарілих  конструкцій  опор, 
ліхтарів, освітлювальної  арматури,  тросів,  розтяжок,   кабелів, 
дротів, комунікаційної апаратури (в обсягах, що перевищують 20% їх 
загальної кількості на даній  вулиці)  з  доведенням  освітленості 
вулиці (дороги) до нормативної. 
     6.2. Установлення додаткових ліхтарів та світильників. 
     6.3. Улаштування вуличного  освітлення по всій довжині вулиці 
(дороги), що підлягає капітальному ремонту. 
     6.4. Ремонт  і  заміна  кінцевих  та  з\’єднувальних  муфт  на 
кабелях усіх марок. 
     6.5. Установлення та ремонт кабельних колодязів усіх типів. 
     6.6. Заміна трансформаторів та іншого силового обладнання при 
зміні потужності  споживання  вуличного  освітлення  на   ділянках 
капітального ремонту вулиць (доріг). 
     6.7. Антикорозійний захист інженерних мереж. 
     6.8. Улаштування освітлення  покажчиків пожежних гідрантів та 
водоймищ. 
     7. Гідротехнічні та протизсувні споруди 
     7.1. Відновлення або  заміна  зруйнованого  кріплення  укосів 
бетонними, залізобетонними  та  кам\’яними  плитами,  відсипним  та 
брукованим каменем. 
     7.2. Улаштування  нового   кріплення   укосів   з   бетонних, 
залізобетонних та кам\’яних плит, відсипного та брукованого каменя. 
     7.3. Відновлення або заміна пошкоджених парапетів,  перильних 
огорож, сходів, хвилевідбійних та підпірних стінок. 
     7.4. Перебудова дерев\’яних  підпірних   стінок   із   заміною 
матеріалу конструкції на камінь, бетон або залізобетон. 
     7.5. Відбудова  або  заміна  окремих  підводних  і  надводних 
частин гребель. 
     7.6. Ліквідація пошкоджень у підводних частинах конструкцій. 
     7.7. Заміна всіх пошкоджених  щитів  та  затворів,  ремонт  і 
заміна підйомних механізмів. 
     7.8. Відновлення  і   заміна  пошкодження  споруд  фільтрової 
підготовки, дренажних   фільтрів   (осипів),    дренажних    труб, 
колекторів,   колодязів,  водовипусків, усіх  частин  вертикальних 
фільтрів, штолень, галерей та їх основ. 
     7.9. Відбудова зруйнованих елементів регуляційних споруд. 
     7.10. Очищення  русел  річок та водойм від намулів, відкладів 
та завалів. 
     7.11. Улаштування пірсів для забору води пожежних автомобілів 
з річок та водоймищ. 
     8. Споруди очищення та прибирання міст 
     8.1. Відбудова внутрішніх і під\’їзних автомобільних  доріг  з 
усіма роботами, переліченими в пунктах 1.1-1.8 і 1.11-1.29 додатка 
1. 
     8.2. Усі види робіт з ремонту і відбудови споруд на території 
зливних станцій,   полігонів   для   твердих  побутових  відходів, 
сміттєперевантажувальних станцій,  сміттєспалювальних  заводів,  а 
також будівель  громадських  туалетів,  пунктів  приймання тварин, 
карантинних майданчиків, місць поховання для тварин. 
     8.3. Усі   види    робіт    з    ремонту    зовнішніх   мереж 
електроосвітлення, водопостачання  (у  тому числі протипожежного), 
каналізації тощо. 
     9. Споруди водопостачання 
     9.1. Теслярські та слюсарні роботи на  шахтних  і  механічних 
колодязях,  а також  пожежних  водоймах,  насосних  станціях  біля 
відкритих водойм для поливу. 
     9.2. Установлення та ремонт декоративних навісів над шахтними 
колодязями. 
     9.3. Улаштування  пунктів  заправки  водою  поливально-мийних 
машин  на вулицях  (дорогах)  з  підключенням  їх   до   існуючого 
технічного водоводу   та   водостоку   на   ділянках  комплексного 
капітального ремонту. 
     9.4. Відновлення   обладнання    пунктів    заправки    водою 
поливально-мийних машин    на   вулицях   (дорогах)   із   заміною 
пошкоджених водопровідних труб та арматури,  водостічних  труб  та 
водоприймальних колодязів. 
     10. Пляжі та переправи 
     10.1. Ремонт  та   відбудова   споруд   і  обладнання  пляжів 
(гардеробів,  камер схову,  пунктів  прокату  пляжного  інвентарю, 
туалетів,  лав,  грибків,  навісів, альтанок тощо), спортивного та 
дитячого устаткування при їх зносі понад 50%. 
     10.2. Установлення нових  та  заміна  пошкоджених  лав,  урн, 
навісів,  альтанок,  грибків,  гардеробів, спортивного та дитячого 
устаткування пляжів. 
     10.3. Розчищення русел річок та водойм від намулів, відкладів 
та завалів. 
     10.4. Відновлення    покриттів    пішохідних    доріжок    та 
майданчиків. 
     10.5. Улаштування нових пішохідних доріжок та майданчиків. 
     10.6. Усі види робіт з ремонту помостів, пристаней і плавучих 
засобів. 
     11. Місця поховання 
     11.1. Відновлення і заміна огорож території. 
     11.2. Ремонт будівель чи споруд,  призначених для організації 
поховань померлих. 
     11.3. Ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок  згідно 
з пунктами 1.13 та 1.16 додатка 1. 
     11.4. Ремонт       водостоків,       мереж      радіофікації, 
електроосвітлення,  водопостачання,  теплопостачання, каналізації, 
очисних  споруд,  оранжерейного господарства,  газопроводу \”Нічний 
вогонь\”. 
     11.5. Відновлення зруйнованих намогильних споруд. 
     11.6. Роботи із зеленими насадженнями  виконуються  згідно  з 
пунктом 4 додатка 1. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code